Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 04 ” червня 2020 р.                                                                                                                    № 595

м.Бережани

Про виконання програми забезпечення

виконання районною державною

адміністрацією делегованих їй районною радою

повноважень на 2018-2019 роки

   Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про виконання програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2018-2019 роки беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, Бережанська районна рада.

в и р і ш и л а :

    1. Інформацію про виконання програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2018-2019 роки взяти до відома.

 

Голова Бережанської

районної ради                                                                                                                       Василь БІЛИК