Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 17 ” березня 2020 р.                               № 555

м.Бережани

Про встановлення розміру батьківської

плати за харчування дітей дошкільного віку в

закладах дошкільної освіти та у дошкільних

підрозділах навчально-виховних комплексів

Бережанського району у 2020 році

З метою покращення якості харчування дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Бережанського району, беручи до уваги звернення Бережанської районної державної адміністрації, відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», пунктів 2.1. та 2.2. розділу 2 «Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 року за №953/7241, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року №661/10941, керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. 911-VІІІ, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Встановити вартість харчування однієї дитини у закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Бережанського району на один день в розмірі 15 грн., у т.ч.:

- з районного бюджету - 9 грн.;

- батьківська плата, 40 відсотків від вартості харчування на один день, - 6 грн.

2.Застосувати пільгу на оплату за харчування дітей дошкільного віку – дітей з багатодітних сімей – на 50 відсотків від розміру батьківської плати.

3. Від оплати за харчування повністю звільняються діти дошкільного віку із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти-інваліди, діти, які позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, діти, батьки яких мобілізовані в зону проведення ООС та діти, батьки яких загинули в зоні проведення ООС (АТО).

4. Батьківська плата сплачується лише за дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти та дошкільного підрозділу навчально-виховних комплексів району. За дні, які дитина не відвідувала закладу батьківська плата не сплачується.

5. Батьківська плата вноситься не пізніше 10-го числа поточного місяця.

6. Звільнення батьків від сплати за харчування проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів. Підставою для звільнення є довідка видана управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації.

7. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування, відділу освіти районної державної адміністрації організувати харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів району у 2020 році.

8. Звернутися до сільських рад щодо надання фінансової допомоги на харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів району, розміщених на відповідних територіях.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК