Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток 2

до рішення Бережанської районної ради

від 28 січня 2020 року № 544

 

Розподіл

видатків місцевого бюджету на 2020 рік

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000

Бережанська районна рада 2 500 000,00 2 500 000,00 1 670 000,00 106 000,00 0,00 2 742 091,00 2 742 091,00 0,00 0,00 0,00 2 742 091,00 5 242 091,00
0110000


2 500 000,00 2 500 000,00 1 670 000,00 106 000,00 0,00 2 742 091,00 2 742 091,00 0,00 0,00 0,00 2 742 091,00 5 242 091,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 200 000,00 2 200 000,00 1 670 000,00 106 000,00 0,00 2 742 091,00 2 742 091,00 0,00 0,00 0,00 2 742 091,00 4 942 091,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0200000

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 9 750 609,00 9 750 609,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 10 100 609,00
0210000

Бережанська районна державна адміністрація 9 750 609,00 9 750 609,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 10 100 609,00
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 9 255 609,00 9 255 609,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 9 605 609,00
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 495 000,00 495 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00
0600000

Відділ освіти РДА 60 634 100,00 60 634 100,00 43 248 390,00 3 521 740,00 0,00 174 700,00 25 700,00 149 000,00 0,00 0,00 25 700,00 60 808 800,00
0610000


60 634 100,00 60 634 100,00 43 248 390,00 3 521 740,00 0,00 174 700,00 25 700,00 149 000,00 0,00 0,00 25 700,00 60 808 800,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 1 454 750,00 1 454 750,00 989 980,00 88 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 1 469 750,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 55 611 890,00 55 611 890,00 39 903 820,00 3 290 000,00 0,00 159 700,00 25 700,00 134 000,00 0,00 0,00 25 700,00 55 771 590,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 437 490,00 437 490,00 342 060,00 16 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 490,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 400 000,00 400 000,00 284 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 957 970,00 1 957 970,00 1 411 530,00 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 957 970,00
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00
0613121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 400 000,00 400 000,00 317 000,00 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
0615053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
0800000

Управління соціального захисту населення РДА 5 438 000,00 5 438 000,00 3 995 000,00 75 000,00 0,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 5 848 000,00
0810000


5 438 000,00 5 438 000,00 3 995 000,00 75 000,00 0,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 5 848 000,00
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 5 450,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5 000 000,00 5 000 000,00 3 995 000,00 75 000,00 0,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 5 410 000,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 13 832,00 13 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 832,00
0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 79 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 153 645,00 153 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 645,00
1000000

Відділ культури, національномтей, релігії і туризму РДА 8 000 000,00 8 000 000,00 5 336 300,00 920 100,00 0,00 2 659 700,00 2 500 000,00 154 700,00 57 500,00 10 300,00 2 505 000,00 10 659 700,00
1010000


8 000 000,00 8 000 000,00 5 336 300,00 920 100,00 0,00 2 659 700,00 2 500 000,00 154 700,00 57 500,00 10 300,00 2 505 000,00 10 659 700,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1 171 000,00 1 171 000,00 873 000,00 98 900,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 22 000,00 1 000,00 0,00 1 216 000,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2 067 600,00 2 067 600,00 1 402 300,00 126 200,00 0,00 11 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 5 000,00 2 078 600,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 676 900,00 676 900,00 462 000,00 92 200,00 0,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 684 400,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 596 100,00 3 596 100,00 2 273 300,00 559 800,00 0,00 96 200,00 0,00 96 200,00 35 500,00 9 300,00 0,00 3 692 300,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 488 400,00 488 400,00 325 700,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 400,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00
3700000

Фінансове управління районної державної адміністрації   (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
3710000

Фінансове управління районної державної адміністрації   (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
 
 
 
УСЬОГО 86 722 709,00 86 322 709,00 54 249 690,00 4 622 840,00 0,00 6 336 491,00 5 617 791,00 713 700,00 57 500,00 10 300,00 5 622 791,00 93 059 200,00

 


 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                            Василь СОЛОМКО