Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2020 РІК

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку   України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. №335 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №621», від 15 травня 2019 р. №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», Указ Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року №315-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки», Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затверджена рішенням сесії Тернопільської обласної  ради від 04 січня 2016 року №28, План заходів з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затверджений рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 04 січня 2016 року № 28 та від 02 серпня 2017 року № 694 відповідно, доручення голови обласної державної адміністрації від 07 серпня 2019 року №90 “Про розроблення проєкту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2020 рік”

3.

Розробник Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

фінансове управління, управління соціального захисту населення, відділи агропромислового розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, служба у справах дітей районної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, Бережанський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного Фонду України в Тернопільській області, Бережанська Державна податкова інспекція Козівського управління Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області, відділ у Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, органи місцевого самоврядування

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації Програми

2020 рік

7.1

Етапи виконання Програм

(для довгострокових програм)

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний та сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

у межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству


ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2020 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у базовому періоді, прогнозах, які враховують стан розвитку пріоритетних галузей економіки району, а також зовнішніх та внутрішніх чинників. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку сільської частини Бережанського району на 2020 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності та позитивної динаміки зростання, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2020 рік (надалі – Програма) розроблено відділом економічного розвитку районної державної адміністрації разом з іншими управліннями, відділами районної державної адміністрації відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», а також з урахуванням положень наступних документів:

- постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 335 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621”;

- постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки”;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. №315-р “Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки”;

- впровадження реформ та програм розвитку держави, передбачених першочерговими пріоритетами щодо реалізації Стратегії сталого розвитку „Україна - 2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015;

- реалізація у 2020 році пріоритетних напрямів та завдань, які визначені Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року та Планом заходів з її реалізації у 2018-2020 роках, затвердженого рішеннями сесії Тернопільської обласної ради від 04 січня 2016 року № 28 та від 02 серпня 2017 року № 694 відповідно.

При розрахунку основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 рік, формуванні пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на виконання Програми, враховано проєкти та діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки і соціальної сфери.

Джерелами фінансування Програми є кошти Державного та місцевих бюджетів, кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб, кошти грантодавців та інші небюджетні надходження.

Програма розроблена з метою:

- консолідації та концентрації зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по питаннях мінімізації впливу негативних макроекономічних явищ на соціально-економічні процеси в районі;

- забезпечення стабілізації економічних процесів, мінімізації негативних соціальних явищ, зменшення рівня безробіття, поступового підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання, збільшення заробітної плати в сфері промислового виробництва;

- розвитку малого підприємництва та залучення внутрішніх інвестицій в розвиток пріоритетних галузей економіки району;

- мінімізації непродуктивних бюджетних видатків, розвиток соціальної сфери та забезпечення зростання рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери.

Головною метою Програми на 2020 рік є пожвавлення економічних зрушень у сфері виробництва товарної продукції, зростання добробуту населення району та збільшення його доходів, зниження рівня безробіття, підвищення рівня якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки району, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, створення потужностей для зберігання продукції ягідництва та сертифікації продукції для виходу на зовнішні ринки, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного виконання законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості та продукування доданої вартості у усіх сферах виробництва на території району.

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності.

 

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗА 2019 РІК

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Бережанську центральну районну комунальну лікарню – реформовано в комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, отримано ліцензію на провадження господарської діяльності «Медична практика».

В даний час завершується робота по створенню автоматизованих робочих місць лікарів, підключення їх комп’ютерів до мережі Інтернет з подальшою інтеграцією в загально – українську інформаційну систему Е-Healt.

Комунальним некомерційним підприємством «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради (далі – КНП «Бережанська ЦРЛ») придбано лікувально – діагностичну апаратуру і медичне обладнання на загальну суму 658,5 тис. гривень (в тому числі за рахунок гуманітарної допомоги на суму 618,787 тис. гривень). У КНП «Бережанська ЦРЛ» проводиться капітальний ремонт відділу рентгенології.

Районним комунальним некомерційним підприємством «Бережанський центр первинної – медичної (медико – санітарної) допомоги Бережанської районної ради (далі – РКНП «Бережанський Центр ПМСД») за кошти держбюджету взято на баланс 3 санітарні автомобілі на загальну суму 1314,0 тис. гривень. За кошти Національної служби здоров’я за Програмою медичних гарантій придбано медичної апаратури та інвентаря на загальну суму 168,7 тис. гривень.

РКНП «Бережанський Центр ПМСД» - закінчено процес реформування первинної медичної допомоги. Створено попередній електронний запис до лікаря загальної практики – сімейної медицини, запроваджено програму створення електронних амбулаторних карт. З 01 січня 2019 року фінансування закладу здійснюється Національною службою здоров’я. Станом на 01 липня 2019 року лікарями закладу укладено 31970 декларації на паперових носіях.

Розпочато будівництво   Курянівської та Стриганецької АЗПСМ з житлом для медпрацівників.

Здійснюються заходи щодо реформування галузі охорони здоров’я району.

Забезпечується частково виконання в районі комплексної програми «Здоров’я населення Бережанщини 2017-2021роки».

Із-за недостатнього фінансування з місцевого бюджету в 2019 році не проведено ряду ремонтних робіт у відділеннях медичних закладів району.

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ

У 2019 році за кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку реалізовано проєкт: «Впровадження енергозберігаючих заходів в Нараївській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Капітальний ремонт даху Нараївської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Нараїв Бережанського району Тернопільської області». Виділено 700 тис. гривень з державного бюджету та 300 тис. гривень з районного бюджету”.

Триває робота над проєктами:

- «Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям на території Нараївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.Центральна, с.Нараїв, Бережанського району Тернопільської області». Виділено 728,424 тис.гривень за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України”;

- «Капітальний ремонт будівлі Урманського НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів–ДНЗ» в с. Урмань вул.Сонячна, 5 Бережанського району Тернопільської області». Виділено 470 тис.гривень з державного бюджету.

Планується розпочати реалізацію першочергового проєкту: «Реконструкція Рекшинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів–ДНЗ»   Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Центральна, 50 в с.Рекшин Бережанського району Тернопільської області» в частині заміни елементів системи опалення будівель установи.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Станом на 01 липня 2019 року, згідно статистичних даних, чисельність наявного сільського населення в Бережанському районі становила 20575 осіб.

Розмір середньомісячної заробітної плати в районі, за статистичними даними, за ІІ квартал 2019 року, становить 8084,0 гривень у 1143 штатних працівників, що становить 124,4% до відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 серпня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати у економічно-активних підприємствах району зафіксована у ПАТ «2 ремонтний завод засобів зв’язку» - 644,6 тис.гривень.

Станом на 01 серпня 2019 року створено по району 180 нових робочих місць, що становить 60% до завдання (300).

За січень-серпень 2019 року проведено 5 засідань районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

За звітний період 2019 року районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено 5 засідань, на яких проведено роз’яснювальну роботу з 6 суб’єктами господарювання, складено 4 довідки обстеження.

Забезпечується гарантований соціальний захист тимчасово розселених громадян - вимушених переселенців та учасників АТО. Зареєстровано 509 пільговиків-учасників бойових дій, з них 360 учасники АТО, серед яких - 9 осіб з інвалідністю. Взято на облік в районі 60 осіб з числа внутрішньо-переміщених осіб та 3 членів сімей загиблих з числа учасників АТО.

За січень-серпень 2019 року субсидії для сплати житлово-комунальних послуг та енергоносіїв отримують 1734 сімей (в т.ч. у районі - 776). Здійснено нарахувань по району (в тому числі місто) на суму 30181,1 тис. гривень. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні 2019 року становив 115,0 гривень.

За січень-червень 2019 року Бережанською районною філією Тернопільського обласного центру зайнятості зареєстровано 479 безробітних, що на 28 чоловік менше, ніж за аналогічний період минулого року (507 чоловік).

Станом на 01 липня 2019 року на обліку у Бережанській районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості перебувало 512 безробітних, що на 20 чоловік менше, ніж на відповідну дату минулого року (532 чоловік).

Допомогу по безробіттю отримує 436 чоловік, що складає 85,1 %  від загальної чисельності безробітних.

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці, основна увага приділяється реалізації заходів активної політики зайнятості.

За січень-червень 2019 року за сприянням Бережанської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості працевлаштовано 412 незайнятих громадян, в тому числі 222 безробітних, з них 2 особи шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття безробітними підприємницькою діяльністю, проходило професійне навчання - 127 безробітних, у тимчасових роботах взяли участь - 232 безробітних, у громадських роботах - 15 безробітних.

 

ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

У Бережанському районі ведуть діяльність 40 бібліотек централізованої бібліотечної системи. Фондами системи бібліотек користуються понад 11,5 тисяч користувачів, яким впродовж 2019 року було видано 235442 примірників документів. Станом на 01 вересня 2019 року бібліотечний фонд книгозбірень налічує 215348 примірників літератури.

У Бережанському районі ведуть діяльність 39 клубних закладів, а також Бережанський краєзнавчий музей, який відвідали за 9 місяців 2019 року близько 7 тисяч осіб.

Впродовж 2019 року організовано та проведено культурно-мистецькі заходи по відзначенню історичних та державних дат: Різдво Христове, День Соборності України, Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, День пам’яті Героїв Крут, День Конституції України, День Незалежності України.

Взято участь в у підсумковому етапі культурно-мистецького дитячо-юнацького фестивалю «Вставай, Сонце».

Організовано та проведено творчі звіти мистецьких колективів району та звітний концерт державної музичної школи.

Оновлено електронну базу даних об’єктів культурної спадщини району.

Здійснюється підготовка до видання буклету та встановлення пам’ятного знаку на місці перепоховання останків тіл вояків битви на горі Лисоня.

Проведено благоустрій на пам’ятках культурної спадщини району.

Для популяризації туристичного потенціалу району на профільних виставках, ярмарках та інших заходах перевидано та розповсюджено буклети «Місцями героїки та скорботи Першої Світової війни».

Здійснено моніторинг відгуків туристів про відвідування Бережанщини та опрацьовано стратегію промоції туристичного потенціалу в соціальних мережах.

Організовано цикл виставок під час проведення масових заходів в межах району. Взято участь у семінарі-тренінгу на тему «Залучення інвестицій, грантових коштів та міжнародної технічної допомоги для розвитку туристично-рекреаційної сфери».

Для учнів Жуківської державної музичної школи придбано музичні інструменти: трубу (за фінансової підтримки директора ТОВ «Мануфактура»),

цимбали (за кошти районного бюджету).

Триває підготовка проектно-кошторисної документації для реалізації проекту «Реконструкція районного будинку культури по вул.Міцкевича 4, м.Бережани Тернопільської області».

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ

ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

В районі проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота, відповідно до програм «Розвитку футболу в Бережанському районі на 2015-2020 роки» та «Розвитку фізичної культури та спорту в Бережанському районі на 2015-2020 роки».

Протягом 2018-2019 навчального року робота відділу освіти районної державної адміністрації проводилась згідно плану основних заходів та єдиного календаря спортивно-масових заходів. Фізкультурно-спортивна робота проводиться у 27 навчальних закладах району, які відвідує 1416 учнів. Навчально-виховний процес здійснюють 23 штатних працівників, 14 із них мають спеціальну вищу освіту з фізичної культури і спорту.

З метою сприяння залучення учнівської молоді до занять фізичною культурою і спортом, покращення роботи спортивних секцій у закладах загальної середньої освіти протягом 2018-2019 навчального року проведено ХХІІІ Спортивні ігри учнівської молоді Бережанщини.

Спортивні ігри серед учнів закладів загальної середньої освіти району проводяться з 12 видів спорту та з 8 для учнів основної школи.

У шкільних, районних та обласних змаганнях беруть участь понад 1250 школярів, що сприяє пожвавленню позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи.

На базі урочища «Соколиця» проведено та організовано районну дитячо-юнацьку військово- патріотичну гру «Сокіл» - («Джура»).

На сьогодні проводиться реконструкція футбольного поля із штучним покриттям на території Нараївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, проте, залишається актуальним питання забезпечення матеріально-технічної бази навчальних закладів району спортивним інвентарем та обладнанням для виконання програми з фізичної культури та зміцнення здоров’я учнів, модернізація та будівництво інших спортивних майданчиків.

У Бережанському районі діють: 67 спортивних майданчиків, 18 футбольних полів, 5 стрілецьких тирів, 4 спортивних зали, 19 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 25 майданчиків з тренажерним обладнанням.

В районі діє громадська організація Бережанське фізкультурно - спортивне товариство «Колос», в якому проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.

Кожного року традиційно проходить кубок району та супер кубок з футболу серед сільських футбольних команд району.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота серед населення проводиться із таких видів спорту як змаганнях з легкої атлетики, баскетболу, волейболу, пляжного волейболу, армспорту, шахів та перетягування канату.

У районі діє районна футбольна команда ветеранів, які приймають участь у обласних змаганнях «Кубок пам’яті воїнів-афганців».

Відповідно до «Районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період з 2019-2021 років» затвердженої рішенням 45 сесії Бережанської районної ради від 26 лютого 2019 року №451, під час навчання дітей та на літніх канікулах 2019 року проводилось оздоровлення та відпочинок дітей.

В першу чергу ставиться завдання забезпечити оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей-переселенців; дітей, батьки яких є учасниками АТО; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань.

Із пільгової категорії дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, оздоровленням та відпочинком у 2019 році забезпечено 819 дітей.

Протягом літнього періоду при закладах загальної середньої освіти району функціонувало 20 літніх мовних таборів, де відпочивало 539 дітей району.

В Бережанському районі загальна кількість дитячого населення віком від 0-18 років налічує 3868 дітей.

На обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації станом на 01 вересня 2019 року перебуває 38 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Із 38 статусних дітей, під опікою виховується 18 дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають в 13 опікунських сім’ях.

В Бережанському районі є 6 прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей та 1 дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ), в якому виховується 5 дітей позбавлених батьківського піклування.

На повному державному утриманні в закладах інституційного догляду та виховання (інтернатні заклади, будинки дитини) перебуває 8 дітей позбавлених батьківського піклування (три родинні групи дітей).
Сімейними формами виховання охоплено 30 дітей – 78,95 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Із 38 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 3 дитини мають житло у власності, 32 є користувачами житла, 1 дитина перебуває на квартирному обліку. В службі у справах дітей районної державної адміністрації ведеться облік нерухомого майна дітей із даної категорії.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації постійно проводиться профілактична та правовиховна робота.

На території Бережанського району проживає 15 дітей із 4 сімей, переселених з тимчасово окупованих територій. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування серед дітей, переселених з тимчасово окупованих територій немає.

В Бережанській районній державній адміністрації діє комісія з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації, основним завданням якої є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорона здоров’я, освіти, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

З початку 2019 року проведено 3 засідання комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

З метою економії енергетичних ресурсів та бюджетних коштів в районі проведена значна робота щодо підготовки соціально-важливих проектів для реалізації в бюджетних установах району.

Підготовлено ряд проектів для фінансування за рахунок коштів на соціально економічний розвиток територій.

Загалом розроблено та перебувають в стадії підготовки для подання на фінансування за рахунок різних джерел 33 соціально-важливих проекти.

Впровадження проектів забезпечить подальшу економію бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, що використовуються для потреб опалення.

Районним ресурсним центром громад здійснюється робота, щодо залучення інвестиційних коштів у сферу модернізації ОСББ. Цей проект нещодавно стартував в Україні і є новим Проектом Європейського співтовариства – програми розвитку ООН (ЄС/ПРООН), що надасть можливість багатьом ОСББ за рахунок грантових коштів провести суттєву термомодернізацію власних будівель для зниження рівня енергоспоживання. Актуальність проекту зумовлена введенням монетизації субсидій громадянам та необхідністю раціонально витрачати кошти, які виділятимуться споживачам послуг на їх оплату.

Також проведено 5 семінарських занять із представниками ОСББ та ініціативних груп щодо проведення термомодернізацій. Також 18 серпня 2019 року проведено зустріч із членами ОСББ «Старий замок» в м.Бережани із роз’яненнями особливостей діяльності ПРООН в проекті «HOUSES» щодо термомодернізації будівлі.

Спільно із експертом Програми IFC «Енергоефективність в Україні» у Тернопільській області керівником районного ресурсного центру громад обстежено 6 багатоквартирних будинків в місті з метою визначення обсягів можливої термодернізації.

Взято участь в семінарі щодо ознайомленнями із кращими практиками утеплення багатоквартирних будинків в м.Золочів Львівської області 24 липня 2019 року.

