Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2020 рік

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програмивідділ економічного розвитку районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року №435 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року», доручення голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 29 листопада                  2018 року № 108 «Про розроблення проекту обласної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху»

3.

Розробник Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

5.

Відповідальний виконавець

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

7.

Термін реалізації Програми

2020 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

обласний бюджет, районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

у тому числі:

117,5

1)

коштів обласного бюджету

117,5

2)

коштів районного бюджету

в межах коштів, передбачених у бюджетах

3)

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Відповідно до Конституції України людина, її життя, здоров’я і безпека визнані найвищою соціальною цінністю в нашій державі.

Управління безпекою руху на автомобільному транспорті повинно забезпечувати виявлення та оцінку негативних факторів, що впливають на рівень безпеки, підготовку, прийняття та реалізацію управлінських рішень, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження життя та здоров’я людей, навколишнього природного середовища, та включати виконання таких основних завдань, як забезпечення безпеки транспортних засобів, устаткування, споруд, об'єктів, автомобільних доріг, безпеки перевезень.

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування Бережанського району становить 240,7 км, із них магістралі – 27,7км, територіальні дороги – 31,3км, обласні дороги – 21,3км та районні дороги – 160,4км. З числа вказаних доріг: дроги із удосконаленим покриттям асфальто-бетоном – 60,5км, чорне шоссе – 101,6км. Дороги із перехідним покриттям 66,5км, грунтові дороги – 12,1км, мости – 54 шт. Всі дороги району пролягають місцевістю із значними перепадами висот, що становить до 100 метрів по вертикалі. Відповідно особлива увага на всіх дорогах району повинна бути зосереджена на забезпеченні безпеки пересування усіх учасників дорожнього руху.

Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма, полягає у забезпеченні необхідної сукупності факторів, що утворюють безпечну дорожню обстановку, в якій не виникає небезпечних ситуацій, що в свою чергу не переходять у дорожньо – транспортні пригоди.

Розширення обсягів та сфери застосування транспортних засобів підвищує ймовірність збільшення людських і матеріальних втрат, причиною яких є аварійність на дорогах. Водночас зазначено, що на території району відсутні місця концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Враховуючи постійний прогресуючий процес зростання автомобільного парку, через кілька років значно зросте кількість транспортних засобів, ризики аварійності та збитки від них. При невжитті кардинальних заходів з підвищення безпеки на дорогах буде стримуватися процес залучення інвестиції в економіку області через небезпеку пересування та транспортування.

Швидке руйнування дорожніх конструкцій спричинене збільшенням вагових навантажень від транспортних засобів, інтенсивністю руху, на які існуюча мережа доріг не розрахована. Задля збереження автомобільних доріг державного значення здійснюється постійний габаритно-ваговий контроль транспортних засобів. Зокрема на території району визначено місця здійснення контролю, які розташовані на дорозі М 12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка». Планується спорудження стаціонарного пункту контролю за габаритно-ваговими параметрами автотранспорту, який рухається по вказаній дорозі.

В цілому недостатній рівень безпеки дорожнього руху зумовлений рядом чинників, з яких найбільш значущими є:

- недосконалість правового регулювання у сфері профілактики порушення правил дорожнього руху;

-   низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху;

-   недостатній рівень водійської майстерності;

- недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу відповідними за своїми параметрами дорогами;

- фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів у містах.

Оскільки зазначені заходи мають вирішальне значення для підвищення рівня безпеки руху і не можуть бути вирішені без залучення коштів обласного, районного та інших місцевих бюджетів, то виникає потреба фінансування їх в обласній та районній програмах підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом реалізації комплексу заходів щодо створення безпечних і комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі району та зниження аварійності.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямками розвитку області та району, а також Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом:

- посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху, зокрема суб’єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів на автомобільних дорогах району;

- популяризації і навчання Правил дорожнього руху та законодавства про автомобільний транспорт у навчальних закладах, підприємствах та установах;

- удосконалення організації дорожнього руху;

- підвищення рівня безпечності дорожньої інфраструктури;

- впровадження комплексу технічних засобів для контролю за дорожнім рухом;

- систематичного аналізу стану дорожньо-транспортного травматизму;

- функціонування системи збору інформації про рівень потенційних ризиків для оцінки масштабів та тенденцій проблем у сфері безпеки дорожнього руху, визначення індикаторів фактичного стану безпеки дорожнього руху;

- будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, штучних споруд;

Реалізація Програми планується за рахунок коштів обласного бюджету – 117,5 тис. гривень та коштів районного бюджету в обсягах, передбачених у бюджеті. Термін виконання районної програми 2020 рік.

Ресурсне забезпечення районної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року

тис. гривень

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

117,5

117,5

обласний бюджет

117,5

117,5

районний бюджет,сільські бюджети

в межах коштів, передбачених у бюджетах

в межах коштів, передбачених у бюджетах

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є забезпечення безпечного перевезення пасажирів та вантажів, зниження негативного впливу автомобільного транспорту на довкілля, формування суспільно значущих стереотипів транспортної культури й підвищення правової свідомості, оскільки недостатній рівень впливу держави й суспільства на учасників дорожнього руху зумовлює байдуже ставлення до можливих наслідків ДТП, відсутність розуміння учасниками дорожнього руху причин виникнення ДТП, недостатнє залучення населення до діяльності стосовно попередження ДТП.

Реалізація заходів Програми дозволить:

- впровадити систему контролю і автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях і перехрестях населених пунктів;

- не допускати виникнення на території району місць концентрації ДТП на вулично-дорожній мережі;

- щорічно проводити установку або заміну дорожніх знаків;

- запровадити  планування  діяльності   з   попередження   дорожньо-транспортних пригод;

- стимулювати учасників дорожнього руху до посилення дисципліни;

- впровадити у широке використання сучасні технології і технічні засоби організації дорожнього руху та нагляду за виконанням встановлених правил учасниками дорожнього руху;

- знизити на 30% аварійність через недосконалу організацію дорожнього руху;

- запобігти руйнуванню вулично-дорожньої мережі району великоваговими транспортними засобами внаслідок недотримання дозволених габаритно-вагових характеристик.

Реалізація Програми має забезпечити постійний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства в частині забезпечення безпеки дорожнього руху, зміну тенденції надвисокої небезпеки дорожнього руху, зменшення соціальних та економічних збитків від дорожньо-транспортних пригод, прищеплення учням та студентам початкового уявлення про норми їх поведінки на дорогах для забезпечення безпеки дорожнього руху, поліпшення організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.

Впровадження заходів у 2020 році дасть змогу зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та знизити рівень тяжкості їх наслідків, мінімізувати людські втрати та фінансові збитки внаслідок дорожньо-транспортних пригод, що у свою чергу зумовить підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 30 %.


6. Напрями діяльності та заходи районної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Очікуваний результат

всього

2020 рік

1.

Посилення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху, зокрема суб’єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів на автомобільних дорогах району

1) систематичний аналіз стану дорожньо-транспортного травматизму

2020

рік

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

не потребує фінансування

-

-

постійний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства в частині забезпечення безпеки дорожнього руху

2) впровадження системи контролю автомобільного транспорту та автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху на автомобільних дорогах з найвищою аварійністю та інтенсивністю руху

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (за згодою), виконавчі комітети сільських рад

обласний бюджет,

районний бюджет, сільські бюджети

75

в межах коштів, передбачених у бюджетах

75

в межах коштів, передбачених у бюджетах

впровадження системи контролю на автомобільних дорогах загального користування, вулицях та перехрестях населених пунктів

2.

Популяризація навчання Правил дорожнього руху та законодавства про автомобільний транспорт у навчальних закладах, підприємствах та установах

1) проведення занять з Правил дорожнього руху та вивчення законодавства про автомобільний транспорт у навчальних закладах, організаціях, підприємствах, установах незалежно від форм власності

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (за згодою)

районний бюджет

в межах коштів, передбачених у бюджетах

в межах коштів, передбачених у бюджетах

виховання у майбутніх водіїв навичок безпечного керування колісними транспортними засобами   для відповідного реагування при виникненні аварійних ситуацій

2) участь в обласних конкурсах серед загонів юних інспекторів руху           (далі - ЮІР), обласних конкурсах серед команд клубу веселих та кмітливих юних інспекторів руху (КВК-ЮІР). Участь в конкурсах на кращий дитячий малюнок та кращий дитячий твір з тематики «Безпека дорожнього руху - запорука життя»

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

в межах коштів, передбачених у бюджеті

в межах коштів, передбачених у бюджеті

Участь у щорічних 3-х обласних конкурсах

3) попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

обласний бюджет

районний бюджет

7,5

в межах коштів, передбачених у бюджеті

7,5

в межах коштів, передбачених у бюджеті

облаштування           1 дитячого автомістечка

4) забезпечення проведення рейду «Увага! Діти на дорозі», днів безпеки дорожнього руху з метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (за згодою)

не потребує фінансування

_

_

профілактика дорожньо-транспортних пригод

5) постійне висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

2020

рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (за згодою)

не потребує фінансування

_

_

інформаційне та виховне забезпечення безпеки дорожнього руху, формування громадської думки

3

Удосконалення організації дорожнього руху, підвищення рівня безпечності доріг

1) нанесення (поновлення) ліній дорожньої розмітки

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, ТОВ «БМ БУД», виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет,сільські бюджети

в межах коштів, передбачених у бюджетах

в межах коштів, передбачених у бюджетах

нанесення 550 м2 дорожньої розмітки на автомобільних дорогах місцевого значення

2) встановлення (заміна) дорожніх знаків і сигнальних стовпчиків

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, ТОВ «БМ БУД», виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет,сільські бюджети

в межах коштів, передбачених у бюджетах

в межах коштів, передбачених у бюджетах

забезпечення інформування учасників дорожнього руху щодо умов і режимів руху на вулично-дорожній мережі району

3) формування маршрутної мережі з урахуванням пропускної спроможності вулиць

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

не потребує фінансування

-

-

підвищення на

25 % пропускної спроможності вулиць населених пунктів

4) сприяння скороченню кількості рухомого складу, що надає послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, шляхом поетапного виведення автобусів малої місткості із заміною їх на автобуси середньої і великої місткості

2020

рік

комітети з організації та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

підвищення на

25 % пропускної спроможності вулиць населених пунктів

5) заміна існуючого та влаштування нового турнікетного огородження

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, ТОВ «БМ БУД», виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет,сільські бюджети

в межах коштів, передбачених у бюджетах

в межах коштів, передбачених у бюджетах

запобігання з’їзду транспортних засобів з вулично-дорожньої мережі та перетину проїжджої частини, в недозволених місцях, пішоходами

6) забезпечення освітлення вулиць та доріг

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет,сільські бюджети

в межах коштів, передбачених у бюджетах

в межах коштів, передбачених у бюджетах

приведення об’єктів зовнішнього освітлення вздовж доріг загального користування вулиць населених пунктів і доріг комунальної власності до норм і стандартів чинного законодавства

7) реконструкція та встановлення нових   засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об’єктів, металевих огороджень, засобів примусового зниження швидкості

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет,сільські бюджети

в межах коштів, передбачених у бюджетах

в межах коштів, передбачених у бюджетах

облаштування вулично-дорожньої мережі населених пунктів   засобами регулювання дорожнього руху

8) облаштування зон наземних пішохідних переходів

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет,сільські бюджети

в межах коштів, передбачених у бюджетах

в межах коштів, передбачених у бюджетах

забезпечення безпеки руху пішоходів

4.

Збереження автомобільних доріг загального користування

1) будівництво майданчиків для розміщення пунктів габаритно – вагового контролю на автомобільних дорогах з інтенсивним рухом вантажних транспортних засобів

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет,сільські бюджети

в межах коштів, передбачених у бюджетах

в межах коштів, передбачених у бюджетах

запобігання руйнуванню вулично-дорожньої мережі області великоваговими транспортними засобами

2) організація роботи пунктів габаритно-вагового контролю

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

обласний бюджет;

районний бюджет,сільські бюджети

35

в межах коштів, передбачених у бюджетах

35

в межах коштів, передбачених у бюджетах

матеріально- технічне забезпечення процесу габаритно-вагового контролю

Всього:

117,5

117,5

обласний бюджет

117,5

117,5

районний бюджет,сільські бюджети

в межах коштів, передбачених у бюджетах

в межах коштів, передбачених у бюджетах


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми і контроль за її виконанням здійснюватиметься відділом економічного розвитку районної державної адміністрації.

Відповідальні виконавці забезпечують виконання заходів Програми та про виконану роботу інформують відділ економічного розвитку районної державної адміністрації щороку до 1 липня та 15 грудня впродовж строку дії Програми.

Відділ економічного розвитку районної державної адміністрації державної адміністрації щороку до 5 липня та 20 грудня впродовж строку дії програми інформує управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської обласної державної адміністрації про хід виконання програми.