Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

фінансової підтримки Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради на 2020 рік

1. Паспорт програми 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови  Бережанської районної державної адміністрації «Про проект програми фінансової підтримки Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради на 2020 рік»

3.

Розробник Програми

Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

4.

Співрозробники Програми

Бережанська районна рада

Бережанська районна державна адміністрація

5.

Відповідальні виконавці Програми

Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

Бережанська районна рада

Бережанська районна державна адміністрація

6.

Учасники Програми

Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

Бережанська районна рада

Бережанська міська рада

Саранчуківська сільська рада

Сільські ради Бережанського району

Бережанська районна державна адміністрація

7.

Термін реалізації Програми

2020 рік

8.

Перелік місцевих бюд-жетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет Бережанського району

Міський бюджет, сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.,

200,0 тис. грн..

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма фінансової підтримки Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради на 2020 рік розроблена на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.ст. 87,89,91 Бюджетного кодексу України.

З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради на  2020 рік шляхом надання субсидій та поточних трансфертів.

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, оновлення її матеріально - технічної бази та створення належних умов для розвитку первинної медико - санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності та комфортності медичного обслуговування  населення.

 

2. Визначення мети програми

Метою Програми є:

  • забезпечення стабільної роботи комунального некомерційного підприємства  Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради;
  • забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення;
  • проведення поточного ремонту та здійснення належного утримання робочих місць.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування (строки та етапи виконання Програми)

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою є:

- Проведення поточних ремонтів кабінетів прийому пацієнтів Бережанської  АЗПСМ.

- Придбання матеріалів та меблів.

- Придбання та монтаж метало пластикових вікон і дверей.

- Послуги обслуговування автотранспорту РКНП «БЦПМСД».

Передбачено наступні джерела фінансування Програми:

- кошти Бережанської районної ради;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Бережанської районної ради. Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту бюджету району на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. Після затвердження бюджету району на наступний рік можливе корегування Програми згідно з виділеними у бюджеті обсягами її фінансування.

Виконання завдань Програми розраховано на 2020 рік.

Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етап виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2020

кошти  районного бюджету,

міського та сільських бюджетів

200,0 тис.грн.

200,0 грн

4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Завдання Програми:

- забезпечення якісної первинної допомоги населенню;

-  оновлення матеріально-технічної бази Бережанської АЗПСПМ;

- наближення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та покращення її доступності до мешканців Бережанського району.

Виконання програми дасть змогу:

-   створити належні умови праці для персоналу і комфорт для пацієнтів РКНП «БЦПМСД»;

- наблизити медико-санітарну допомогу безпосередньо до хворого.
Очікується підвищення рівня надання первинної медичної допомоги.

5.Звітність та контроль за виконанням Програми. 

Заклад подає щомісяця до 20 числа, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів Бережанської районної ради фінансові звіти з пояснювальною запискою.

Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник бюджетних коштів.

6. Напрями діяльності та заходи програми  

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконання заходу

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

1

2

3

4

5

6

1

Придбання матеріалів та меблів

  • придбання медичних офісних меблів для кабінетів
  • придбання медичних офісних меблів для облаштування холлів

2020 р.

Кошти районного бюджету,

міського та сільських бюджетів

60,0

2

Поточний ремонт приміщень

  • поточний ремонт кабінетів прийому пацієнтів

2020 р.

Кошти районного бюджету,

міського та сільських бюджетів

50,0

3

Видатки на оплату праці,  у т.ч. стимулювання молодих спеціалістів

згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на оплату праці)

2020 р.

Кошти районного бюджету,

міського та сільських бюджетів

50,0

4

Придбання та заміна вікон і дверей

  • придбання метало пластикових вікон та дверей для кабінетів прийому пацієнтів

 

2020 р.

Кошти районного бюджету,

міського та сільських бюджетів

30,0

5

Послуги з обслуговування автотранспорту РКНП «БЦПМСД»

  • закупівля послуг для обслуговування автотранспорту закладу

2020 р.

Кошти районного бюджету,

міського та сільських бюджетів

10,0

 

Всього

200,0