Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесята сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 28 ” січня 2020 р.                                               № 544

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2020 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», рішення Саранчуківської сільської ради від 24 грудня 2019 року №745, Урманської сільської ради від 17 січня 2020 року №462, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 1092,6 тис.грн. за рахунок:

- 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції»

572,6 тис.грн.

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

520,0 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 1092,6 тис.грн.:

2.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                   80,0 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                             622,6 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення             390,0 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

80,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

80,0 тис.грн.

з них на:

 

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

46,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

46,0 тис.грн.

 

  • нарахування на заробітну плату

14,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

14,0 тис.грн.

 

  • продукти харчування

20,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

20,0 тис.грн.

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація

622,6 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

622,6 тис.грн.

 

з них на:

 

  • поточні трансферти

622,6 тис.грн.

 

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

572,6 тис.грн.

 

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

50,0 тис.грн.

2.2.3.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

390,0 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

390,0 тис.грн.

 

з них на:

 

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

238,0 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

238,0 тис.грн.

 

  • нарахування на заробітну плату

52,0 тис.грн.

 

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

52,0 тис.грн.

 

  • поточні видатки

100,0 тис.грн.

 

КПКВ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

100,0 тис.грн.

3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів:

3.1.

Районна рада

Збільшити асигнування на:

40,0 тис.грн.

з них на:

 

  • поточні видатки

40,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

40,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

40,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

40,0 тис.грн.

КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

40,0 тис.грн.

4. Внести зміни в пункт 1 рішення Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», виклавши його в такій редакції:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 93 059 200 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 92 340 500 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету 718 700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 93 059 200 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 86 722 709 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 6 336 491 гривня;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 5 617 791 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 5 617 791 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 30 000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 400 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

5. Внести зміни в додаток 1 «Доходи місцевого бюджету на 2020 рік», додаток 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2020 рік» та додаток 4 «Міжбюджетні трансферти на 2020 рік» до рішення Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», відповідно виклавши їх в новій редакції згідно з додатком 1 «Доходи місцевого бюджету на 2020 рік», 2 «Розподіл видатків місцевого бюджету на  2020 рік», та додатком 3 «Міжбюджетні трансферти на 2020 рік» до цього рішення.

6. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік (додаються).

7. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК