Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток 1

до рішення Бережанської районної ради

від 28 січня 2020 року № 548

 


Напрямки діяльності та заходи районної Програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої

безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки (проєктро виконання районного бюджету за 2019 рік

№ з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

Програми

Строк виконання

заходу (роки)

Виконавці

Джерела

фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн. на рік)

Очікуваний результат

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Сімей на політика як пріори-тетний засіб запобігання дитячій без притульнос

ті і бездог-лядності

1)забезпечити першо-чергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування, в сім'ї, на усиновлення, під опіку або піклування, дитячі будинки сімей-ного типу, прийомні сім'ї

2016-2020

служба

у справах дітей районної державної адміністрації

районний бюджет

-

-

100

(сто)

50 (п’ятдесят)

350

(триста п’ятдесят)

100% влаштування нововиявлених дітей, які залишились без батьківського піклування до сімейних форм виховання та з метою ефективного функціонування дитячого будинку сімейного типу в селі Жовнівка Бережанського району Тернопільської області (реконструкція та придбання різного роду товарів для облаштування дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ)

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                            Василь СОЛОМКО