Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток №  1

до рішення районної ради

від 17 грудня 2019 року

№ 528

Підприємство РКНП"БЦПМСД"
за ЄДРПОУ 38447215
Організаційно-правова форма комунальне підприємство

за КОПФГ 150
Територія  


за КОАТУУ 6110500000
Орган державного управління


за СПОДУ
Галузь


за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності загальна медична практика

за КВЕД 86.21
Одиниця виміру,тис. грн.
Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 155Місцезнаходження 47501 Тернопільська обл.,м.Бережани, вул.Степана Бандери, 21


Телефон 354821901Керівник Цапок Віктор Степанович 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

(тис. грн)

Найменування показника Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100

18 810,1 4 791,9 4 600,5 4 682,5 4 735,2
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110

350,0


350,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120

289,0 145,0 45,1 32,1 66,8
медикаменти та перев’язувальні матеріали 121

83,1 54,5 5,0 13,6 10,0
на комунальні послуги та енергоносії,товарів, робіт та послуг 122

205,9 90,5 40,1 18,5 56,8

123

-Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 - - 18 363,6 4 565,4 4 645,1 4 303,5 4 849,6
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140

399,1 130,1 37,8 142,5 88,7
медикаменти та перев’язувальні матеріали 141

263,5 54,5 37,8 97,4 73,8
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142

23,2 23,2


господарчі товари та інвентар 143

112,4 52,4
45,1 14,9
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150

199,8 33,8 39,5 20,1 106,4
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160

549,4 87,6 39,1 18,5 404,2
Витрати на електроенергію 161

128,6 24,0 12,1 0,3 92,2
Витрати на водопостачання та водовідведення 162

4,4


4,4
Витрати на природній газ 163

112,6 63,6 17,0
32,0
Витрати на теплоенергію 164

270,6


270,6
Витрати на тверде паливо 165

33,2
10,0 18,2 5,0
Витрати на оплату праці 170

13 915,4 3 498,0 3 703,3 3 329,5 3 384,6
Відрахування на соціальні заходи 180

3 078,8 779,7 824,4 727,6 747,1
Витрати по виконанню цільових програм 190

6,5 2,9 1,0
2,6
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200

176,5 33,3
29,2 114,0
Амортизація 210

2,0


2,0
Інші витрати (розшифрувати) 220

36,1

36,1
Адміністративні витрати, у тому числі: 230 - - 297,9 68,1 6,8 123,0 100,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231

97,3 17,4
64,9 15,0
витрати на страхові послуги 232

4,0 4,0


витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233

38,3

3,8 34,5
витрати на службові відрядження 234

65,7 10,0
23,2 32,5
витрати на зв’язок та інтернет 235

49,8 23,0
11,5 15,3
витрати на оплату праці 236

-відрахування на соціальні заходи 237

-витрати на обслуговування оргтехніки 238

36,1 12,7 6,8 16,6
витрати на культурно-масові заходи 239

-амортизація 250

-юридичні та нотаріальні послуги 260

-витрати на охорону праці та навчання працівників 270

7 1
3 3
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280

-Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290

-

- -
дохід від операційної оренди активів 291

-дохід від реалізації необоротних активів 292

-Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300


ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400

-Витрати на оплату праці 410

13 915,4 3 498,0 3 703,3 3 329,5 3 384,6
Відрахування на соціальні заходи 420

3 078,8 779,7 824,4 727,6 747,1
Амортизація 430

2,0
- - 2,0
Інші операційні витрати 440

265,9
6,8 159,1 100,0
Разом (сума рядків 400 - 440) 450

17 262,1 4 277,7 4 534,5 4 216,2 4 233,7
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500

-

- -
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501

-Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 - - 310,7 81,0 - 29,8 199,9
капітальне будівництво 511

-придбання (виготовлення) основних засобів 512

310,7 81,0
29,8 199,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513

-придбання (створення) нематеріальних активів 514

-модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515

-капітальний ремонт 516

-ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 - - 37,4 - - 11,7 25,7
кредити 601

-позики 602

-депозити 603

37,4

11,7 25,7
Інші надходження (розшифрувати) 610

-Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620 - - - - - - -
кредити 621

-позики 622

-депозити 623

-Інші витрати (розшифрувати) 630

-Усього доходів 700 - - 19 486,5 4 936,9 4 645,6 4 726,3 5 177,7
Усього витрат 800 - - 18 938,9 4 681 4 652 4 456 5 150
Нерозподілені доходи 850


IV. Додаткова інформація


на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10
Штатна чисельність працівників 900


164 165 165,0 157,0
Первісна вартість основних засобів 910


Податкова заборгованість 920


Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930


Директор                                                                                                                    Віктор ЦАПОК