Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят четверта сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 06 ” травня 2020 р.                                                 № 582

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2020 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року №116-р, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 квітня 2020 року №226-од/01.02-01 та від 06 травня 2020 року №261/01.02-01, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська районна рада

вирішила:

1. Спрямувати на видатки загального фонду районного бюджету на 2020 рік 212,5 тис.грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2020 року.

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 975,3 тис.грн. за рахунок:

- 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»

266,6 тис.грн.

- 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

708,7 тис.грн.

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 1187,8 тис.грн.:

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада 25,5 тис.грн.

Освіта                                                                                              266,6 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                             895,7 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Районна рада

25,5 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

25,5 тис.грн.

з них на:

  • поточні трансферти

25,5 тис.грн.

КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

25,5 тис.грн.

3.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

266,6 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

266,6 тис.грн.

з них на:

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

221,6 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

221,6 тис.грн.

  • нарахування на заробітну плату

45,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

45,0 тис.грн.

3.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація

895,7 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

895,7 тис.грн.

з них на:

  • поточні трансферти

288,7 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

251,7 тис.грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»

37,0 тис.грн.

  • поточні видатки

607,0 тис.грн.

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

607,0 тис.грн.

4. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році, згідно з додатком 1.

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік, згідно з додатком 2.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва. 

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК