Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 17 ” грудня 2019 р.                         № 524

м.Бережани

Про присвоєння чергового

рангу   посадової   особи 

місцевого самоврядування   

 голові   районної   ради

Відповідно до ст. 15 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, районна рада

в и р і ш и л а :

Присвоїти голові районної ради Білику Василю Федоровичу п’ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК