Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

від “ 04 ” червня 2020 р.                                                                                                                № 591

м.Бережани

Про затвердження звіту про виконання

фінансового плану районного комунального

некомерційного підприємства «Бережанська

центральна районна лікарня» Бережанської

районної ради за 2019 рік

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», Статуту районного комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради та беручи до уваги рекомендацію постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а:

Затвердити звіт про виконання фінансового плану районного комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради за 2019 рік(додається).

Голова Бережанської

районної ради Василь БІЛИК