Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк
Додаток 1

до рішення Бережанської районної ради

"Про районний бюджет на 2020 рік"

від 23 грудня 2019 року № 532

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік


Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 17100000,00 17100000,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 17100000,00 17100000,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 17100000,00 17100000,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 12310000,00 12310000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4700000,00 4700000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 90000,00 90000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 1909700,00 200000,00 1709700,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 200000,00 200000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 200000,00 200000,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 20000,00 20000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 180000,00 180000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1709700,00 0,00 1709700,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1299700,00 0,00 1299700,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1219700,00 0,00 1219700,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 80000,00 0,00 80000,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 410000,00 0,00 410000,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 80000,00 0,00 80000,00 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 330000,00 0,00 330000,00 0,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 19009700,00 17300000,00 1709700,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 75040500,00 75040500,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 75040500,00 75040500,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 20549100,00 20549100,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 20549100,00 20549100,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 43548900,00 43548900,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 40435600,00 40435600,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3113300,00 3113300,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6247100,00 6247100,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 6247100,00 6247100,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4695400,00 4695400,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 74200,00 74200,00 0,00 0,00
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, 4083200,00 4083200,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 538000,00 538000,00 0,00 0,00
X Разом доходів 94050200,00 92340500,00 1709700,00 0,00

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                            Василь СОЛОМКО