Реалізація пріоритетних напрямків, які здійснює районна державна адміністрація надає можливість суттєво економити кошти районного бюджету та спрямовувати їх на забезпечення видатків на заробітну плату та на подальшу реконструкцію будівельного фонду з метою забезпечення повної санації приміщень бюджетних установ, таким чином спрямовуючи капіталовкладення, в якості внутрішніх інвестицій, в розвиток суміжних (будівельної, енергетичної та лісової) галузей, що сприятиме оздоровленню фінансового стану у ДП «Бережанирайагроліс», залучення внутрішніх інвестицій, створенню додаткових робочих місць на виробничих потужностях із виробництва тирсобрикету та щепи.

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ

Сучасний стан водних об’єктів Бережанського району характеризується антропогенним тиском суб’єктів господарювання. Кожен рік до водойм району потрапляє близько 5 тис.куб.метрів неочищених зворотних вод, основними забруднювачами є підприємства, як промислові так і переробні. Причиною забруднення вод є незадовільна робота очисних споруд, застарілість обладнання, несвоєчасне проведення ремонту, відсутність коштів для здійснення реконструкції.

За останні два роки скид забруднених вод стабілізувався на рівні 4200 – 4900 тис.куб.метрів.

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 2020 році становитиме понад 15,2 тис.тонн та зросте у зв’язку із переведенням на більш екологічно небезпечні види палива технологічного циклу на ТзОВ «Підвисоцький завод буд­матеріалів», а також масовим застосуванням твердого палива – дров, тирсобрикету всіма категоріями споживачів, які заміщають більш екологічно безпечний природний газ на більш дешеві енергоносії.

Не менш гострою проблемою залишається проблема утилізації твердих побутових відходів в районі, для видалення яких існує 78 несанкціонованих сміттєзвалищ. Однак, не запроваджено цикл вторинної переробки твердих побутових відходів. Даний напрямок є пріоритетним у здійсненні проєктної діяльності із залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги на розвиток громад.

На території району налічується 36 ставків, загальною площею 605,39га, з них використовується згідно договорів оренди та на праві постійного користування 18 ставків, площею 255,65 га. Також, на території району знаходиться 48 кар’єрів, площею 101,32 га, з яких 8 кар’єрів використовується згідно договорів оренди, площею 32,16 га.

У природно - заповідний фонд району входить 49 об’єктів загальною площею 3384,311 га, з яких чотири об’єкти загальнодержавного значення площею 122,2 га та 45 об’єктів місцевого значення площею 3262,11 га.

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

На території Бережанського району Тернопільської області розташовано 6 потенційно небезпечних об’єктів, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю району. Внаслідок високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій.

З метою часткового покриття витрат по відновленню будівель пошкоджених пожежами та стихійними лихами виділено з резервного фонду районного бюджету кошти в сумі:

- 4 тис.гривень громадянці – жительці села Надрічне;

- 15 тис.гривень громадянці – жительці села Рогачин;

- 5 тис.гривень громадянці – жительці села Баранівка.

З метою попередження пожеж в екосистемах, патрулювання за дотриманням вимог пожежної безпеки на території Бережанського району передати з матеріального резерву районної державної адміністрації Державній пожежно-рятувальній частині №7 Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області пально-мастильні матеріали: бензин марки А-92 в кількості 500 літрів та дизпаливо в кількості 500 літрів.

З метою ліквідації наслідків негоди на території Бережанського району передати з матеріального резерву районної державної адміністрації Державній пожежно-рятувальній частині №7 Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області пально-мастильні матеріали: бензин марки А-92 в кількості 300 літрів.

Виділено за рахунок резервного фонду районного бюджету, для поповнення матеріального резерву району пально-мастильними матеріалами,   кошти   в   сумі   26750 (двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят) гривень для   придбання бензину автомобільного марки А-92 в кількості 500 літрів та дизпалива в кількості 500 літрів для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Для зменшення навантаження на видаткову частину районного бюджету та залучення додаткових коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у приватних будинковолодіннях, порушено та розглянуто питання щодо страхування майна фізичних осіб. Залучено страхові компанії, які ведуть діяльність на території району, організовано зустрічі в селах із громадянами та представниками органів місцевого самоврядування.

 

Стратегічна ціль 2:

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В районі здійснюють діяльність 36 малих та 2 середніх підприємств. Чисельність працюючих на малих підприємств по району становить - 229 осіб, на середніх підприємствах – 327 осіб.

За сприянням районної державної адміністрації утворено центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку Бережанської районної державної адміністрації. Протягом I півріччя 2019 року надано 67 консультацій для діючих та потенційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Надано консультутавні допомоги по підготовці грантових пропозицій щодо реалізації проєктів для участі в конкурсі мікрогрантових проектів «Село. Кроки до розвитку. Західні регіони"(2019):

- горіховий сад волоського горіху сорту «Буковинський» в с.Кути Бережанського району;

- організація надання послуг із виїзного харчування механізаторів, що займаються обробітком сільгоспугідь на території Бережанського району;

- розширення спектру агротехнічного обладнання для вирощування малини членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Бережанський край»;

- вирощування овочів відкритого ґрунту;

- розширення спектру агротехнічного обладнання, яке задіяне у вирощуванні малини членами СОК «Волошковий край», механізація процесів у заготівлі кормів для вирощування ВРХ та свиней;

- реалізація лікарських трав та дикоросів;

- виробництво якісних вітамінізованих концентрованих кормів та підготовка їх до згодовування для потреб громадського тваринництва одноосібних господарств та сімейних ферм;

- врятуй мене від сміттєзвалища.

За сприяння Бережанського центру підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державної адміністрації суб’єктами господарювання району взято участь у ряді обласних заходів.

Надходження до бюджетів всіх рівнів по Бережанському району за I півріччя 2019 року (сільська місцевість):

- від діяльності малого підприємництва становить 9,1 млн. гривень;

- від діяльності середнього бізнесу становить 3,3 млн. гривень.

Протягом I півріччя 2019 року реєстраційною службою в районі (сільська місцевість) зареєстровано суб’єктів підприємництва:

- 30 фізичних осіб-підприємців, знято з реєстрації - 21;

- 4 юридичних осіб, знято з реєстрації - 0.

За I півріччя 2019 року відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації надано суб’єктам звернень 3610 адміністративних послуг та 170 консультацій, в тому числі можна отримати 124 адміністративні послуги та 14 адміністративних послуг в електронній формі.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі по Бережанському районі, за I півріччя 2019 року склав 5,2 млн.гривень, що становить 107 % до відповідного періоду минулого року.

Обсяг реалізованих послуг наданих підприємствами послуг за I півріччя 2019 року по місту Бережани становить 12,7 млн. гривень, що становить 86,5 % до аналогічного періоду минулого року.

Обсяг реалізованих послуг наданих підприємствами послуг за I півріччя 2019 року по Бережанському району становить 9,6 млн. грн.

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

Питання забезпечення надання соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі реалізовується в контексті загальнодержавних соціальних функцій органів влади. У 2019 році проводилась робота щодо сприяння соціалізації громадян, що змінили місце проживання у східних регіонах держави для проживання на території району.

З метою організації методичного супроводу та налагодження діяльності новостворених суб’єктів підприємницької діяльності у відділі економічного розвитку районної державної адміністрації забезпечено діяльність центру підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державної адміністрації (далі – ЦПП). В рамках діяльності ЦПП забезпечено надання консультативної допомоги суб’єктам господарювання, надання інвестиційних пропозицій потенційним інвесторам із реалізації різноманітних проєктів на території району.

Створення ефективного механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій передбачає здійснення моніторингу суб’єктів діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території району. За 2019 рік в переліку суб’єктів природних монополій не відбулося змін, а послуги надаються у відповідності із договірними відносинами між надавачами та постачальниками. Звернень, скарг та спірних ситуацій, у вирішенні яких брали участь органи влади району в даному напрямку впродовж 2019 року не зафіксовано.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Станом на 01 вересня 2019 року оплата за спожиті енергоносії становить:

- за електричну енергію – 93,2%, бюджет – 92,8% в т.ч.: державний – 92,11%, обласний – 94,17%, місцевий – 92,97%, населення – 90,72%;

- за природний газ – 141,25%; бюджет – 98,53%, населення – 120,97%.

за теплову енергію – 92,28%, бюджет – 93,2% в т.ч.: державний – 92,73%, обласний – 94,0%, місцевий – 93,15%, населення – 27,55%.

У відповідності з факсограмою Міністерства енергетики та вугі­ль­ної промисловості України, на виконання листів обласної державної адміністрації щомісячно встановлюються граничні рівні (ліміти) електроспоживання для Бережанського району та районною державною адміністрацією доводиться до відома район електромереж.

Забезпечено переведення бюджетних установ району на альтернативне паливо тим самим суттєво збільшено заготівлю твердого палива для бюджетних установ району, що сприятиме оздоровленню фінансового стану у ДП «Бережанирайагроліс», залучення внутрішніх інвестицій, створенню додаткових робочих місць, переорієнтацію фінансових потоків на рівень району, які в попередні періоди спрямовувались на оплату природного газу. Загальні обсяги залучення твердого палива в осінньо-зимовому періоді очікуються в обсягах 1500м3 дров’яної продукції.

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ

Район має значні рекреаційні ресурси, основу яких становлять:

- кліматичні ландшафтні умови;

- водні об'єкти;

- джерела мінеральних вод;

- історико-культурні об'єкти.

Такий стан справ сприяє розвитку туризму різного напрямку та потребує значних інвестиційних капіталовкладень в інфраструктуру туризму.

Відділом культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації розроблено план першочергових заходів в галузі туризму. Створено інформаційний банк даних туристичної галузі району, зокрема, екскурсійно-туристичні маршрути (Державний історико-архітектурний заповідник, краєзнавчий музей, музей книги, музей Б.Лепкого), сільський (зелений) туризм, молодіжний, дитячий, зовнішній, внутрішній.

З метою інформування населення та висвітлення своєї діяльності створено сторінки відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчого музею, Жуківської музичної школи, централізованої бібліотечної системи та районного будинку культури у соціальній мережі Facebook.

В Бережанському районі на державному обліку перебувають 76 пам’яток архітектури, з них: національного значення – 13, місцевого значення – 63.

Взято на облік 60 пам’яток археології, 58 пам’яток історії, 15 пам’яток монументального мистецтва, 31 пам’яток архітектури та містобудування. З них 19 - занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятки місцевого, значення та паспортизовані ще 13 об’єктів культурної спадщини. 51 об’єкт культурної спадщини мають статус нововиявлених.

Пам’ятки архітектури Бережанського району використовуються релігійними громадами для культових потреб, зокрема: 4 пам’ятки національного значення і 32 - місцевого значення.

Релігійна ситуація в районі є стабільною. Відсутні чинники щодо негативного впливу на неї. Релігійна мережа району нараховує 86 релігійних громад, 7 конфесій, напрямків та течій, віруючі яких зареєстрували статути своїх релігійних організацій у встановленому законодавством порядку.

Найчисельніша із них – УГКЦ, яка нараховує 46 релігійних організацій (53,5 % від усієї релігійної мережі району); УАПЦ – 14 (16,3%); УПЦ КП – 13 (15,1%); УПЦ - 2 (2,3%), християни Віри Євангельської (п’ятидесятники) – 5 (5,8 %); Римсько-Католицька Церква – 3 (3,5%); інші (до яких відносяться релігійні громади харизматичного, іудейського та незалежного протестантського напрямків) складають 3 релігійних організації, або 3,5%.

В даний час на території району функціонує 67 культових споруд.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

На території району здійснюють діяльність 6 промислових підприємств, які включені в основне коло звітуючих відповідно до програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району.

За I півріччя 2019 року промисловими підприємствами району вироблено товарної продукції (в діючих цінах) на суму 36770,0 тис.грн., що складає 113,8% до відповідного періоду 2018 року.

Протягом I півріччя 2019 року підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 46432,2 тис.грн, що складає 131,4 % до відповідного періоду 2018 року та 136,7% до завдання програми соціально-економічного розвитку району.

За I півріччя 2019 року в розрізі підприємств сільської місцевості обсяги виробництва складають:

- ТОВ «Крона» - обсяг виробництва склав 345,0 тис.грн., що складає 31,1% до аналогічного періоду 2018 року. Причиною невиконання показників є зменшення кількості договорів на закупівлю продукції;

- ПП «Агропецгосп» - обсяг виробництва склав 12998,4 тис.грн., що складає 200,3% до аналогічного періоду 2018 року;

- ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» - обсяг виробництва склав 20248,8 тис.грн., що складає 99,3% до аналогічного періоду 2018 року. Причиною невиконання показників є проблематика відвантаження готової продукції через залізничний транспорт;

- ТОВ «Потуторський деревообробний завод» - обсяг виробництва склав 500,7 тис.грн., що складає 23,7% до аналогічного періоду 2018 року. Причиною невиконання є відсутність ринків збуту;

- ТОВ «Колепр К» - обсяг виробництва склав 2677,1 тис.грн., що складає 123,8% до аналогічного періоду 2018 року;

- ТзОВ “Еко-інвест” надано послуг на суму 1465,6 тис.грн, що складає 144,8% до аналогічного періоду 2018 року.

БУДІВНИЦТВО

На території міста Бережани зареєстровані такі будівельні організації: ПП «Новий крок», ПП «Бережани – Агробуд», ПАТ «Бережанигаз», державна організація «Бережанське міжрайонне управління водного господарства».

В сільській місцевості зареєстровані такі будівельні організації: ТОВ “Тростянець трейдбуд інжиніринг”, ТОВ “Терра будресурс”.

Будівельними підприємствами району освоєно коштів – 2096,0тис.грн:

- державна організація «Бережанське міжрайонне управління водного господарства» - 0 тис.грн.;

- ПАТ «Бережанигаз» - 0 тис.грн;

- ПП «Бережани – Агробуд» – 197,0 тис.грн.;

- ПП «Новий крок» - 174,0 тис. грн.;

- ТзОВ «Трейдінженіринг» - 1725,0 тис.грн.

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі житла по Бережанському району (сільська місцевість) становить 3144 м2.

Причиною низького росту обсягів капітального будівництва є ряд причин, зокрема, низький платоспроможний попит населення району, відтік активної частини населення із території району, які не вкладають коштів у будівництво, значний спад інвестиційної активності на території району.

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ

Район презентував власний потенціал на Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest-2019», який відбувся 23 травня 2019 року в місті Збараж.

Для представлення району на інвестиційному форумі 2019 року підготовлено презентації на спеціалізовані секції: «Ресурсний та інвестиційний потенціал Бережанського району», «Кооперативний рух на селі (на прикладі Бережанського району)».

Підготовлено форми Brown-field (земельна ділянка із спорудами) та форми вільних виробничих площ на українській та на англійській мові.

Підготовлено форми Green-field (земельна ділянка без споруд) на українській та на англійській мові.

Підготовлено презентації до всіх земельних ділянок Green-field на англійській мові.

Підготовлено інвестиційні пропозиції потенційним інвесторам, які можуть зацікавитись наявним інвестиційним потенціалом району, оформлено інвестиційний паспорт, а саме:

- підготовлено зведений реєстр потенційно придатних земельних ділянок в кількості 27 об’єктів для розміщення вітро- та геліо- електростанцій із зазначенням площі, прив’язки до ліній електропередавання та транспортних магістралей;

- підготовлено повний пакет документації (паспорти, хімічні та бактеріологічні аналізи) наявних свердловин питної низько мінералізованої та лікувальної сірководневої води, розміщених на території міста та району. Документи подано потенційним інвесторам.

Також підготовлено інвестиційний проект «Влаштування комплексу для шокової заморозки та зберігання ягідних культур (малини, полуниці) сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Бережанський край» на території Бережанського району Тернопільської області».

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

В рамках співробітництва із Турецьким агентством зі співробітництва та координації (ТІКА) в Україні підготовлено ряд проектів, для подальшого фінансування в рамках надання допомоги окремим територіям, а саме:

- реконструкція Мечищівського НВК «ЗНЗ I-III ступенів – ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області по вулиці Центральна, 76 в с. Мечищів Бережанського району Тернопільської області;

- перелік інвентаря для Мечищівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області по вулиці Центральна 76 в селі Мечищів Бережанського району Тернопільської області;

- влаштування комплексу для шокової заморозки та зберігання ягідних культур (малини, полуниці) сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Бережанський край» на території Бережанського району Тернопільської області;

- поточний ремонт народного дому по вул. Шевченка, 15 в с.Гутисько Бережанського р-ну Тернопільської області;

- реконструкція Гутиського фельдшерського пункту по вул.Шевченка, 42 в с.Гутисько Бережанського р-ну Тернопільської області;

- влаштування централізованого водопостачання для ряду садиб центральної частини с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

- перелік медичного обладнання для Гутиського фельдшерсько-акушерського пункту, с.Гутисько Підвисоцької сільської ради Бережанського району Тернопільської області;

- перелік обладнання та інвентаря для потреб народного дому по  вул.Шевченка, 15 в с.Гутисько;

- влаштування комплексу для охолодження, шокової заморозки та зберігання ягідних культур (малини, полуниці) сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Бережанський край» на території Бережанського району Тернопільської області.

Головні цілі у 2020 році будуть зосереджені на активізацію пошуку та залучення інвесторів, нових ринків збуту, розширення та поглиблення міжнародного, міжрегіонального та прикордонного співробітництва, укладення міжнародних договорів у торговельно-економічній сфері та інших сферах суспільного життя.

 

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

На території Бережанського району наявні 240,7 км державних доріг, із яких 59 км доріг загального користування державного значення та 181,7 км доріг загального користування місцевого значення, в тому числі 21,3 км обласних доріг та 160,4 км районних доріг. На вказаних дорогах в останні роки не проводилось ремонтних робіт, що спричинило майже повне руйнування на них окремих ділянок та неможливість належного проїзду транспорту.

Транспортна мережа району включає 229,6 км експлуатаційної довжини автомобільних доріг державного значення з твердим покриттям, 176,6 км комунальних доріг з твердим покриттям та 29 км залізничних колій. Також, наявні 54 мости, загальною довжиною 621м/п.

За січень-серпень 2019 року на дорогах району забезпечено вирубку насаджень, що знаходяться ближче нормативної відстані від краю проїжджої частини, що обмежують видимість дорожніх знаків та оглядовість дороги на перехрестях, зонах обмеженої видимості.

Проведено поточний середній ремонт на автомобільних дорогах району:

- С200101 Жовнівка – Коржова, протяжністю 0,1км, вартість робіт склала 346 331,00 гривень;

- С200104 Куряни – Нараїв, протяжністю 0,3км, вартість робіт склала 1047740,00 гривень;

- С200109 Божиків-Тростянець, протяжністю 0,5 км, вартість робіт склала 1660009,00 гривень;

- С200111 Бережани-Вільховець-Рибники, протяжністю 0,3 км, вартість робіт склала 1 051 565,00 гривень;

- С200113 Шумляни-Слов’ятин, протяжністю 1,3 км, вартість робіт склала 3661490,00 гривень;

- С200123 Саранчуки-Базниківка, протяжністю 0,2 км, вартість робіт склала 602290,00 гривень;

- О200810 Козова-Літятин, протяжністю 0,2 км, вартість робіт склала 775417,00 гривень.

До кінця 2019 року ТОВ “БМ БУД” буде проведено поточний середній ремонт автомобільної дороги C200103 Бережани-Мечищів, 0,8км, вартість робіт - 2000490,00.

Також, проведено ямковий ремонт протяжністю 17340 метрів на автомобільних дорогах району за рахунок коштів на експлуатаційне утримання доріг.

У 2019 році реалізуються 5 проєктів «Придбання обладнання комплексу "Пішохідний перехід" у Бережанському районі», для населених пунктів: c. Підвисоке, с. Куряни, с. Шибалин, с. Літятин, с.Жовнівка, які профінансовано за рахунок коштів державного бюджету в сумі 197,0 тис.грн. На даний час проєкт реалізовано у с. Жовнівка.

Регулярні приміські пасажирські перевезення в районі здійснює 1 юридична особа – ТДВ «Бережаниавтотранс».

Маршрутна мережа району складається з 28 маршрутів, в тому числі: 2 - міських, 13 – приміських, 13 міжміських та внутрішньообласних маршрутів, на яких працює 33 автобуси.

 

Стратегічна ціль 3:

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Під урожай 2019 року посівна площа в усіх категоріях сільськогосподарських підприємств району становить 15,2 тис. га.

Озимий клин зернових культур посіяно на площі 6 685 га, з них: озимої пшениці - 5 448 га, озимого жита - 89 га та ячменю - 1 148 га. Крім того, озимий ріпак посіяно на площі 2792 га.

Під час проведення комплексу весняно-польових робіт сільськогосподарськими товаровиробниками усіх форм власності посіяно ярі культури на площі 5 721 га, в тому числі зернових та зернобобових - 2 825 га (яра пшениця – 104 га, ярий ячмінь - 1125 га, овес - 100 га, кукурудза на           зерно – 1200 га, гречка - 50 га, горох - 75 га, боби - 171), технічних – 2 363 га (соняшник - 1300 га, соя - 950 га, цукрові буряки - 113 га,) овочів – 155 га, кормових культур –   378 га.

За оперативними даними, сільгосппідприємствами району, станом на 15 липня 2019 року обмолочено 1100 га озимого ячменю та 775 га озимого ріпаку, валовий збір яких становить відповідно 6,1 тис. тонн та 2 тис. тонн.

Станом на 01 липня 2019 року у сільськогосподарських підприємствах утримується 619 голів ВРХ, що на 93 голови менше відповідного періоду минулого року, в тому числі 281 голова корів, що на 5 голів більше до минулого року.

Станом на 01 липня 2019 року у сільськогосподарських підприємствах утримується 2786 голів свиней, що на 525 голів більше відповідного періоду минулого року. Вироблено та реалізовано 59,4 тонн м’яса.

Станом на 01 липня 2019 року в сільських населених пунктах району створено 9 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

2019 рік утворено сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи за напрямками:

«НадіяАГРО» - овочівництво;

«Золотий медок» - бджолярство;

«Золота Липа» - рослинництво;

«Добрий продукт» - сушка продукції ягідництва

Загальна кількість членів діючих кооперативів більше 230 домогосподарств.

На території району створені можливості щодо розвитку дрібнотоварного тваринництва на наявних вільних земельних ділянках та виробничих потужностях колишніх сільськогосподарських підприємств.

Також з метою оптимізації витрат на ведення господарської діяльності проведено роботу щодо паспортизації молодняка ВРХ, залученні громадян, які утримують ВРХ у власних господарствах в отриманні ними державної дотації на його утримання.

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Районний бюджет по власних доходах загального фонду за I півріччя 2019 року виконано на 86,5%, при плані 7851,3 тис. гривень одержано 6792,2 тис. гривень. Порівняно з минулим роком власні доходи збільшилися на 754,8 тис. гривень.

Виконання податку з доходів фізичних осіб склало 85,7% (6664,3 тис.гривень) в порівнянні з відповідним періодом минулого року податок з доходів фізичних осіб збільшився на 722,7 тис.гривень.

По неподаткових надходженнях фактично одержано 115,6 тис.гривень при плані 78,3 тис.гривень, виконання склало 147,6%, в порівнянні з минулим роком неподаткові надходження збільшилися на 32,4 тис.гривень.

Дотацій з державного бюджету одержано 8484,0 тис.гривень або 100 %.

Дотацій з місцевих бюджетів одержано 5928,0тис.гривень або 100 %.

Субвенцій з державного бюджету одержано 37370,4 тис.гривень, що становить 100,3%. Субвенцій з місцевих бюджетів одержано 66403,1 тис.гривень при плані 72786,8 тис.гривень, що становить 91,2 %.

Районний бюджет за I півріччя 2019 року виконано в сумі 124977,7 тис.гривень при плані 132305,5 тис.гривень, виконання склало 94,5%. Видатки загального фонду районного бюджету склали 125318,7 тис.гривень.

Спеціальний фонд виконано по доходах в сумі 562,1 тис.гривень та видатках в сумі 1312,2 тис.гривень.

За I півріччя 2019 року забезпечили виконання плану власних доходів 12 сільських рад, не забезпечили виконання плану власних доходів 7 сільських рад.

Зведений бюджет району за I півріччя 2019 року по власних доходах загального фонду виконано на 97,4%, при плані 13789,6 тис. гривень фактичне виконання склало 13428,0 тис. гривень. Порівняно з минулим роком бюджет району збільшився на 1558,2 тис. гривень.

По основних видах податків і платежів:

- по податку з доходів фізичних осіб виконання склало 85,7%. При плані 7773,0 тис.гривень фактично одержано 6664,3 тис. гривень, порівняно з минулим роком   збільшився на 1195,6 тис.гривень.

- по рентній платі виконання склало 94,0 %. При плані 366,3 тис.гривень фактично одержано 344,3 тис.гривень, порівняно з минулим роком   зменшився на 36,5 тис.гривень;

- по місцевих податках і зборах виконання склало 114,1%. При плані 5138,2 тис.гривень фактично одержано 5864,6 тис.гривень, порівняно з минулим роком збільшився на 891,5 тис.гривень;

- по неподаткових надходженнях виконання склало 104,3%. При плані 290,3 тис.гривень фактично одержано 302,7 тис.гривень порівняно з минулим роком зменшились на 28,9 тис.гривень.

Робота Бережанського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного Фонду України в Тернопільській області (далі – сервісний центр) спрямована на забезпечення своєчасної виплати пенсій і грошової допомоги, виконання планових показників, ліквідацію заборгованості платниками внесків.

На обліку в сервісному центрі станом на 01.07.2019 року перебуває 15993 одержувачів пенсійних виплат, середній розмір пенсії становить 2115,1 гривень. За I півріччя 2019 року по Бережанському районі призначено 233 нових пенсій та проведено 518 поточних перерахунків. Потреба в коштах на виплату пенсій пенсіонерам в місяць становить 33826,9 тис гривень.

Планове завдання по наповненню бюджету Пенсійного фонду України власними коштами, адміністрування яких здійснює Пенсійний фонд України, за I півріччя 2019 року виконано на 100,1 %. Надійшло 458,8 тис. гриаень при запланованих 458,5 тис.гривень.

Надходження коштів по єдиному соціальному внеску за I півріччя 2019 року становить 88052,8 тис.гривень (111,2 %) при плані 79186,1 тис. гривень. Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій становить 2598,9 тис.гривень (303,8%) при запланованих 855,4 тис.гривень, перевиконано на суму 1743,5 тис.гривень. Заборгованість по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на 01.07.2019 року становить 562,5тис. гривень.

Найбільший борг має підприємство-банкрут ВАТ ”Бережанський склозавод” - 5520,1 тис. гривень, або 82,3 % від загального боргу.

Заборгованість економічно-активних підприємств станом на 01 липня 2019 року становить 2,4 тис. гривень.

Активізовано інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення районів з питань детінізації заробітної плати та зайнятості населення.

На базі реєстру застрахованих осіб щомісячно проводиться моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату.

Проведено 17 засідань робочих груп та нарад з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

 

РОЗВИТОК НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Надано сприяння Саранчуківській об’єднаній територіальній громаді у залученні потенційних інвесторів в напрямку розвитку альтернативної енергетики, тваринництва, використання пустуючих ферм та земельних ділянок на території громади. Сформовано перелік вільних земельних ділянок, зроблено їх опис. Також сформовано перелік будівель, комунікацій, які можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів. Проводиться робота із потенційними інвесторами в напрямку їх залучення та здійснення капіталовкладень в економіку громади.

 

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Внаслідок макроекономічних впливів на соціально-економічні процеси в районі у попередні роки виникло ряд проблемних питань розвитку окремих секторів економіки, від вирішення яких великою мірою залежить виконання Програми впродовж останнього часу.

До основних чинників, які стримують соціально-економічний розвиток району слід віднести:

- у будівництві: зменшення інвестицій у житлове будівництво; скорочення обсягів інвестування та призупинення інвестування виробничих об’єктів, зменшення обсягів завершеного будівництва прийнятого в експлуатацію, відсутність зареєстрованих суб’єктів будівельної галузі у сільській місцевості, що негативно впливає на формування звітності;

- низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго - та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує конкурентоспроможність продукції;

- уповільнення інвестиційних процесів;

- високий ступінь зносу основних фондів;

- нераціональне використання потенційно-привабливих земельних ділянок для потреб промисловості шляхом надання їх в користування сільськогосподарським орендарям та їх невикористання за цільовим призначенням;

- встановлення квот на приєднані електричні потужності Тернопільобленерго;

- низька платоспроможність сільськогосподарських підприємств та відсутність соціально спрямованої складової перерозподілу прибутку;

- орієнтація виробництва на отримання зернових без подальшої їх переробки та збільшення доданої вартості кінцевого продукту;

- на ринку праці: скорочення працівників у реальному секторі економіки, перехід на режим роботи в умовах неповної зайнятості.

 

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2020 РІК

Ключовим пріоритетом програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2020 рік є покращення якості життя населення району, рівня матеріального та соціального забезпечення, реалізації підприємницьких ініціатив.

Серед головних пріоритетів:

- розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення;

- підвищення конкурентоспроможності району;

- комплексний розвиток сільських територій.

План дій місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 2 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2020 рік» та у таблиці 3 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2020 рік».

 

ПРОГНОЗНІ АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НА 2020 РІК

Згідно проєкту Програми плановий обсяг реалізації виготовленої продукції у галузі промислового виробництв становитиме 124,1667 млн.гривень проти 119,3911 млн.гривень у базовому періоді, або 104%. В галузі сільського виробництва валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств становитиме 258,86 млн.гривень проти 252,59 млн.гривень у базовому періоді, або 102,5%.

 

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

В районі наявна тенденція до зменшення рівня народжуваності та старіння населення, що характеризується від’ємним балансом між новонародженими та померлими. Недостатня технічна забезпеченість закладів охорони здоров'я району дороговартісною діагностичною апаратурою та медичним обладнанням негативно впливає на якість надання медичної допомоги, особливо в умовах реформування вторинного рівня медичної допомоги. Наявне недостатньо ефективне використання ліжкового фонду, враховуючи тенденції загальної захворюваності та доступності населення для отримання спеціалізованої медичної допомоги.

Головні кроки із подолання окреслених проблем будуть спрямовані в першу чергу на:

- покращення матеріально-технічного забезпечення медичних установ району;

- поліпшення якості лікувально - діагностичного процесу;

- виготовлення проєктно - кошторисної документації на будівництво приймально-діагностичного відділення з відділенням невідкладної медичної допомоги для майбутньої багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня медичної допомоги;

- спрямування коштів місцевого бюджету на управління та розвиток РКНП «Бережанський Центр ПМСД» та КНП «Бережанська ЦРЛ» зокрема, на придбання медичного обладнання, інші капітальні видатки і розвиток медичного обслуговування населення району;

- завершення будівництва Курянівської АЗП-СМ;

- завершення будівництва Стриганецької АЗП-СМ з житлом для лікаря ЗП-СЛ;

- реконструкція Нараївської АЗП-СМ та Урманської АЗП-СМ.

Чотири АЗП-СМ (Бережанська, Волощинська, Слов’ятинська, Урманська) потребують першочергового забезпечення санітарним автотранспортом через непридатність до експлуатації наявного автотранспорту.

Забезпечення потреби в покращенні матеріальної бази структурних підрозділів   РКНП «Бережанський Центр ПМСД» та КНП «Бережанська ЦРЛ», вжиття заходів з енергозбереження для забезпечення зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ

В галузі освіти головними пріоритетними завданнями на 2020 рік будуть:

- оснащення сучасною матеріально-технічною базою загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення ефективного та раціонального використання коштів на ці потреби;

- забезпечення дотримання санітарних вимог до освітлення навчальних приміщень шляхом заміни на сучасні енергоефективні джерела світла у навчальних закладах району;

- продовження реалізації енергоефективних проектів, які дозволяють впровадити комплексні рішення із термомодернізації будівель бюджетних установ, проведення їх санації.

Реалізація вказаних заходів надасть можливість додаткової економії енергетичних та фінансових ресурсів, які витрачатимуться на утримання приміщень галузі, а зекономлені кошти витрачатимуться на покращення основної спеціалізації галузі – надання якісних освітніх послуг в системі дошкільної та середньої освіти, виховання та організації змістовного дозвілля дітей дошкільного та шкільного віку.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

З метою покращення у 2020 році ситуації на районному ринку праці за рахунок сприяння ефективній зайнятості населення шляхом підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці, стимулювання роботодавців до створення робочих місць, підтримки підприємницьких ініціатив безробітних визначено наступні завдання:

- збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації до праці;

- сприяння зайнятості населення та підбору кадрів для роботодавців, у тому числі шляхом надання компенсації єдиного внеску роботодавцям;

- сприяння збалансованості попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці шляхом проведення профорієнтаційної роботи з молоддю, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб відповідно до потреб роботодавців.

