Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від « 03 » квітня 2020 року                                       579

м.Бережани

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2020 рік 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», Бережанської міської ради від 02 квітня 2020 року № 1660, Саранчуківської сільської ради від 02 квітня 2020 року № 961, Рекшинської сільської ради від 16 березня 2020 року № 86, Вербівської сільської ради від 16 березня 2020 року № 8, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на видатки загального фонду районного бюджету на 2020 рік 150,0 тис.грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2020 року.

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 204,62 тис.грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

204,62 тис.грн.

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 506,62 тис.грн.:

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта 7,826 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                        481,2 тис.грн.

Культура 17,594 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

7,826 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

7,826 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

7,826 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

7,826 тис.грн.

3.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація

481,2 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

481,2 тис.грн.

з них на:

  • поточні трансферти

481,2 тис.грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

381,2 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

100,0 тис.грн.

3.2.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

17,594 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

17,594 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

17,594 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

17,594 тис.грн.

4. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 152,0 тис.грн.

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                     152,0 тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Районна рада

152,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

152,0 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

152,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

152,0 тис.грн.

5. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2020 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 152,0 тис.грн. та зменшивши за спеціальним фондом на – 152,0 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 152,0 тис.грн.

6. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів:

6.1.

Бережанська районна державна адміністрація

200,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

200,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні трансферти

200,0 тис.грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

200,0 тис.грн.

6.2.

Районна рада

200,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

200,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні трансферти

200,0 тис.грн.

КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

200,0 тис.грн.

7. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік (додаються).

8. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік, згідно з додатком 1.

9. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році, згідно з додатком 2.

10. Змінити назву додатку 4, до рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» від 28 січня 2020 року №544, з «Міжбюджетні трансферти на 2020 рік» на «Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік»; змінити назву додатку 1, до рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» від 11 лютого 2020 року №550, з «Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році» на «Зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році»; змінити назву додатку 2, до рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» від 11 лютого 2020 року №550, з «Міжбюджетні трансферти на 2020 рік» на «Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік»; змінити назву додатку 3, до рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» від 11 лютого 2020 року №550, з «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році» на «Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році»; змінити назву додатку 1, до рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» від 17 березня 2020 року №554, з «Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році» на «Зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році»; змінити назву додатку 2, до рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» від 17 березня 2020 року №554, з «Міжбюджетні трансферти на 2020 рік» на «Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік».

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                                  Василь БІЛИК