Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бережанська  центральна районна лікарня»  Бережанської районної ради на 2020 рік

  1.  

1.

Ініціатор розроблення програми

Комунальне некомерційне підприємство « Бережанська центральна районна лікарня»

2.

Дата, номер і назва розпорядного документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Бюджетний кодекс України, закони України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я”, „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 № 1013-р „Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України”, доручення голови обласної державної адміністрації від 03.03.2020 № 18/01.02-03 „Про розроблення проекту програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Тернопільської обласної ради на 2020 рік”

3.

Розробник програми

Комунальне некомерційне підприємство « Бережанська центральна районна лікарня»

4.

Співрозробники програми

Бережанська районна державна адміністрація

5.

Відповідальний виконавець програми

Комунальне некомерційне підприємство « Бережанська центральна районна лікарня»

6.

Учасники програми

Бережанська районна рада

7.

Термін реалізації програми

2020 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів

Районний бюджет Бережанського району

Міський бюджет Бережанської МТГ

Сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ

Сільські бюджети Нараївської сільської ОТГ

9.

Загальний обсяг фінансування (тис.грн.)

1) Кошти обласного бюджету

2) Кошти місцевих бюджетів в тому числі:

- районного бюджету Бережанського району

- міського бюджету Бережанської МТГ

- сільського бюджету Саранчуківської сільської ОТГ

- сільських бюджетів Нараївської сільської ОТГ

3) Кошти небюджетних джерел

5 150,0

4 250,0

700,0

1 300,0

ІІ. Визначення проблеми , на розв’язання яких спрямована програма

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Бережанського району на 2020 рік (далі - Програма) розроблена для покращення надання послуг у сфері охорони здоров'я відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я”, „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, розпорядження Кабінету Міністрів України від ЗО листопада 2016 № 1013-р „Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України” та інших нормативно- правових актів.

З 1 квітня 2020 року відповідно до положень Закону України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” з 2020 року в Україні запроваджується програма медичних гарантій, у межах якої визначено обсяг медичних послуг і лікарських засобів, що гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних тарифів. Це єдина бюджетна програма для оплати всіх медичних послуг і лікарських засобів, передбачених статтею 4 зазначеного Закону, за відповідними напрямками. Після впровадження цієї програми зміниться механізм фінансування медичного обслуговування населення: замість медичної субвенції, за кошти якої відбувалось утримання закладів охорони здоров'я, у межах програми медичних гарантій буде оплачуватись медичне обслуговування пацієнтів за договорами з Національною службою здоров'я України, базуючись на принципі „гроші йдуть за пацієнтом”.

Однак, не всі медичні заклади зможуть перейти на договірні відносини з Національною службою здоров’я України, так як пакетом медичних гарантій не передбачено оплату послуг, які надаються окремими районними медичними установами. Законом України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” та Бюджетним кодексом України передбачено здійснення фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, шо знаходяться в межах Бережанського району , для співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, розвитку та їх підтримки, здійснення надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та програми громадського здоров'я.

Крім цього, пакет медичних послуг, які будуть надаватися за програмою медичних гарантій та оплачуватися Національною службою здоров'я України, не забезпечує в повній мірі видатки закладів охорони здоров'я для надання належної медичної допомоги населення.

Актуальність Програми зумовлена необхідністю:

- поліпшення  якості  надання  медичної  допомоги  населенню Бережанського району;

- покращення матеріально-технічної бази;

- підвищення престижу  праці  медичних  працівників та  покращення  їх  соціального  і економічного  становища;

- забезпечення  надання  планової  та  ургентної висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню району.

В умовах переходу на нові умови фінансування від утримання установ до оплати за надані послуги, для забезпечення надання населенню належних медичних послуг закладами охорони здоров’я Бережанського району , даною Програмою передбачені кошти з місцевих бюджетів для співфінансування поточних видатків комунального некомерційного підприємства « Бережанська центральна районна лікарня»( далі КНП « Бережанська ЦРЛ»), забезпечення оновлення матеріально-технічної бази та проведення капітальних і поточних ремонтних робіт.

Прийняття Програми створює правові засади для запровадження фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів, що дасть змогу вирішити ключові проблемами охорони здоров’я населення, а саме:

- недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я;

- неможливість впровадження сучасних медичних технологій у повному обсязі, недостатні можливості щодо обміну досвідом та володіння ними;

- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я, зокрема оплати праці медичних працівників;

- нерівномірний розвиток ринку медичних послуг;

- морально та фізично застаріла частина медичного обладнання.

III. Визначення мети програми

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення району шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і спеціалізованої допомоги, поліпшення фінансового забезпечення КНП « Бережанська ЦРЛ» для укладання угод з Національною службою здоров’я України та утримання коштів за надання медичних послуг.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Програма дасть змогу поліпшити стан здоров'я населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров'я, досягти цілей відповідно до рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів місцевих бюджетів.

У Програмі приймає участь КНП « Бережанська ЦРЛ» .

Ресурсне забезпечення Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Бережанського району на 2020 рік тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання програми

2020 рік

( тис. грн.)

Всього витрат на виконання   програми

( тис. грн. )

Обсяг ресурсів всього, в тому числі

11 400,0

11 400,0

Державний бюджет

Обласний бюджет

В тому числі:

- районний бюджет Бережанського району

- міський бюджет Бережанської МТГ

- сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ

- сільські бюджети

Нараївської сільської ОТГ

5 150,0

4 250,0

700,0

1 300,0

5 150,0

4 250,0

700,0

1 300,0

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Реалізація Програми передбачає вирішення таких завдань в закладах КНП « Бережанська ЦРЛ» :

- підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення;

- співфінансування оплати поточних видатків;

- покращення матеріально-технічної бази;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення якісних медичних послуг;

- проведення капітальних ремонтів та реконструкція об’єктів.

Внаслідок реалізації заходів Програми планується досягти наступних результатів:

- забезпечити повноцінне функціонування КНП « Бережанська ЦРЛ»;

- покращити якість надання медичної допомоги в частині фінансування поточних видатків;

- диференціювати заробітну плату;

- оновити матеріально-технічну базу;

- покращити стан приміщень відповідно до діючих нормативів. Результативні показники Програми наведені у розділі VI.

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради на 2020 рік

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико­нання за­ходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінан­сування,

тис. грн.

1.

Видатки на оплату праці, у т.ч.:

- стимулювання молодих спеціалістів;

- внески підприємства згідно з договорами добровільного медичного страхування працівників і членів їх сімей

- згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на оплату праці)

2020

районний бюджет Бережанського району;

міський бюджет Бережанської МТГ;

сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ;

сільські бюджети

Нараївської сільської ОТГ

1 500,0

1 000,0

150,0

250,0

2.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря

-господарські та будівельні матеріали, електротовари, меблі та інші малоцінні предмети посуду та білизни;

-паливно-мастильні матеріали, запчастини до транспортних засобів;

-канцелярське та письмове приладдя; бланки, папір та інше.;

2020

районний бюджет Бережанського району;

міський бюджет Бережанської МТГ;

сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ;

сільські бюджети

Нараївської сільської ОТГ

200,0

200,0

40,0

60,0

3.

Придбання медикаментів та перев’язу­вальних матеріалів

медикаменти, дезінфікуючі засоби, перев’язувальні матеріали, рентген плівки, вироби медичного призначення

2020

районний бюджет Бережанського району;

міський бюджет Бережанської МТГ;

сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ;

сільські бюджети

Нараївської сільської ОТГ

300,0

300,0

50,0

100,0

4.

Оплата послуг (крім комунальних):

згідно заключених договорів на оплату:

- страхування

- встановлення програмного забезпечення

- технічного обслуговування

- побутового обслуговування

- послуг сторонніх фахівців

-інше

2020

районний бюджет Бережанського району;

міський бюджет Бережанської МТГ;

сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ;

сільські бюджети

Нараївської сільської ОТГ

200,0

200,0

30,0

70,0

5.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

- водопостачання і водовідведення;

- електроенергія:

- газ природній, розподіл газу, транспортування газу;

- інші енергоносії (дрова).

- вивезення сміття

-інші послуги

2020

районний бюджет Бережанського району;

міський бюджет Бережанської МТГ;

сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ;

сільські бюджети

Нараївської сільської ОТГ

500,0

300,0

100,0

200,0

6.

Виплата пенсії і допомоги, інші виплати населенню

- відшкодування сум пільгових пенсій ПФІ

- відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства в т. .;

- відшкодування проїзду на консультації за направленнями

2020

районний бюджет Бережанського району;

міський бюджет Бережанської МТГ;

сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ;

сільські бюджети

Нараївської сільської ОТГ

50,0

50,0

-

-

7.

Придбання обладнання і предметів довгостро-кового користування

- оргтехніка, комп’ютерна техніки;

-придбання медичного обладнання

-придбання транспортних засобів

– інше

2020

районний бюджет Бережанського району;

міський бюджет Бережанської МТГ;

сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ;

сільські бюджети

Нараївської сільської ОТГ

1 000,0

1 000,0

200,0

300,0

8.

Капітальний ремонт інших об’єктів

капітальний ремонт та реконструкція будівель (приміщень) Бережанської ЦРЛ

2020

районний бюджет Бережанського району;

міський бюджет Бережанської МТГ;

сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ;

сільські бюджети

Нараївської сільської ОТГ

1 000,0

1 000,0

100,0

250,0

9

Відшкодування за продукти харчування

продукти харчування

2020

районний бюджет Бережанського району;

міський бюджет Бережанської МТГ;

сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ;

сільські бюджети

Нараївської сільської ОТГ

200,0

200,0

30,0

70,0

10

Відшкодування за надання платних медичних послуг

обов’язкові медичні огляди працівників бюджетних установ, засновником, яких є Бережанська районна рада

2020

районний бюджет Бережанського району

200,0

ВСЬОГО

11400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює адміністрація комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня».

Узагальнену інформацію про виконання заходів Програми комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» подає до 14 січня 2021 року в управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації.