Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 17 ” березня 2020 р.                                   № 556

м.Бережани

Про організацію харчування учнів у

закладах загальної середньої освіти

Бережанського району у ІІ півріччі

2019-2020 навчального року

З метою покращення якості харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Бережанського району, беручи до уваги звернення Бережанської районної державної адміністрації, відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», пунктів 2.1. та 2.2. розділу 2 «Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 року за №953/7241, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року №661/10941, керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. 911-VІІІ, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Встановити, у другому півріччі 2019-2020 навчального року, вартість харчування одного учня у закладах загальної середньої освіти    Бережанського району на один день в розмірі 9 грн. з районного бюджету.

2. Застосувати пільгу на харчування учнів закладів загальної середньої освіти району - 50 відсотків, для дітей з багатодітних сімей, відповідно до розміру вартості харчування одного учня на один день із районного бюджету.

3. Від оплати за харчування повністю звільняються учні закладів загальної середньої освіти району із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти-інваліди, діти, які позбавлені батьківського піклування, діти-сиріти, діти, батьки яких мобілізовані в зону проведення ООС та діти, батьки яких загинули в зоні проведення ООС (АТО).

4. Батьківська плата сплачується лише за дні відвідування учнем закладу загальної середньої освіти Бережанського району. За дні, які учень не відвідував навчального закладу батьківська плата не сплачується.

5. Батьківська плата вноситься не пізніше 10-го числа поточного місяця.

6. Звільнення батьків від сплати за харчування проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів. Підставою для звільнення є довідка видана управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації.

7. Фінансовому управлінню, відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити фінансування та організацію харчування учнів загальної середньої освіти району з 01 січня по 31 травня 2020 року.

8. Звернутися до сільських рад щодо надання фінансової допомоги на харчування дітей у закладах загальної середньої освіти району, розміщених на відповідних територіях.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК