Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 28 ” січня 2020 р.                                             № 548

м.Бережани

Про внесення змін до районної програми 

запобігання соціальному сирітству,  

подолання дитячої безпритульності  

і бездоглядності на 2016-2020 роки

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до районної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки, беручи до уваги рекомендацію постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Внести зміни до районної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бережанської районної ради від 25 лютого 2016 року №58 , а саме:

- у підпункті 1 пункту 1. розділу 6. «Напрями діяльності та заходи з реалізації районної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки в графі «Обсяг фінансування (тис.грн. на рік)» на 2020 рік – замінити 50 (п’ятдесят) тисяч гривень на 350 (триста п’ятдесят) тисяч гривень (згідно додатку).

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                        Василь БІЛИК