Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “04” червня 2020 р.                                                                                                                        № 592

м.Бережани

Про в несення змін та доповнень в програму

фінансової підтримки Районного комунального

некомерційного підприємства «Бережанський

центр первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги» Бережанської районної ради на 2020 рік


     Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до ст. 2 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з метою забезпечення  подальшого соціально розвитку  населення в цілому, забезпечення соціального захисту та поліпшення життєвого рівня населення, беручи до уваги рекомендації комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

вирішила: 

   1. Внести зміни та доповнення до програми фінансової підтримки Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради на 2020 рік затвердженої рішенням сесії Бережанської районної ради від 17 березня 2020 року №562:

   1.1. Внести зміни до заходів та фінансової складової Пункту 6 Напрями діяльності та заходи програми, Розділ 1 «Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар’я», доповнивши наступним заходом: «Здійснення матеріально-технічного забезпечення згідно табеля оснащення» а також внести зміни в «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.» замінивши 60,0 на 560,0 грн.

   1.2. Внести зміни фінансової складової Пункту 6 Напрями діяльності та заходи програми, Розділ 2 «Поточний ремонт приміщень» замінивши суму 50,0 тис.грн на 500,0 тис. грн.

   1.3. Внести зміни фінансової складової Пункту 6 Напрями діяльності та заходи програми, Розділ 3 «Придбання та заміна вікон і дверей» замінивши суму 30,0 тис.грн на 50,0 тис. грн.

   1.4. Внести зміни фінансової складової Пункту 6 Напрями діяльності та заходи програми, Розділ 4 «Послуги з обслуговування автотранспорту РКНП «БЦПМСД» замінивши суму 10,0 тис.грн на 210,0 тис.грн.

   1.5. Внести зміни фінансової складової Пункту 6 Напрями діяльності та заходи програми, Розділ 5 «Видатки на оплату праці» з нарахуваннями у т.ч. стимулювання молодих спеціалістів замінивши суму 50,0 тис.грн. на 1 483,0 тис. грн.

   1.6. Внести зміни в напрямки фінансової складової Пункту 6 Напрями діяльності та заходи програми, Розділ 6 «Придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів та медичного устаткування» на суму 2354,7 тис. грн.

   1.7. Доповнити Пункт 6 Напрями діяльності та заходи програми, Розділом 6 «Придбання медикаментів та медичного устаткування», Перелік заходів передбачених даним розділом: 1)Здійснення придбання медикаментів для забезпечення пільгових груп населення бережанського району 2)Придбання медичного устаткування для надання якісної первинної медичної допомоги населенню Бережанського району, Виконання заходів у: 2020 році, Джерела фінансування : Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів, Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.: 5 157,7 грн.

   1.8. Внести зміни в Пункт 3 Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування (терміни та етапи виконання Програми) змінивши ресурсне забезпечення програми із суми 200,0 тис. грн на суму 5 157,7 грн.

  2. Контроль за виконанням програми доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                          Василь БІЛИК