Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті

внаслідок окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні,

учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил

у ХХІ столітті на 2020-2022 роки

1. Паспорт Програми


1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ фінансово-господарського, організацій-ного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон   України «Про правовий   статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 січня 2020 року № 6/01.02-1 «Про організацію виконання обласної програми вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил у ХХІ столітті на 2020-2022 роки»

3.

Розробник Програми

відділ фінансово-господарського, організацій-ного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ фінансово-господарського, організацій-ного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи освіти, культури, національностей, релі-гій і туризму, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, відділ фінансово – госпо-дарського, організаційного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2020-2022 роки

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

190,0 тис. гривень

9.1.

коштів місцевого бюджету

190,0 тис. гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Проєкт Програми передбачає вивчення історичного минулого та вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів у XX столітті, що є одним з пріоритетних напрямків внутрішньої політики держави та району. Проблематика цієї Програми полягає у необхідності подальшої активізації роботи з вивчення матеріалів, інформування населення, облаштування, встановлення пам’ятних знаків про українців, постраждалих у XX столітті внаслідок окупаційних режимів, вшанування героїв національно-визвольної боротьби українського народу та учасників АТО/ООС початку XXI століття, Героїв Небесної Сотні під час Революції гідності.

Вивчення, вшанування, інформаційне висвітлення боротьби українсь-кого народу у XX столітті за незалежність та територіальну цілісність на початку XXI століття, як важливого засобу національно-патріотичного, культурного та духовного виховання жителів району зумовили потребу у створенні проекту з програми вшанування українців, постраждалих у XX столітті внаслідок окупаційних режимів та вшанування Героїв Небесної Сотні, а також учасників АТО/ООС у XXI столітті на 2020-2022 роки.

У XX столітті територія Бережанського району перебувала в складі Австро-Угорської імперії, Польської держави, Німеччини та СРСР. Панівні режими цих країн запроваджували національний, культурний та політичний гніт проти українського народу. Незважаючи на переслідування, українці у XX столітті вели безперервну боротьбу за створення незалежної націонал-ьної держави.

На початку XXI століття жителі Бережанського району приймали активну участь у відстоюванні національних інтересів української держави з метою побудови демократичного суспільства, під час Революції гідності загинув 1 студент відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України „Бережанський агротехнічний інститут”. Також за територіальну цілісність нашої держави 3 жителі району віддали життя на сході України.

Одним із належних чинників формування історичної пам’яті, національної ідентичності громадян України та суспільної консолідації є відзначення в районі свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних подій. Вони сприяють збереженню традицій народу, встановленню «місць пам’яті», у календарному просторі. Під час відзначення свят потрібно проводити повноцінні та широкомасштабні інформаційні кампанії, які б сприяли усвідомленню з боку суспільства їх значущості для держави та суспільної консолідації.

Ця Програма покликана стати концептуальною базою вивчення, вшану-вання, інформаційного висвітлення боротьби українського народу у XX столітті за незалежність та початку XXI століття за утвердження української держави як важливого засобу національно-патріотичного, культурного та духовного виховання жителів та гостей району.

Поставлені завдання та відсутність фінансування відповідних напрямків із державного бюджету потребують залучення коштів районного бюджету на фінансування заходів Програми.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є: встановлення історичної справедливості, засудження злочинів проти українського народу, подолання негативних наслідків перебування України під владою інших країн, вшанування пам’яті українців, постраждалих у XX столітті від окупаційної політики іноземних держав, проведення заходів для належного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, учасників АТО/ООС у боротьбі за збереження Української держави у XXI столітті та забезпечення організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій у 2020 - 2022 роках.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Важливим кроком у вивченні історії національно-визвольної боротьби українського народу у XX столітті, вшануванні пам’яті учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні початку XXI століття є реалізація узгоджених заходів, що дозволить провести комплекс робіт із вшанування українських патріотів, постраждалих від окупаційної політики іноземних держав на Бережанщині.

Розв’язання існуючих проблем передбачається шляхом:

- підвищення рівня поінформованості населення району про боротьбу українців за незалежність у XX столітті та утвердження України на початку XXI століття;

- організації та провадження інформаційно-просвітницької діяльності в районі з питань встановлення історичної справедливості та засудження злочинів проти українського народу.

Основними структурами, які організаційно і методично забезпечувати-муть реалізацію Програми, є підрозділи районної державної адміністрації та виконавчі комітети сільських рад разом з громадськими організаціями.

Місцевими органами виконавчої влади забезпечуватиметься розміщення актуальної інформації на власних інтернет-сторінках та участі у заходах з питань вшанування українців, постраждалих у XX столітті внаслідок окупаційних режимів із залученням:

- спеціалізованих громадських організацій - для здійснення в установ-леному порядку заходів з питань вшанування українців, постраждалих у XX столітті внаслідок окупаційних режимів;

- електронних засобів масової інформації - для розміщення публікацій.

Термін реалізації Програми - 2020-2022 роки.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 190,0 тис. грн.

Головним розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є районна державна адміністрація.

 

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

50,0

60,0

80,0

190,0

Районний бюджет

50,0

60,0

80,0

190,0

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- облаштування та встановлення пам’ятних знаків на місцях пам’яті українського народу (могили, пам’ятники, місця визначних подій тощо);

- проведення науково-практичних конференцій, засідань „круглих столів” із залученням науково-освітніх установ та окремих науковців;

- організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних подій.

Для забезпечення виконання визначених завдань передбачено здійснити комплекс заходів, спрямованих на:

- відновлення історичної пам’яті про боротьбу українського народу за незалежність у XX столітті та продовження боротьби українців за збереження української держави у XXI столітті;

- налагодження діалогу влада - суспільство, громадської дискусії щодо актуальних проблем національно-визвольної боротьби українців XX століття та учасників боротьби за збереження Української держави у XXI столітті;

- поширення інформації про героїчне минуле українського народу та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні та учасників антитерористичної операції у XXI столітті в рамках проведення Днів вшанування пам’яті українців, постраждалих у XX столітті від окупаційної політики іноземних держав та у XXI столітті під час Революції Гідності та в ході АТО/ООС;

- вшанування пам’яті українців, постраждалих у XX столітті від окупаційної політики іноземних держав;

- засудження злочинів проти українського народу у XX - на початку XXI століття;

- проведення заходів з нагоди державних свят та знаменних дат місцевого значення;

Реалізація заходів Програми дасть змогу в повному обсязі вивчити історію національно-визвольної боротьби українського народу у XX столітті, провести комплекс робіт із вшанування українських патріотів, постраждалих від окупаційної політики іноземних держав на Бережанщині та ряд заходів для належного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, учасників АТО/ООС у боротьбі за збереження Української держави у XXI столітті.


6. Напрямки діяльності та заходи програми вшанування українців,

постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні,

учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил

у ХХІ столітті на 2020-2022 роки


з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),тис. гривень, у тому числі:

Очікувальний результат

2020

2021

2022

1.

Відновлення історичної пам’яті про боротьбу українського народу за незалежність у ХХ столітті та продовження боротьби українців за     збереження української держави у ХХІ столітті

1.Розміщення в районних електронних ЗМІ матеріалів про боротьбу українського народу за незалежність у   ХХ столітті та Героїв Небесної Сотні, учасників АТО/ООС у ХХІ столітті

2020-2022 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, фінансово-господарського, організаційного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

-

-

-

створення нових   та поповнення наявних інтернет- сторінок інформацією про боротьбу українського народу за незалежність у ХХ столітті та за територіальну цілісність на початку ХХІ століття

2.Проведення заходів з

вшанування героїв національно-визвольної

боротьби українського

народу XX століття та подвигу Героїв Небесної Сотні, учасників

АТО/ООС у XXI столітті

2020-2022   роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, фінансово-господарського, організаційного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

10,0

10,0

10,0

вшанування на

належному рівні

героїв

національно-

визвольної

боротьби

українського

народу у

XX столітті та

Героїв Небесної

Сотні, учасників

антитерористич-ної операції

2.

Налагодження діалогу влада-суспільство,     громадянської дискусії щодо актуальних проблем національно-визвольної боротьби українців ХХ століття та учасників боротьби за збереження Української держави у ХХІ столітті

1.Проведення за участю громадськості (студентів, науковців, представників громадських організацій) публічних заходів, засідань з актуальних питань національно- визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, учасників АТО/ООС у ХХІ столітті

2020-2022 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, фінансово-господарського, організаційного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

5,0

5,0

широке вивчення подій національно- визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті та подій Євромайдану, антитерористич-ної операції у  ХХІ столітті

2.Співпраця з громадськими, волонтерськими організаціями щодо їх участі у заходах, пов’язаних із вшануванням учасників антитерористичної операції ХХ столітті.

2020-2022 роки

відділ фінансово-господарського, організаційного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

-

-

-

забезпечення участі у заходах щороку

3.

Здійснення заходів з поширення інформації про героїчне минуле українського народу та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні та учасників антитерористичної операції у ХХІ столітті у рамках проведення Днів вшанування пам’яті українців, постраждалих у    ХХ столітті від окупаційної політики іноземних держав та у ХХІ столітті під час

Революції Гідності та в ході АТО/ООС

1.Розміщення у спеціально відведених громадських місцях та розповсюдження довідково- інформаційної продукції (постери, сіті-лайти, плакати, банери, листівки, запрошення, календарі, буклети,карти, схеми тощо) про героїчне минуле українського народу та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС у ХХІ столітті

2020-2022 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, фінансово-господарського, організаційного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

5,0

5,0

підвищення рівня поінформованості громадськості щодо національно- визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС у ХХІ столітті; виготовлення, розміщення та розповсюдження комплексу довідково-інформаційної продукції (постерів, сіті-лайти, плакати, банери, листівки, запрошення, календарі, буклети,карти, схеми тощо).

2.Облаштування та встановлення пам’ятних знаків на місцях пам’яті українського народу (могили, пам’ятники, місця визначних подій тощо) в часи національно-визвольної боротьби ХХ століття та учасникам Революції Гідності, АТО/ООС ХХІ століття

2020-2022 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

20,0

30,0

50,0

вшанування на належному рівні героїв національно-визвольної боротьби українського народу ХХ століття та під час Революції Гідності, АТО/ООС ХХІ століття; виготовлення, облаштування та встановлення щороку пам’ятних знаків на місцях пам’яті українського народу

4.

Проведення заходів з нагоди державних свят:

День Соборності України;

День Героїв Крут;

День пам’яті і примирення;

День пам’яті жертв політичних репресій;

День Героїв;

День Скорботи;

День Конституції України;

День незалежності України;

День захисника України;

День ЗУНР;

День Свободи і Гідності;

День пам’яті жертв голодоморів, День добровольців та з нагоди знаменних дат місцевого значення

1.Забезпечення організації належного відзначення пам’ятних дат та державних свят необхідним ресурсом:

закупівля кошиків,

букетів та вінків квітів; надання транспортних послуг; оренда приміщень; харчування учасників заходів; виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції

2020-2022 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, фінансово-господарського, організаційного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

10,0

10,0

10,0

належне виконання законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, гідне відзначення на належному рівні свят державного значення, пам’ятних дат та історичних подій, відзначення на належному рівні пам’ятних дат місцевого значення

Всього

50,0

60,0

80,0

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль щодо виконання Програми здійснює відділ фінансово-господарського, організаційного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації та органи місцевого самоврядування, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, які є відповідальними за виконання передбачених програмою заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі у визначені терміни, подають відповідну інформацію відділу фінансово-господарського, організаційного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації до 11 грудня упродовж 2020 - 2022 років.

Відділ фінансово-господарського, організаційного та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми управлінню з питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної адміністрації до 20 грудня упродовж 2020 - 2022 років.

Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі та чинної нормативно-правової бази.