Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення районної ради

«Про затвердження тарифів на платні консультативні прийоми лікарів, які надаються в комунальному некомерційному підприємстві «Бережанська центральна районна лікарня»

Бережанської районної ради»

   Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160-IV, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Бережанська районна рада буде вносити на розгляд сесії Бережанської районної ради проект рішення «Про затвердження тарифів на платні консультативні прийоми лікарів, які надаються в комунальному некомерційному підприємстві «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради».

      Розробник проекту вказаного рішення:

  Комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради Тернопільської області.

     Адреса : 47501, Тернопільська область, Бережанський район, м.Бережани,   вул. Степана Бандери, 21, тел./факс (03548) 2-16-09, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

   Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення Бережанської районної ради «Про затвердження тарифів на платні консультативні прийоми лікарів, які надаються в комунальному некомерційному підприємстві «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради» від фізичних осіб, бюджетних установ та інших підприємств, установ та організацій приймаються в письмовій формі комунальним некомерційним підприємством «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради (контактні телефони 03548-2-16-09, 03548-2-34-32) протягом місяця з дати опублікування.

1. Визначення та аналіз проблеми. 

    Даний регуляторний акт розроблено з метою впорядкування відносин у сфері надання платних медичних  послуг.

   Протягом попередніх років зростала заробітна плата працівників охорони здоров’я, змінився відсоток нарахувань на заробітну плату, підвищувалися ціни на медичний інструментарій, медикаменти, перев’язувальні матеріали, хімічні реактиви, комунальні послуги та енергоносії. Це призвело до виходу вартості надання медичних послуг за межу собівартості.

   Враховуючи фактичні витрати на охорону здоров’я району виникла необхідність затвердження нових розрахунків вартості платних медичних послуг.

  Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», від 02.03.2016р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», КНП «Бережанська ЦРЛ» надає суб’єктам господарювання та населенню такі платні медичні послуги:

 

КОНСУЛЬТАТИВНІ   ПРИЙОМИ ЛІКАРІВ

№ з/п

Найменування послуги

1

Лікар-гастроентеролог

2

Лікар-дерматовенеролог

3

Лікар-ендокринолог

4

Лікар-інфекціоніст

5

Лікар-кардіолог

6

Лікар-нарколог

7

Лікар-невропатолог

8

Лікар-онколог

9

Лікар-ортопед-травматолог

10

Лікар-отоларинголог

11

Лікар-офтальмолог

12

Лікар-педіатр

13

Лікар-психіатр

14

Лікар-стоматолог

15

Лікар-терапевт

16

Лікар-уролог

17

Лікар-фтизіатр

18

Лікар-хірург

19

Лікар-невролог дитячий

20

Лікар-хірург дитячий

21

Лікар-ортопед-травматолог дитячий

22

Лікар-офтальмолог дитячий

23

Лікар-отоларинголог дитячий

24

Лікар-терапевт підлітковий

25

Лікар-акушер-гінеколог

   Окремо на кожну платну медичну послугу, що надається в лікарні, складено економічно обґрунтований розрахунок витрат.

2. Визначення цілей прийняття рішення. 

   Основною метою прийняття зазначеного рішення є:

- встановлення платних послуг в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг; забезпечення доступності платних послуг для всіх верств населення, незалежно від рівня їх грошових доходів; забезпечення стабільного функціонування госпрозрахункового відділення лікарні; ефективне, безперебійне та якісне надання послуг населенню, захист інтересів споживачів; сприяння збільшенню надходжень до спеціального фонду бюджету, які в свою чергу будуть спрямовані на покриття видатків, пов’язаних із організацією та наданням платних послуг, на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондами кошторису, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних із виконанням основних функцій лікарні, які не забезпечені (або частково забезпечені) асигнуваннями із загального фонду бюджету у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» та «Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228.

   Платні послуги, що надаються населенню району є додатковими послугами КНП «Бережанська ЦРЛ» і здійснюються окремо від основної діяльності медичного закладу.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей. 

   Альтернативні способи досягнення цілі відсутні, бо в іншому випадку це не відповідатиме вимогам діючого законодавства.

   Забезпечення виживання закладів охорони здоров’я в умовах жорсткої конкуренції на ринку медичних послуг потребує постійного підвищення якості медичних послуг, придбання сучасного медичного обладнання та володіння новітніми технологіями в галузі медицини.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми.

    Проектом рішення районної ради «Про затвердження тарифів на платні консультативні прийоми лікарів, які надаються в комунальному некомерційному підприємстві «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради», запроваджується встановлення тарифів на медичні послуги, що здійснюються на платній основі.

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей. 

   Проект розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р.№1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 11.07.2002 р. №989 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», додатком до якої встановлено перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково – дослідних установах.

