Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 23 ” грудня 2019 р.                             № 531

м.Бережани

Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 20 грудня 2018 року №419 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Бережанської міської ради від 20 грудня 2019 року №1544, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 грудня 2019 року №765-од/01.02-01 та від 23 грудня 2019 року №804/01.02-01, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 1216,1 тис.грн. за рахунок:

- 41040100 «Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету»

781,1 тис.грн.

- 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції»

300,0 тис.грн.

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

135,0 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 1151,1 тис.грн.:

2.1. За програмною класифікацією видатків:

Охорона здоров’я                                                                                       1151,1 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Бережанська районна державна адміністрація

1151,1 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1151,1 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

1081,1 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

1081,1 тис.грн.

 • поточні видатки

70,0 тис.грн.

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

70,0 тис.грн.

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 95,45 тис.грн. за рахунок передачі з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 95,45 тис.грн.

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                         30,45 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                     65,0 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

30,45 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

30,45 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

30,45 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

30,45 тис.грн.

3.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

65,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

65,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

65,0 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

65,0 тис.грн.

4. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 95,45 тис.грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 95,45 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 95,45 тис.грн.

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів:

5.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

1254,037 тис.грн.

з них на: 

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

1180,787 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

43,182 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

1135,942 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

1,663 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

45,0 тисч.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

45,0 тис.грн.

 • поточні видатки

28,250 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

28,250 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

1484,487 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

2,306 тис.грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

2,306 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

152,038 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

5,748 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями

110,942 тис.грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 

35,348 тис.грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1195,343 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

1178,996 тис.грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

14,684 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

1,663 тис.грн.

 • продукти харчування

102,750 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

57,750 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

45,0 тис.грн.

 • поточні видатки

32,050 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

30,050 тис.грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

2,0 тис.грн.

5.2.

Бережанська районна державна адміністрація

71,856 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

71,856 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

71,856 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

71,856 тис.грн.

5.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

54,144 тис.грн.

з них на: 

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

44,394 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

44,394 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

9,75 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

9,75 тис.грн.

5.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

84,659 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

68,739 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

68,739 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

15,92 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

15,92 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

10,659 тис.грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

10,659 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

10,659 тис.грн.

6. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаються).

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком 1.

8. Затвердити міжбюджетні трансферти (додаток № 5 типового рішення) згідно з додатком 2.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК