Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток 1

до рішення Бережанської районної ради

від 28 січня 2020 року № 544

 

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік


 (грн)     

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
 
 
 
 


10000000 Податкові надходження 17 100 000,00 17 100 000,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 17 100 000,00 17 100 000,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 17 100 000,00 17 100 000,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 12 310 000,00 12 310 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 918 700,00 200 000,00 718 700,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 718 700,00 0,00 718 700,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 308 700,00 0,00 308 700,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 298 700,00 0,00 298 700,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00
25020200 Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 18 018 700,00 17 300 000,00 718 700,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 75 040 500,00 75 040 500,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 75 040 500,00 75 040 500,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 20 549 100,00 20 549 100,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 20 549 100,00 20 549 100,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 43 548 900,00 43 548 900,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 40 435 600,00 40 435 600,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3 113 300,00 3 113 300,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6 247 100,00 6 247 100,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 6 247 100,00 6 247 100,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4 695 400,00 4 695 400,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 74 200,00 74 200,00 0,00 0,00
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, 4 083 200,00 4 083 200,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 538 000,00 538 000,00 0,00 0,00

Разом доходів 93 059 200,00 92 340 500,00 718 700,00 0,00


Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                            Василь СОЛОМКО