  Платні послуги, що надаються населенню району, є додатковими послугами лікувального закладу і здійснюються окремо від основної діяльності медичної установи. Впровадження проекту рішення не потребує додаткових коштів з бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів - метод аналізу вигод та витрат. 

   Враховуючи соціальну необхідність у безперебійному, ефективному та якісному наданні платних медичних послуг населенню та забезпеченні стабільного функціонування відділень лікарень запроваджено державне регулювання цін на основні платні медичні послуги, що надаються в комунальних закладах охорони здоров’я.

  Методи одержання результатів даного відстеження:

- звітність комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» щодо надходження та використання коштів від наданих платних послуг, виконання відповідної законодавчої та правової бази у сфері надання платних медичних послуг, здійснення порівняльного аналізу.

7. Визначення показників результативності регуляторного акту.

   Дані, на основі яких проводиться відстеження результативності:

- дані щомісячних звітів по наданню платних послуг, дані моніторингу цін на медикаменти, діючі законодавчі акти про оплату праці, дані про рівень діючих тарифів на комунальні послуги, діючі законодавчі акти з питань ціноутворення.

  Прийняття рішення допоможе забезпечити державне регулювання тарифів на платні послуги, що надаються в КНП «Бережанська ЦРЛ».

  Реалізація проекту не потребує матеріальних та інших додаткових витрат.

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

  Результативність регуляторного акта здійснюється за допомогою відстеження статистичних даних та фінансових звітів.

 

ПРОЕКТ

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

___________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ ____ ” _______2020 р.                                                                                                              № ______

м.Бережани

Про затвердження тарифів на платні

медичні послуги, які надаються в

комунальному некомерційному підприємстві

«Бережанська центральна районна лікарня»

(платні консультативні прийоми лікарів)

     Керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992р. №2801-ХІІ, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1138 «Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах», постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», розглянувши звернення директора комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» від 18.06.2020 року №443  та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, районна рада

вирішила:

  1. Затвердити тарифи на платні медичні послуги, які надаються в комунальному некомерційному підприємстві «Бережанська центральна районна лікарня» (платні консультативні прийоми лікарів) (згідно додатку).

    2. Директору комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня»:

 2.1. довести вартість платних медичних послуг, які надаються в комунальному некомерційному підприємстві «Бережанська центральна районна лікарня» (платні консультативні прийоми лікарів) в засобах масової інформації, на території комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» (приміщення поліклініки, відділень лікарні та ін.).

   2.2. Організацію надання платних медичних послуг здійснювати відповідно до чинного законодавства.

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації


Голова Бережанської

районної ради                                                                                                   Василь БІЛИК

 

Додаток
до  рішення  районної ради
від    "____" ________________ 2020р.
№____

 

Т А Р И Ф И

на платні медичні послуги,
які надаються в КНП "Бережанська центральна районна лікарня"
47501,  Тернопільська обл.,  м.Бережани,  вул.Степана Бандери, 21
Поліклінічне відділення: КОНСУЛЬТАТИВНІ  ПРИЙОМИ  ЛІКАРІВ
№ з/п Найменування  послуги Одиниця виміру Вартість 1 послуги, грн.                       (без ПДВ)
1 Лікар-гастроентеролог 1 відвідування 42,97
2 Лікар-дерматовенеролог 1 відвідування 50,86
3 Лікар-ендокринолог 1 відвідування 46,58
4 Лікар-інфекціоніст 1 відвідування 51,54
5 Лікар-кардіолог 1 відвідування 46,57
6 Лікар-нарколог 1 відвідування 48,15
7 Лікар-невропатолог 1 відвідування 46,58
8 Лікар-онколог 1 відвідування 42,97
9 Лікар-ортопед-травматолог 1 відвідування 49,70
10 Лікар-отоларинголог 1 відвідування 50,67
11 Лікар-офтальмолог 1 відвідування 47,78
12 Лікар-педіатр 1 відвідування 46,57
13 Лікар-психіатр 1 відвідування 49,88
14 Лікар-стоматолог 1 відвідування 51,33
15 Лікар-терапевт 1 відвідування 46,57
16 Лікар-уролог 1 відвідування 42,23
17 Лікар-фтизіатр 1 відвідування 60,72
18 Лікар-хірург 1 відвідування 49,70
19 Лікар-невролог дитячий 1 відвідування 46,57
20 Лікар-хірург дитячий 1 відвідування 49,70
21 Лікар-ортопед-травматолог дитячий 1 відвідування 49,71
22 Лікар-офтальмолог дитячий 1 відвідування 47,77
23 Лікар-отоларинголог дитячий 1 відвідування 47,78
24 Лікар-терапевт підлітковий 1 відвідування 45,37
25 Лікар-акушер-гінеколог 1 відвідування 60,14

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                В.Ф.Соломко