За рахунок впровадження   заходів   щодо легалізації трудових відносин, підвищення продуктивності праці   в 2020 році очікується зростання середньомісячної   заробітної   плати на 4% та   становитиме        8093 грн. на одного штатного працівника.

 

ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Головною проблемою галузі культури залишається фінансування галузі, зокрема, у питаннях покращення матеріально-технічної бази, а саме:

- завершення виготовлення проектно-кошторисної документації для комплексного ремонту районного будинку творчості;

- проведення капітальних ремонтів у всіх закладах культури та встановлення сучасних систем опалення, забезпечення у необхідному обсязі енергоносіями та паливними матеріалами;

- придбання та поновлення сценічних костюмів і театрального інвентаря;

- забезпечення установ комп’ютерною технікою та системами зв’язку.

Пріоритетними завданнями у сфері культури на 2020 рік передбачається:

- забезпечення культурних потреб населення та організації дозвілля, збереження і примноження культурно-мистецьких традицій, зокрема, організація та проведення заходів з нагоди державних свят, знаменних подій в історії держави та краю тощо;

- нарощення потужностей туристично - рекреаційної інфраструктури в районі за рахунок залучення системної грантової підтримки;

- видавництво туристичних рекламно-інформаційних матеріалів про район;

- популяризація туристичного та рекреаційного потенціалу району на форумах, виставках, семінарах.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ

ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

Реалізація державної гуманітарної політики на території району у плановому періоді відбуватиметься із врахуванням пріоритетів формування здорового способу життя підростаючого покоління, формування культури фізичного виховання та здорового способу життя. Планується забезпечити фінансування видатків на фізичну культуру в обсягах, достатніх для проведення всіх запланованих заходів, реалізації програмних напрямків галузевих програм, проведення виїзних заходів тощо.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

З метою розвитку соціально-культурної сфери району у 2020 році головним пріоритетом стане відновлення будівель та споруд, в яких розміщені бюджетні установи, забезпечення доступу до сільських установ та сільської інфраструктури, її відновлення, приведення видатків на їх утримання до економічно обґрунтованих, їх мінімізація, шляхом запровадження енергоощадних технологій. Реалізація вищеназваних заходів проводитиметься шляхом запровадження наступних проєктів:

- реконструкція Рекшинського НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ” Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Центральна, 50а, в с. Рекшин Бережанського району Тернопільської області;

- будівництво водопроводу в с.Волощина Бережанського району Тернопільської області;

- енергоефективний проєкт розвитку: капітальний ремонт із заміною вікон, утепленням фасадів та внутрішнім ремонтом сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Слов'ятин Бережанського району Тернопільської області;

- поточний ремонт вул.Зелена в с.Демня і вул.Шевченка в с.Підвисоке Бережанського району Тернопільської області;

- будівництво водогону в с.Урмань Бережанського району Тернопільської області;

- реконструкція Мечищівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Центральна, 76 в с.Мечищів Бережанського району Тернопільської області;

- придбання обладнання для Мечищівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Центральна, 76 в с.Мечищів Бережанського району Тернопільської області;

- реконструкція Гутиського фельдшерського пункту по вул.Шевченка, 42 в с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

- придбання обладнання для Гутиського фельдшерського пункту по вул.Шевченка, 42 в с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

- влаштування централізованого водопостачання для ряду садиб центральної частини с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

- поточний ремонт народного дому по вул. Шевченка, 15 в с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

- придбання обладнання для народного дому по вул. Шевченка, 15 в с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

- капітальний ремонт Курянівської ЗОШ I-IIІ ступенів Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Шевченка, 57 в с.Куряни Бережанського району Тернопільської області;

- реконструкція Рогачинського НВК "ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Шкільна 4 в с. Рогачин Бережанського району Тернопільської області;

- енергоефективний проєкт розвитку: реконструкція будівлі з утепленням горищного перекриття з добудовою приміщень для початкових класів Шибалинської ЗОШ І-ІІ ступенів Бережанської районної ради по  вул. Шкільна, 1 в с. Шибалин Бережанського району Тернопільської області;

- реконструкція районного будинку культури по вул. Міцкевича, 4 у м.Бережани Тернопільської області;

- реконструкція будівлі сільського клубу з енергозберігаючими заходами по вул.Бічна, 1 в с.Баранівка Бережанського району Тернопільської області;

- капітальний ремонт їдальні Потуторського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Некрасова, 42 в с.Потутори Бережанського району, Тернопільської області;

- реконструкція покрівлі з утепленням горищного перекриття дошкільного підрозділу Потуторського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Некрасова, 42 в с.Потутори Бережанського району, Тернопільської області;

- капітальний ремонт будівлі Урманського НВК «ЗНЗ I-II ступенів – ДНЗ» в с.Урмань вул.Сонячна, 5 Бережанського району Тернопільської області;

- енергоефективний проєкт: реконструкція адмінбудинку в якому розміщені приміщення ФАПу по вул.Дубник, 18 в с.Лапшин Бережанського району Тернопільської області;

- енергоефективний проєкт розвитку: реконструкція системи опалення та теплотраси Жуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Б.Лепкого Бережанської районної ради по вул. Б.Лепкого, 40 в селі Жуків Бережанського району Тернопільської області;

- енергоефективний проєкт розвитку: капітальний ремонт будівлі (заміна покриття даху, утеплення фасадів із заміною вікон та будівництвом теплогенераторної) Лапшинської ЗОШ І-ІІ ступенів Бережанської   районної   ради   по вул. Сонячна, 8 в селі Лапшин Бережанського району в частині термомодернізації фасаду будівлі;

- реконструкція покрівлі (влаштування шатрового даху) з утепленням горищного перекриття адмінбудинку Бережанської районної ради по вул.Шевченка, 15 в м.Бережани Тернопільської області.

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ

Покращення якості довкілля та раціоналізації природокористування відбуватиметься за рахунок залучення приватних та небюджетних ініціатив у сферу зменшення кількості викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище шляхом:

- популяризації енергоефективних та енергоощадних технологій серед населення та подальшу діяльність щодо їх запровадження у бюджетній сфері;

- реалізації проєктів із очищення побутових чи промислових стоків за рахунок грантового фінансування;

- вирішення питання збирання та утилізації твердих побутових відходів в сільській місцевості;

- розвиток системи «зелених» садиб та популяризація еко-туризму по місцях природно-заповідного фонду району та унікальних складових природного та ландшафтного різноманіття території.

Раціональність природокористування передбачатиме включення в туристичний   потенціал району привабливих об’єктів водного фонду   та   49 об’єктів природно - заповідного фонд району загальною площею 3384,311га, з яких чотири об’єкти загально державного значення, площею 122,2га та 45 об’єктів місцевого значення площею 3262,11га та створення на їх основі центрів відпочинку, проведення дозвілля, розвиток інфраструктури і сфери обслуговування у суміжних напрямках діяльності. Включення об’єктів водного фонду та природно-заповідних об’єктів в інвестиційний каталог привабливих особливостей території надасть змогу популяризувати рекреаційний потенціал району на загальнодержавному та міжнародному рівнях.

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Внаслідок високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій. Також внаслідок розташування на території Бережанського району 6 потенційно небезпечних об’єктів, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю району, особлива увага приділятиметься моніторингу та вжиттю превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій. Буде розроблено нову районну програму із координації зусиль по попередженню надзвичайних ситуацій у 2020 році та у подальші роки, а також:

- моніторинг стану протипаводкових споруд та природних водостоків на сільських територіях;

- впорядкування придорожніх смуг та канав, з метою недопущення пошкодження дорожнього полотна;

- здійснення за рахунок резервного фонду районного бюджету поповнення матеріального резерву району пально-мастильними матеріалами;

- з метою забезпечення безперебійного руху транспорту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на дорогах району передаватимуться з матеріального резерву районної державної адміністрації ТОВ «БМ-БУД» пально-мастильні матеріали у необхідній кількості;

- з метою часткового покриття витрат по відновленню будівель пошкоджених пожежами у садибах громадян планується виділення постраждалим фінансової допомоги;

- для зменшення видатків районного бюджету для покриття наслідків надзвичайних ситуацій та стихійних лих планується вжиття заходів щодо популяризації питання страхування майна із залученням місцевих суб’єктів страхової діяльності, організації координації цієї діяльності.

 

Стратегічна ціль 2:

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В проєкті Програми значна увага приділяється розвитку малого та середнього підприємництва. Кількість діючих малих підприємств в 2020 році очікується на рівні – 51 одиниці. Очікується реалізація ряду ініціатив на районному рівні щодо розвитку малого та середнього підприємництва:

- залучення інвестиційних та грантових коштів для реалізації бізнес-проектів;

- забезпечення ефективної діяльності Центру підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державної адміністрації;

- організація та проведення різноманітних тренінгів та семінарів для суб’єктів підприємницької діяльності.

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

При реалізації політики сталого розвитку надалі надаватиметься підтримка щодо:

- забезпечення надання соціальних та освітніх послуг;

- медичної допомоги;

- допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі, яка реалізовуватиметься в контексті загальнодержавних соціальних функцій органів влади.

Захист економічної конкуренції та розвиток добросовісної конкуренції, здійснюватиметься в рамках надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності щодо реєстрації юридичних відносин з державою, надання сприяння у розвитку власного бізнесу, оформлення дозвільних документів тощо.

З метою організації методичного супроводу та налагодження діяльності новостворених суб’єктів підприємницької діяльності у відділі економічного розвитку районної державної адміністрації забезпечено надання комплексу послуг із становлення та розвитку підприємницької діяльності, надання допомоги у підготовці бізнес-планів та реалізації підприємницьких ініціатив.

Ефективність механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій передбачатиме постійний моніторинг їх кількості, задоволення звернень, скарг та спірних ситуацій, у вирішенні яких братимуть участь органи влади району щодо діяльності суб’єктів природних монополій.

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Враховуючи досвід реалізації енергоефективних проєктів у за період 2015-2019 років, тенденція із термомодернізації будівель бюджетних установ збережеться на 2020 рік. В умовах постійної оптимізації витрат та зменшення неефективних напрямків використання бюджетних коштів, найбільш раціональним вважатиметься:

- подальше запровадження енерогоощадних технологій, особливо із використанням альтернативних джерел енергії, які дають економію у фінансовому еквіваленті у 4-5 разів в порівнянні із використанням традиційного палива – газу;

- підвищення енергоефективності у бюджетних галузях, заміна та модернізація котелень і котельного обладнання, систем опалення в закладах освіти, культури та охорони здоров’я з використанням місцевих альтернативних   видів палива;

- запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу раціональності використання енергоносіїв у всіх бюджетних галузях та підпорядкованих установах району.

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ

Основними завданнями у сфері культури в частині розвитку туристичного потенціалу та природовідновлення у 2020 році будуть:

- розробка та виготовлення іміджевої продукції для популяризації туристичного потенціалу району на профільних виставках, ярмарках та інших заходах, організація та проведення туристичних форумів, виставок, презентацій, конференцій, фестивалів, акцій тощо;

- організація та проведення культурно-мистецьких заходів, в тому числі міжрегіональних, по відзначенню історичних та державних дат, фестивалів та конкурсів, які приваблюватимуть туристів із інших регіонів держави;

- реалізація завдань програми збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки; програми розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки.

Одним із елементів туристичної галузі буде напрямок екологічного туризму, для чого в районі будуть створені можливості відвідування знакових місць, які мають історичне значення на шляху становлення державності, пам’яток природи та архітектури, новоствореної вітро- геліо- електростанції в с.Павлів Курянівської сільської ради, першої черги оздоровчого табору на х.Базниківка в урочищі Соколиця, а також «зелених» садиб та місць відпочинку.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Для забезпечення сталого промислового розвитку шляхом диверсифікації ринків збуту та підвищення конкурентоспроможності продукції визначено основні ключові завдання галузі на 2020 рік:

- модернізація та введення нових промислових потужностей, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, створення нових робочих місць: введення в експлуатацію лінії із виробництва вапна гідратного (гашеного) фасованого на ТОВ “Підвисоцький завод будматеріалів”, розширення виробничих потужностей ТОВ “Мануфактура” шляхом утворення додаткових цехів виробництва.

- посилення науково-технічного співробітництва між промисловими підприємствами та ВП НУБП України “Бережанський  агротехнічний інститут”, з метою прискореного трансферту створених технологій у виробництво та підготовки кадрів відповідно до потреб галузі промисловості та сільського господарства.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ всього у 2020 році очікується на рівні 124,1667 млн.гривень, що становить 104% до програми 2019 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрізі підприємств очікується:

- ТОВ «Крона» - 23746,6 тис.гривень;

- ПП “Агроспецгосп” - 36782,7 тис.гривень;

- ТОВ “Колепр К” - 10964,3 тис.гривень;

- ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» - 48725,5 тис.гривень;

- ТОВ «Потуторський деревообробний завод» - 1051,4 тис.гривень;

- ТзОВ «Компанія «Еко-інвест» - 2896,2 тис.гривень.

 

БУДІВНИЦТВО

Запланований обсяг виконаних будівельних робіт у 2020 році становитиме 2,0 млн. гривень. Загальна площа житла, введеного в експлуатацію за рахунок всіх джерел фінансування становитиме 4,160 тис. кв.м.

Обсяг капітальних інвестицій у 2020 році по очікуваних даних становитиме 29 млн.гривень, що складе 104 % до базового показника 2019 року.

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою виходу на зовнішні ринки місцевих товаровиробників планується продовжити вживати заходи щодо представлення їх продукції на інвестиційних бізнес-форумах та інших заходах із залученням зовнішніх інвесторів та торгових представників. Враховуючи специфіку продукції підприємств, розташованих у сільській місцевості, вирішення вказаного питання потребуватиме значних людських ресурсів в галузі маркетингу, залучення фахівців для проведення внутрішнього аудиту, сертифікації виробництва та процесів на ньому.

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Протягом 2020 року планується:

- подальше залучення додаткового фінансування від грантових організацій на потреби розвитку громадянських ініціатив щодо розвитку соціально-культурної та інфраструктурної складової розвитку місцевих громад, покращення енергоефективності та енергозбереження;

- залучення наукового потенціалу району до здійснення міжнародного обміну студентами.

 

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

На 2020 рік пріоритетними напрямками стануть:

- реалізація проєктів із ремонтів комунальних доріг у сільських населених пунктах, в тому числі реконструкція комунальних доріг шляхом залучення грантових коштів на покращення їх експлуатаційного стану;

- забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання дорожньої мережі доріг, що знаходяться в державній власності.

 

Стратегічна ціль 3: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

В галузі сільськогосподарського виробництва у 2020 році прогнозується виробити валової продукції на суму 258,86 млн.грн., або 102,5 % до базового періоду.

В 2020 році планується забезпечити розвиток агропромислового комплексу району на основі:

- застосування нових економічних підходів та фінансової підтримки за рахунок бюджетних та кредитних запозичень а також коштів за рахунок грантової підтримки дрібного товаровиробника;

- розвиток кооперативного руху сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 

РОЗВИТОК НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

При утворенні територіальних громад, в порядку, встановленому законом, надаватиметься сприяння в реалізації питань соціально-економічного та культурного розвитку новостворених громад в частині надання методичної допомоги при розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку, підготовки грантових пропозицій, необхідних документів для залучення бюджетного фінансування тощо.

Основними напрямками та шляхами із реалізації соціально-економічного розвитку буде:

- місцевий економічний розвиток;

- розвиток та утримання інфраструктури громад;

- планування розвитку території громад;

- питання забудови території громад;

- житлово-комунальні послуги;

- утримання об’єктів комунальної власності;

- первинна охорона здоров’я та швидка медична допомога;

- середня, дошкільна та позашкільна освіта;

- розвиток культури та фізичної культури й спорту;

- залучення коштів землекористувачів району до програм розвитку соціальної сфери населених пунктів.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання району, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, у тому числі підвищення рівня зайнятості та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, суб’єкти господарювання, які діють на території району.

Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів Програми;

- щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;

- підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання Програми;

- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів Програми.

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює відділ економічного розвитку районної державної адміністрації.

Районна державна адміністрація за підсумками 2019 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії районної ради.

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі з бюджету розвитку місцевого бюджету, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на підтримку Програми, визначається районною радою при затвердженні місцевого бюджету.

На 2020 рік пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення.

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми та основними її показниками здійснюватиметься шляхом регулярного розгляду стану реалізації основних заходів, моніторингу показників Програми на засіданнях колегій районної державної адміністрації, на сесіях районної ради. За результатами аналізу етапів виконання Програми прийматимуться відповідні рішення керівництва району у вигляді розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.

Функцію контролю здійснюватиме відділ економічного розвитку районної державної адміністрації.