Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят четверта сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 06 ” травня 2020 р.                             № 584

м.Бережани

Про внесення змін та доповнень до

програми захисту населення і територій

Бережанського району від надзвичайних

ситуацій техногенного та природного

характеру на 2018-2022 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги звернення районної державної адміністрації та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Внести зміни та доповнення до програми захисту населення і територій Бережанського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки згідно додатку.

 2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів.

 

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК