Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА ,,ВЕТЕРАН  

на 2020-2024 роки


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження   голови обласної   державної   адміністрації   від 24 жовтня 2019 року № 690-од «Про схвалення проєкту обласної програми «Ветеран» на     2020-2024 роки»

3.

Розробник Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

фінансове управління, відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, культури, національностей, релігій і туризму, освіти, організаційної     роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату   районної   державної адміністрації,   Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

фінансове управління, відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, культури, національностей, релігій і туризму, освіти,        організаційної     роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату   районної   державної адміністрації, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

7.

Терміни реалізації Програми

2020-2024 роки

1)

етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

І етап – 2020-2022 роки

ІІ етап – 2023-2024 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

600 тис.гривень

1)

коштів районного бюджету

600 тис. гривень

2)

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Одними з основних завдань районної програми “Ветеран” на 2020-2024 роки (далі - Програма) є посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією України та законами України, підтримка статутної діяльності ветеранських організацій району.

Станом на 01 жовтня 2019 року в районі проживає понад 1,6 тисячі ветеранів війни, серед них 973 особи, які мають статус учасника війни, 505 осіб є учасниками бойових дій, 32 особи з інвалідністю внаслідок війни, на 95 осіб поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Життєзабезпечення ветеранів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, не дивлячись на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо соціального захисту ветеранів, на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоров’я та інтернатних установ системи соціального захисту населення району, на обслуговуванні в яких перебувають ветерани, залишається на неналежному рівні. У зв’язку з цим, лише частково задовольняються потреби ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни із забезпечення безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Завдяки фінансуванню, за рахунок коштів районного бюджету, протягом     2015-2019 років забезпечено реалізацію основних положень програми “Ветеран” на 2015-2019 роки, зокрема, на підтримку статутної діяльності громадських організацій ветеранів, надання нецільової грошової допомоги до річниці пам’ятних подій Другої світової війни, аварії на Чорнобильській
АЕС, Дня захисника України, з нагоди відзначення визвольної боротьби ветеранів ОУН-УПА виділено:

- у 2015 році - 40,0 тис. грн.;

- у 2016 – 37,2 тис. грн.;

- у 2017 – 34,2 тис. грн.;

- у 2018 – 37,5 тис. грн.;

за три квартали 2019 року –  35,0 тис. гривень.

Проте, через незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, недофінансування з коштів державного бюджету частини пільг та гарантій ветеранів, залишаються проблемними питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Недостатнє фінансування зазначеної проблеми з коштів державного бюджету потребує залучення коштів районного бюджету.

Затвердження проєкту програми “Ветеран” на 2020-2024 роки та залучення на її виконання коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню зазначених проблемних питань.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, культурних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав ветеранів війни і праці, людей похилого віку, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя. Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

З метою вирішення основних завдань Програми її учасники:

- здійснюють організаційне та інформаційне забезпечення її виконання;

- створюють умови для ефективної діяльності громадських організацій ветеранів;

- сприяють придбанню необхідного діагностичного та лікувального обладнання, покращенню соціально-побутового та медичного обслуговування ветеранів війни та праці;

- сприяють підвищенню рівня життєзабезпечення ветеранів війни шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги;

- забезпечують щороку відзначення в районі пам’ятних подій Другої світової війни, Міжнародного дня людей похилого віку, та інших пам’ятних дат та подій.

Виплата допомоги членам сімей загиблих в Афганістані та підвищення рівня життєзабезпечення ветеранів ОУН-УПА здійснюватиметься за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету районному бюджету на підставі угод між районною радою та районною державною адміністрацією на відповідний бюджетний період упродовж 2020-2024 років.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 600 тис. гривень, зокрема на I етапі – 325,5 тис. гривень, на II етапі – 274,5 тис. гривень.

 

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І етап

ІІ етап

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

97

108,5

120

131,5

143

600

районний бюджет

97

108,5

120

131,5

143

600

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту ветеранів війни і праці, людей похилого віку;

- створення умов для ефективної роботи ветеранських організацій, надання їм фінансової підтримки для забезпечення здійснення статутних завдань;

- створення належних умов для лікування особам з інвалідністю в наслідок Другої світової війни, учасників бойових дій, реабілітованих жертв політичних репресій;

- збільшення фінансування на медичне обстеження та лікування ветеранів в районі (зубопротезування, забезпечення медикаментозними препаратами)

- широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних конфесій до організації роботи з питань соціального захисту ветеранів та людей похилого віку.

- забезпечення перевезення ветеранів до закладів охорони здоров’я, місцевих органів влади, установ соціального захисту.

Виконання Програми надасть змогу:

- покращити натуральну та матеріальну допомогу 150 ветеранам війни, праці, військової служби, органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, реабілітованим жертвам політичних репресій;

- забезпечити ефективну роботу 5 ветеранських організацій;

- покращити матеріальне становище 8 ветеранів ОУН-УПА;

- покращити матеріальне становище 1 сім’ї загиблих у Афганістані.

 

6. Напрями діяльності та заходи районної програми ,,Ветеран на 2020-2024 роки 

1

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Всього

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

I етап

II етап

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

1.

Організа-ційно-коор-динаційна діяльність

1.Забезпечити відзначення в районі

Дня учасника бойових дій на території інших держав, річниці аварії на Чорнобильській АЕС, Дня пам’яті та примирення, Міжнародного Дня людей похилого віку, Дня захисника України, Міжнародного Дня осіб з інвалідністю

2020 -2024 роки

управління соціального захисту населення, фінансове управління, відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, організаційної     роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

5

1

1

1

1

1

привернення уваги 
суспільства
до розв’язання
проблем громадян
похилого віку,
осіб з обмеженими
фізичними
можливостями.
Надання матеріальної
та інших
видів соціальної
допомоги одиноким
громадянам похилого
віку, особам з
інвалідністю,
малозабезпеченим
особам

2.Всебічно сприяти діяльності ветеранських громадських організацій, розвиткові творчих об’єднань ветеранів, гуртків художньої самодіяльності

2020 -2024 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

створення умов для

культурного дозвілля

ветеранів війни, праці,

реабілітованих жертв

політичних репресій та

патріотичного і

духовного виховання

молоді

3.Організовувати вшанування ветеранів війни та праці, реабілітованих жертв політичних репресій у дні державних свят. Запрошувати ветеранів на урочисті збори, зустрічі у колективах із студентською та учнівською молоддю

2020 -2024 роки

управління соціального захисту, відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, організаційної     роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

не потребує

фінансування

-

-

-

-

-

-

вшанування ветеранів

війни та праці,

реабілітованих жертв

політичних репресій,

патріотичне виховання

населення

4.Проводити роботу зі збереження й облаштування військових меморіалів, пам'ятників, меморіальних таблиць, місць масового захоронення жертв воєн, символічних могил

2020 -2024 роки

фінансове управління районної державної адміністрації, відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

районний бюджет

10

1

1,5

2

2,5

3

утримання в належних

умовах військових

меморіалів, пам'ятників,

меморіальних таблиць,

місць масового

захоронення жертв воєн

та прилеглих до них

територій у належному

стані

5.Оновити експозиції музеїв, кімнат бойової та трудової слави, присвячених подіям першої та другої світових воєн та антитерористичної операції в навчальних закладах та закладах культури, краєзнавчих музеях

2020 -2024 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

вшанування ветеранів

війни та праці,

реабілітованих жертв

політичних репресій,

патріотичне виховання

населення

6.Створити належні умови для лікування інвалідів війни, учасників бойових дій, інвалідів армії, учасників війни, реабілітованих жертв політичних репресій

2020 -2024 роки

комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

покращення лікування

вказаної категорії

громадян

7.Збільшити фінансування на медичне обстеження та лікування ветеранів війни в районі (зубопротезування, забезпечення медикаментозними препаратами)

2020 -2024 роки

фінансове управління районної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

районний бюджет

85

15

16

17

18

19

пільгове отримання

ветеранами медичних

послуг та

медикаментозних

препаратів, покращення

якості обстеження

8.Проводити щороку безкоштовне диспансерне обстеження інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів армії, громадян похилого віку, реабілітованих жертв політичних репресій, ветеранів ОУН-УПА

2020-2024 роки

районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, комунальне неприбуткове підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

попередження

захворювання вказаної

категорії громадян

2.Матеріаль-но-технічне та фінансове забезпече-ння

1.Надавати ветеранам війни, праці, військової служби, органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, реабілітованим жертвам політичних репресій, дітям війни, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС натуральну допомогу в межах бюджетних асигнувань, а також   нецільову матеріальну допомогу, згідно з розпорядженнями голови районної державної адміністрації

2020 - 2024 роки

управління соціального захисту населення, фінансове управління районної державної адміністрації

районний бюджет

250

40

45

50

55

60

щорічне покращення

матеріально-побутових

умов проживання даної

категорії населення

2.Сприяти ефективній роботі   ветеранських організацій, що ведуть активну громадську діяльність та мають фіксоване членство, надавати їм фінансову підтримку з коштів районного бюджету для здійснення статутних завдань згідно з статтею 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

постійно

управління соціального захисту населення, фінансове управління районної державної адміністрації

районний бюджет

250

40

45

50

55

60

щорічне поліпшення

ефективності

діяльності 5

громадських організацій

ветеранів

Всього по програмі:

- коштів районного бюджету

600 тис.грн.

600 тис.грн

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації щороку до    15 грудня та 15 червня протягом 2020-2024 років.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми управління соціального захисту населення районної державної адміністрації подає щороку до 1 січня та 1 липня протягом 2020-2025 років департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

 

 

                  Начальник управління

                  соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                                                                      Ігор СОЛОМКО