Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

надання безоплатної правової допомоги населенню Бережанського району

на 2020-2021 роки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України (ст. 59) закріплює право кожного на правову допомогу, а у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Відповідно до ст. З Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі - Закон) право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу (далі - БППД), а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу (далі - БВПД) у випадках, передбачених цим Законом.

Усвідомлюючи важливість відстоювання інтересів осіб, які потребують безоплатної правової допомоги (далі - БГ1Д), з метою розширення можливостей отримання безоплатної правової допомоги Програма надання БПД населенню Бережанського району (далі - Програма) передбачає подальший розвиток та удосконалення системи надання правової допомоги, а також забезпечення права громадян на її отримання.

Бережанський район Тернопільської області відноситься до юрисдикції Тернопільського місцевого центру з надання БВПД (далі - Місцевий центр/МЦ), який розташований в місті Тернопіль.

Населення Бережанського району мало проінформоване про те, що відповідно до Закону вони мають право звертатися з письмовими зверненнями чи на особистий прийом для отримання необхідної правової інформації та консультацій до органів місцевого самоврядування та/або до інших суб’єктів надання БППД. а також на отримання БВПД за рахунок держави у Місцевому центрі чи бюро правової допомоги.

До складу Бережанського району входить 54 населених пункти. Таким чином у Бережанському районі, населення якої складає близько 20,3 тисяч осіб, існує проблема доступу до якісної БПД. а також низької правової обізнаності громадян про свої конституційні права.

 

II. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1

Ініціатор розроблення програми

Тернопільський місцевий центр з надання БВПД

2

Дата, номер і назва нормативно- правововго акту на основі якого розробляється програма

Закон України “Про безоплатну правову допомогу” від 2 червня 2011 року № 3460-УІ

3

Розробник програми

Тернопільський місцевий центр з надання БВПД

4

Співрозробники програми

Бережанська районна рада

5

Відповідальний виконавець Тернопільський місцевий центр з надання БВПД, програми

6

Учасники програми

Тернопільський місцевий центр з надання БВПД. Бережанська районна рада, заклади освіти, бібліотеки, лікарні громади

7

Терміни реалізації програми

2020-2021 рр.

(1)

етапи виконання програми (для довгострокових програм)

I етап - 2020 року

II етап - 2021 рік

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, а також забезпечення доступу до справедливого правосуддя.

 

IV. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

  1. Поширення інформації про право осіб на отримання безоплатної правової допомоги.
  2. Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.
  3. Здійснення заходів щодо підвищення правової освіти та культури громадян.
  4. Створення точок доступу до правової допомоги.
  5. Підвищення рівня правової обізнаності працівників органів місцевого самоврядування.

 

 

 

5

6

 

 

бібліотеках та в інших установах/ організаціях

 

 

 

 

 

 

тренінги

щодо вирішення проблем у правовий спосіб,

переконаності у необхідності і соціальній корисності знання та дотримання законів і підзаконних актів, уміння

користуватися

правовим

інструментарієм.

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

Створення точок доступу до правової допомог и.

створення

мобільних пунктів консультування

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

надання он-лайн консультацій

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

відбір та навчання груп параюристів (правових

консультантів в громаді)

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

Підвищення рівня

правової

обізна пості

працівників

органів місцевого

самоврядування.

проведення тренінгів для працівників ОМС з залученням кваліфікованих спеціалістів

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

проведення право просвітніх заходів

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

                         

V. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Початок реалізації Програми — січень 2020 року,

Завершення програми— грудень 2021року

 

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює Бережанська районна рада - її виконавчий комітет та Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Організаційне супроводження виконання Програми протягом 2020-2021 років здійснюватиме Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який є розробником Програми.

 

VII. ВИКОНАВЦІ

Бережанська районна рада та Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

VIII. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

-   реалізувати положення Закон України «Про безоплатну правову допомогу»;

-   підвищити рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатне правову допомог), органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо щодо відповідних прав та обов'язків, а також механізмів їх реалізації;

-  забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які її потребують, зокрема, через формування ефективної мережі державних та неурядових провайдерів правової допомоги залучення до цієї мети громадських організацій, пара юристів, медіаторів тощо;

-   надати практичну допомогу жителям міста Бережани у реалізації своїх прав та обов’язків.

4

5

6

 

бібліотеках та в інших установах/ організаціях

 

 

 

тренінги

щодо вирішення проблем у правовий спосіб,

переконаності у необхідності і соціальній корисності знання та дотримання законів і підзаконних актів, уміння

користуватися

правовим

інструментарієм.

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

Створення точок доступу до правової допомог и.

створення

мобільних пунктів консультування

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

надання он-лайн консультацій

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

відбір та навчання груп параюристів (правових

консультантів в громаді)

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

Підвищення рівня

правової

обізна пості

працівників

органів місцевого

самоврядування.

проведення тренінгів для працівників ОМС з залученням кваліфікованих спеціалістів

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання

проведення право просвітніх заходів

Місцевий центр

Постійно

Не

потребує

фінансує

ання