Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 23 ” грудня 2019 р.                                     № 537

м.Бережани

Про звільнення комунального підприємства

«Майновик» Бережанської районної ради

від сплати частини чистого прибутку,

що вилучається до районного бюджету

Розглянувши звернення районного комунального підприємства «Майновик» щодо звільнення від сплати частини чистого прибутку на 2020 рік, у зв’язку із складним фінансовим станом підприємства, відповідно до ч.2. ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78 Господарського кодексу України, п.35 ч.1.ст.64 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

1. Звільнити комунальне підприємство «Майновик» Бережанської районної ради від сплати в 2020 році частини чистого прибутку, що вилучається до районного бюджету.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК