Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Дітям Бережанщини - якісне харчування

на 2020-2023 роки»


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми 

cтаття 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», закони України «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

3. 

Розробник Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

4.

Співрозробники Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за згодою)

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за згодою), виконавчі комітети сільських рад  

7.

Термін реалізації Програми

2020-2023 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми 

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: 

128 000 грн.

1)

коштів районного бюджету  

128 000 грн.

2)

кошти інших джерел

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Стан здоров'я дорослої людини багато в чому визначається якістю харчування саме в дитячому віці, коли відбувається бурхливий ріст організму і обмінні процеси в ньому перебігають найінтенсивніше. При цьому правильно розроблене й професійно організоване харчування дитини забезпечує й нормальний фізичний розвиток, запобігає багатьом хронічним захворюванням.

За останніми даними ВООЗ, здоров'я дитини на 15% залежить від організації медичної служби, на 25% - від генетичних особливостей і на 60% - від збалансованого харчування.

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини.

Збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного харчування, оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

У 2018 році Головним управлінням Держпродспоживслужби в Тернопільській області при проведенні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у 157 дошкільних навчальних закладах області досліджено 4 проби молока, 10 - м’яса та м’ясопродуктів, 2 - риби, 22 - яєць, 4 - масла, 419 - овочів. Згідно результатів лабораторних досліджень виявлено невідповідності та не допущено до реалізації 659,5 кг овочів, 126 шт. яєць, 4 кг фаршу та 144,7 кг м’яса.

За аналогічний період при проведенні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у 198 школах області досліджено 2 проби м’яса, 2 - масла, 1- яєць, 545 - овочів. Згідно результатів лабораторних досліджень виявлено невідповідності та не допущено до реалізації 2055,5 кг овочів та 0,6 кг м’яса.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та калорійного харчування дітей у школах, дошкільних закладах, постачання безпечних та якісних продуктів харчування і сировини, покращення матеріально-технічної бази шкільних та дошкільних закладів харчування дітей, залучення до постачання харчовими продуктами сільськогосподарських виробників та переробних підприємств району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Термін дії Програми: 2020 - 2023 роки.

Видатки, пов'язані із здійсненням реалізацій Програми «Дітям Бережанщини — якісне харчування» планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету, та коштів інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. Кошти необхідні для проведення лабораторних досліджень якості продуктів харчування і сировини з шкільних їдалень у Тернопільській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби України за ініціативи юридичних та фізичних осіб району. 

Загальний обсяг коштів, що передбачається залучити для виконання Програми 128 000 грн. - кошти районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення Програми


Рік

Орієнтовний обсяг фінансування грн.

Всього

В т. ч. районний

бюджет

Кошти інших джерел

2020

32 000

32 000

-

2021

32 000

32 000

-

2022

32 000

32 000

-

2023

32 000

32 000

-

Всього

128 000

128 000

-

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання Програми надасть змогу забезпечити досягнення її цілей:

-удосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;

- покращення роботи мережі пришкільних їдалень, буфетів;

- проведення вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей; 

- покращення роботи мережі пришкільних їдалень, буфетів; 

- проведення в установленому порядку тендерів на постачання доброякісної та безпечної продукції та сировини за участю представників Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області; 

- дотримання норм харчування та калорійності страв; 

- забезпечення санітарно-епідемічних вимог в закладах освіти та дошкільних навчальних закладах де здійснюють харчування дітей; 

- покращення матеріально-технічної бази пришкільних та дошкільних їдалень; 

- лабораторне підтвердження безпечності та якості сировини і харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей. 

- в установленому порядку тендерів на постачання доброякісної та безпечної продукції та сировини за участю представників Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області;

- дотримання норм харчування та калорійності страв;

- забезпечення санітарно-епідемічних вимог в закладах освіти та дошкільних навчальних закладах, де здійснюють харчування дітей;

- покращення матеріально-технічної бази пришкільних та дошкільних їдалень;

- лабораторне підтвердження безпечності та якості сировини і харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей.

 

6. Напрями діяльності та заходи районної цільової Програми

«Дітям Бережанщини - якісне харчування» на 2020 -2023 роки

з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги

фінансування (вартість), тис. гривень

Очікуваний результат

2020 рік

2021 рік


2022 рік

2023 рік


1.

Участь у роботі комісій перед початком навчального року щодо готовності навчальних закладів.

Впродовж 2020-2023 років

перед початком навчального року

відділ освіти районної державної адміністрації. Бережанське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

районний бюджет

-

-

-

-

Забезпечення роботи комісій при районній державній адміністрації перед початком навчального року щодо готовності навчальних закладів.

2.

Надання рекомендацій щодо роботи пришкільних буфетів з питань асортименту продукції, дотримання санітарних вимог.

2020-2023 роки


відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

районний бюджет

-

-

-

-

3.

Проведення моніторингових лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів (дослідження води, готових страв, змивів з об’єктів навколишнього середовища та обладнання).

2020-2023 років, згідно затвердженого плану

відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

районний бюджет

-

-

-

-

Лабораторне підтвердження безпечності та якості сировини і харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей.

4.

Лабораторний контроль сировини та продуктів, які використовуються для харчування дітей за показниками безпеки і якості.

1 раз в квартал, згідно затвердженого плану Програми/

позапланово, при виникненні підозри

відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

районний бюджет

32,0

32,0

32,0

32,0

Лабораторне підтвердження безпечності та якості сировини і харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей.

Кошти районного бюджету

32,0

32,0

32,0

32,0

Всього за Програмою

32,0

32,0

32,0

32,0

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, відділ освіти районної державної адміністрації подає голові райдержадміністрації та начальнику районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області інформацію про використання коштів, виділених на виконання Програми один раз у півріччя.

Також контроль за виконанням Програми здійснюється комісіями Бережанської районної ради.

Основні напрямки та заходи Програми коригуватимуться з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі та чинної нормативно-правової бази.

Координація виконання заходів програми здійснюється заступником голови районної державної адміністрації.