Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 17 ” березня 2020 р.                                                                                                               № 571

м.Бережани

Про внесення змін та доповнень до

програми  розвитку туризму в

Бережанському районі на 2016-2020 роки

    Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги звернення районної державної адміністрації та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а:

   1. Внести зміни та доповнення до програми підтримки та розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки, а саме:

- доповнити розділ 6. «Напрями діяльності та заходи з реалізації програми розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки» пунктом 3.8 «Сприяння обміну досвідом з проведення фестивального туризму. Організація тематичних поїздок», в графі 12 «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. на рік)» - 10,0 тис. грн. (десять тисяч гривень).

   2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                               Василь БІЛИК