Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки осіб, які брали участь в Антитерористичній операції, Операції об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих

під час проведення Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції

Гідності на 2020-2024 роки


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» «Про місцеві державні адміністрації»

3.

Розробник Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

фінансове управління, відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти, районної державної адміністрації, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

фінансове управління, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму,   організаційної     роботи, територіальний центр обслуговування інвалідів та одиноких громадян, Бережанське бюро правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня», Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

7.

Терміни реалізації Програми

2020-2024 роки

1)

етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

І – 2020-2022 роки

ІІ – 2023-2024 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

обласний бюджет

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

1174 тис. гривень

1)

коштів обласного бюджету

249 тис. гривень

2)

коштів районного бюджету

925 тис. гривень

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Виконання районної Програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності на 2015-2019 роки призвело до підвищення рівня соціального захисту, вирішення соціально-побутових питань осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил; оздоровлення, проведення реабілітації та забезпечення лікування зазначених категорій осіб.

У зв’язку з продовженням ведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей у Бережанському районі постійно збільшується кількість осіб, які беруть або брали в ній участь, а також виникає питання соціального захисту членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції, та операції Об’єднаних сил. Тому виникає необхідність розроблення районної Програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки для розв’язання актуальних проблем, які необхідно вирішувати, зокрема:

- визначення соціально-побутових потреб учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності;

- налагодження співпраці з благодійними та волонтерськими організаціями для надання матеріальної допомоги, безоплатної правової допомоги учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових дій-добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності; підвищення громадянської свідомості;

- вшанування жителів району, які загинули під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та надання щомісячної допомоги членам їх сімей;

- виділення земельних ділянок, сприяння учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових дій-добровольцям та членам сімей загиблих у працевлаштуванні.

Є потреба у забезпеченні більш якісного лікування осіб, постраждалих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, постраждалих учасників Революції Гідності, а саме: протезування суглобів і клапанів, постановка стентів, кардіостимуляторів і судинних протезів, очне та слухопротезування, обстеження (комп’ютерна томографія, магнітнорезонансна томографія), зубопротезування, у проведенні їх реабілітації та оздоровленні, сприянні направленню на безоплатне санаторно-курортне лікування. Недостатнє фінансування зазначених проблем з державного бюджету водночас потребує залучення коштів районного та інших місцевих бюджетів.


3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов для реалізації прав осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку району.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

Реалізація пріоритетних завдань Програми:

- сприятиме соціальному захисту та підтримці осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників- добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, покращенню їх соціально-побутового та медичного обслуговування;

- забезпечуватиме підвищення рівня життєзабезпечення осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, учасників- добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів обласного та районного бюджетів. Зокрема районного бюджету в сумі 925 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:


1174

Обласний бюджет

49,8

49,8

49,8

49,8

49,8

249

Районний бюджет

135

160

185

210

235

925

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є покращення соціального захисту осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити рівень соціального захисту, сприятиме вирішенню соціально-побутових питань осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції;

- оздоровлювати, проводити реабілітацію та забезпечувати лікування осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції;

- покращити матеріальне становище 5 членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

Показник ефективності становитиме 9,6 тис. гривень в рік на забезпечення покращення матеріального становища члена сім’ї загиблого під час проведення антитерористичної операції.

 

6. Напрями діяльності та заходи обласної Програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції,

операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення анти терористичної  операції та операції

Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Всього

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

I етап

II етап

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

1. Організаційно-правове забезпечення

1. Створити необхідні умови для безперешкодного доступу учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників- добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій добровольця, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності для отримання інформації щодо Програми та змін затверджених до неї.

2020-2024 роки

 управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

отримання інформації про стан реалізації заходів Програми

2. Забезпечити проведення оцінки соціально - побутових потреб осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій - добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності

2020 -2024 роки

управління соціального захисту населення, районної державної адміністрації, територіальний центр обслуговування інвалідів та одиноких громадян, виконкоми сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

поліпшення матеріально-побутових умов проживання осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасникам -добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових ді й - добровольцям, членам сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції , операції Об’єднаних сил, постраждалим учасникам Революції Гідності

3. Налагодити співпрацю з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової та натуральної допомоги особам, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасникам -добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових ді й - добровольцям, членам сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції , операції Об’єднаних сил, постраждалим учасникам Революції Гідності

2020-2024 роки

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти, культури, національностей, релігій і туризму, районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

поліпшення матеріально-побутових умов проживання осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасникам -добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових ді й - добровольцям, членам сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції , операції Об’єднаних сил, постраждалим учасникам Революції Гідності

4. Надавати безоплатну правову допомогу особам, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових дій - добровольцям, членам сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності

2020-2024 роки

Бережанське бюро правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

надання юридичних консультацій та роз’яснень, юридич-ний супровід зазна-ченій категорії осіб

5. Підвищувати громадянську свідомість та патріотичне виховання молоді

2020-2024 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, організаційної     роботи, районної державної адміністрації; виконкоми сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, вихованні підростаючого покоління

6. Забезпечити безоплатне відвідування музеїв, Тернопільського академічного обласного українського драмати-чного театру ім. Т.Г. Шевченка, Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки та Тернопільської обласної філармонії осо бами, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій - добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності

2020-2024 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, організаційної     роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, вихованні підростаючого покоління

2. Соціальна підтримка

осіб, які брали участь в анти-терористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників- добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідност

 

1. Надавати щомісячну допомогу: - членам сімей загиблих учасників бойових дій антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил забезпеченні її проведення; -     (допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері (батькові) опікуну) в сумі 830 гривень, з яких 30 грн. – поштові видатки

2020-2024 роки

управління соціального захисту населення, фінансове управління районної державної адміністрації

обласний бюджет

249

49,8

49,8

49,8

49,8

49,8

покращення матеріального становища 5 членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

2. Вшановувати осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників - добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій - добровольців членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил,    постраждалих учасників Революції Гідності, волонтерів та інших.

2020-2024 роки

фінансове управління, управління соціального захисту населення відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, організаційної     роботи, районної державної адміністрації виконкоми сільських рад

районний бюджет

25

5

5

5

5

5

вшанування пам'яті загиблих жителів району, які брали участь в антитерористичній операції

3. Надавати особам, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових дій - добровольцям та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил земельні ділянки для будівництва, ведення господарства, ведення садівництва та іншої господарської діяльності 2020-2024 роки виконкоми сільських рад не потребує фінансування - - - - - - забезпечення виконання норм чинного законодавства
4. Сприяти в працевлаштуванні за спеціальністю відповідно до фаху особам, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових дій- добровольцям 2020-2024 роки Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості не потребує фінансування - - - - - - працевлаштування громадян зазначених категорій
5. Забезпечувати лікуванням та виробами медичного призначення осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій- добровольців, членів сімей загиблих (померлих) під час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил,   постраждалих учасників Революції Гідності 2020-2024 роки фінансове управління, комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради районний бюджет 200 30 35 40 45 50 оздоровлення осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції згідно з медичними показами
6. Проводити реабілітаційне лікування та оздоровлення осіб, які брали участь у антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, в тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій- добровольців, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності 2020-2024 роки фінансове управління, комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради районний бюджет 350 50 60 70 80 90 реабілітація та оздоровлення громадян, які постраждали під час проведення анти терористичної операції, згідно з медичними показами
7.Сприяти направленню за наявності медичних показів на безоплатне санаторно-курортне лікування осіб, які брали участь в антитерористичній операції за місцем перебування їх на обліку або за місцем роботи та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції операції Об’єднаних сил, в тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій- добровольців, членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності 2020-2024 роки комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради районний бюджет 350 50 60 70 80 90 поліпшення фізичного та психологічного стану, санаторно-курортне лікування та оздоровлення членів сімей (дітей) осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та осіб загиблих під час проведення антитерористичної операції
8. Позачергово влаштовувати додошкільних закладів освіти дітей осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та осіб загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, в тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій- добровольців, членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності 2020-2024 роки відділ освіти районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад не потребує фінансування - - - - - - здобуття дошкільної освіти дітьми осіб які брали участь у антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил та осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил тому числі учасників-доброво-льців антитерори-стичної операції, учасників бойових дій- добровольців, членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності
9 Забезпечувати надомним обслуговуванням одиноких непрацездатних батьків, діти яких загинули в ході проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, в тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій- добровольців, постраждалих учасників Революції Гідності

 

2020-2024 роки

управління соціального захисту населення, районної державної адміністрації, територіальний центр обслуговування інвалідів та одиноких громадян, виконкоми сільських рад


не потребує фінансува-ння - - - - - - надання необхідних соціальних послуг одиноким неправе-здатним батькам, діти яких загинули в ході проведення антитеро-ристичної операції, операції Об’єднаних сил, в тому числі учасників-добро-вольців антите-рористичної операції, учасників бойових дій- добровольців, членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності

 

Всього по програмі: 1174 тис.грн.

  249 тис.грн. коштів обласного бюджету   

925 тис.грн. коштів районного бюджету

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації щороку до 05 лютого протягом 2020-2024 років.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми управління соціального захисту населення районної державної адміністрації подає щороку до 15 лютого протягом 2020-2024 років департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

                         Начальник управління

                         соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                                                        Ігор СОЛОМКО