Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток 1

до рішення Бережанської районної ради

від 17 березня 2020 року № 571

 

6. Напрями діяльності та заходи з реалізації

Програми розвитку туризму в Бережанському районі на 2016–2020 роки


з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів

Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні

обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний    результат

Всього

І етап

ІІ етап

2016

2017

2018

2019

2020

Розділ 3.   Розвиток пріоритетних напрямків туризму та підвищення якості послуг

1.

Організація та проведення регу-лярних туристи-чних (мистецьких, репрезентаційних) фестивалів, ярма-рок, виставок, пре-зентацій, конферен-цій, круглих столів

8. Сприяння обміну досвідом з проведення фестивального туризму. Організація тематичних поїздок

2016–2020

відділ, культури, національностей, релігій і туризму, освіти, БМГО «Рідне місто»

районний бюджет

110.0

--

--

--

--

110.0

широка попу-ляризація патрі-отичної пісні, заохочення творчих колективів до участі у фестивалях та конкурсах
 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                            Василь СОЛОМКО