Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 17 ” березня 2020 р.                                        № 554

м.Бережани

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2020 рік 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», Куропатницької сільської ради від 18 лютого 2020 року № 652, Шибалинської сільської ради від 02 березня 2020 року № 772, Лапшинської сільської ради від 16 березня 2020 року № 84, Рекшинської сільської ради від 16 березня 2020 року № 86, Курянівської сільської ради від 16 березня 2020 року №83, Нараївської сільської ради від 16 березня 2020 року № 88, Вербівської сільської ради від 26 березня 2020 року № 82, Рогачинської сільської ради від 16 березня 2020 року №87, Підвисоцької сільської ради від 16 березня 2020 року №85, Саранчуківської сільської ради від 18 лютого 2020 року № 822 та від 16 березня 2020 року №931, Бережанської міської ради від 26 лютого 2020 року №1617 та від 16 березня 2020 року №1656, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на видатки загального фонду районного бюджету на 2020 рік 70,7 тис.грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2020 року.

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 437,949 тис.грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

437,949 тис.грн.

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 508,649 тис.грн.:

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                             11.335 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                             447,9 тис.грн.

Культура 47,5 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення 1,914 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

11,335 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

11,335 тис.грн.

з них на:

 • продукти харчування

8,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

8,0 тис.грн.

 • поточні видатки

3,335 тис.грн.

КПКВ 0615053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»

3,335 тис.грн.

3.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація

447,9 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

447,9 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

447,9 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

237,9 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

210,0 тис.грн.

3.2.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

47,5 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

47,5 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

10,5 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

10,5 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

2,0 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

2,0 тис.грн.

 • поточні видатки

35,0 тис.грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

35,0 тис.грн.

3.2.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

1,914 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1,914 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

1,914 тис.грн.

КПКВ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 

1,914 тис.грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів:

4.1.

Районна рада

Збільшити асигнування на:

40,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

40,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

40,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

40,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

40,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

40,0 тис.грн.

4.2.

Бережанська районна державна адміністрація

Збільшити асигнування на:

90,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

90,0 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

90,0 тис.грн.

4.3.

Фінансове управління райдержадміністрації

90,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

90,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

90,0 тис.грн.

КПКВ 3718700 «Резервний фонд»

90,0 тис.грн.

5. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році, згідно з додатком 1.

6. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік (додаються).

7. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 2.

8. Внести зміни в пункт 7 текстової частини рішення Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», виклавши його в такій редакції:

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, в частині залучення коштів із загального фонду.

9. Внести зміни у додаток 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2020 рік» та додаток 6 «Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм» до рішення Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», відповідно виклавши їх в новій редакції згідно з додатком 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2020 рік» та додатком 4 «Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм» до цього рішення.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально–економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК