Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 23 ” грудня 2019 р.                  № 536

м.Бережани

Про затвердження Положення про

використання коштів на здійснення

депутатських повноважень депутатами

Бережанської районної ради

Відповідно до ч.2. ст. 43, ст.49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.16,30,32,34,35 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Положення про використання коштів на здійснення депутатських повноважень депутатами районної ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК