Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 04 ” червня 2020 р.                                                                                                                       № 590

м.Бережани

Про внесення змін до районного бюджету

на 2020 рік

     Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», Бережанської міської ради від 14 травня 2020 року № 1683 та від 28 травня 2020 року №1713, Підвисоцької сільської ради від 12 травня 2020 року № 205, Саранчуківської сільської ради від 02 червня 2020 року №981, Куропатницької сільської ради від 01 червня № 688, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

    1. Спрямувати на видатки загального фонду районного бюджету на 2020 рік 36,0 тис.грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2020 року.

   2. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 237,903 тис.грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

237,903 тис.грн.

   3. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 273,903 тис.грн.:

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                             120,2 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                           96,0 тис.грн.

Культура                                                                                                           4,5 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                       53,203 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

120,2 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

120,2 тис.грн.

з них на: 

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

30,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

30,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

6,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

6,0 тис.грн.

 • поточні видатки

19,2 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

19,2 тис.грн.

 • поточні трансферти (КЕКВ 2610)

65,0 тис.грн.

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеук-раїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

65,0 тис.грн.

3.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація

96,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

96,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

96,0 тис.грн.

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

50,0 тис.грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

46,0 тис.грн.

3.2.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

4,5 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

4,5 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

4,5 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

4,5 тис.грн.

3.2.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

53,203 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

53,203 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

53,203 тис.грн.

КПКВ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

53,203 тис.грн.

   4. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 252,863 тис.грн.:

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Охорона здоров’я                                                                                     252,863 тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Бережанська районна державна адміністрація

252,863 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

252,863 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

252,863 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

252,863 тис.грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

200,0 тис.грн

   5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 452,863 тис.грн. за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 452,863 тис.грн.

5.1. За програмною класифікацією видатків:

Охорона здоров’я                                                                                            252,863 тис.грн.

5.2. За головними розпорядниками коштів:

5.2.1.

Бережанська районна державна адміністрація

252,863 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

252,863 тис.грн.

з них на:

 • капітальні трансферти

252,863 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

252,863 тис.грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

200,0 тис.грн

   6. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2020 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 452,863 тис.грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 452,863 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 452,863 тис.грн.

  7. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів:

7.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

899,015 тис.грн.

з них на: 

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

749,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

749,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

150,015 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

150,015 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

899,015 тис.грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

899,015 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

899,015 тис.грн.

     8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році, згідно з додатком 1.

       9. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік (додаються).

       10. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік, згідно з додатком 2.

       11. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році, згідно з додатком 3.

       12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова   Бережанської

районної ради                                                                                                                Василь БІЛИК