Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк
Додаток 3

до рішення Бережанської районної ради

"Про районний бюджет на 2020 рік"

від 23 грудня 2019 року № 532

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2020 рік


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000

Бережанська районна рада 2500000,00 2500000,00 1670000,00 106000,00 0,00 2742091,00 2742091,00 0,00 0,00 0,00 2742091,00 5242091,00
0110000


2500000,00 2500000,00 1670000,00 106000,00 0,00 2742091,00 2742091,00 0,00 0,00 0,00 2742091,00 5242091,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2200000,00 2200000,00 1670000,00 106000,00 0,00 2742091,00 2742091,00 0,00 0,00 0,00 2742091,00 4942091,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
0200000

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 9750609,00 9750609,00 0,00 0,00 0,00 1341000,00 350000,00 941000,00 0,00 0,00 400000,00 11091609,00
0210000

Бережанська районна державна адміністрація 9750609,00 9750609,00 0,00 0,00 0,00 1341000,00 350000,00 941000,00 0,00 0,00 400000,00 11091609,00
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 9255609,00 9255609,00 0,00 0,00 0,00 1341000,00 350000,00 941000,00 0,00 0,00 400000,00 10596609,00
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 495000,00 495000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495000,00
0600000

Відділ освіти РДА 60634100,00 60634100,00 43248390,00 3521740,00 0,00 174700,00 25700,00 149000,00 0,00 0,00 25700,00 60808800,00
0610000


60634100,00 60634100,00 43248390,00 3521740,00 0,00 174700,00 25700,00 149000,00 0,00 0,00 25700,00 60808800,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 1454750,00 1454750,00 989980,00 88000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 1469750,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 55611890,00 55611890,00 39903820,00 3290000,00 0,00 159700,00 25700,00 134000,00 0,00 0,00 25700,00 55771590,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 437490,00 437490,00 342060,00 16680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437490,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 400000,00 400000,00 284000,00 37000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1957970,00 1957970,00 1411530,00 85500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1957970,00
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 22000,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22000,00
0613121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 400000,00 400000,00 317000,00 4560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
0615053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
0800000

Управління соціального захисту населення РДА 5438000,00 5438000,00 3995000,00 75000,00 0,00 410000,00 0,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 5848000,00
0810000


5438000,00 5438000,00 3995000,00 75000,00 0,00 410000,00 0,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 5848000,00
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 5450,00 5450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5450,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5000000,00 5000000,00 3995000,00 75000,00 0,00 410000,00 0,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 5410000,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 13832,00 13832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13832,00
0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 79000,00 79000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79000,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 153645,00 153645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153645,00
1000000

Відділ культури, національномтей, релігії і туризму РДА 8000000,00 8000000,00 5336300,00 920100,00 0,00 2659700,00 2500000,00 154700,00 57500,00 10300,00 2505000,00 10659700,00
1010000


8000000,00 8000000,00 5336300,00 920100,00 0,00 2659700,00 2500000,00 154700,00 57500,00 10300,00 2505000,00 10659700,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1171000,00 1171000,00 873000,00 98900,00 0,00 45000,00 0,00 45000,00 22000,00 1000,00 0,00 1216000,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2067600,00 2067600,00 1402300,00 126200,00 0,00 11000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 5000,00 2078600,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 676900,00 676900,00 462000,00 92200,00 0,00 7500,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 684400,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3596100,00 3596100,00 2273300,00 559800,00 0,00 96200,00 0,00 96200,00 35500,00 9300,00 0,00 3692300,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 488400,00 488400,00 325700,00 43000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488400,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00 0,00 2500000,00 2500000,00
3700000

Фінансове управління районної державної адміністрації   (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
3710000

Фінансове управління районної державної адміністрації   (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
X X X Усього 86722709,00 86322709,00 54249690,00 4622840,00 0,00 7327491,00 5617791,00 1654700,00 57500,00 10300,00 5672791,00 94050200,00

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                            Василь СОЛОМКО