Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят  шоста  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 25 ” червня  2020 р.                                                                                                          №  604

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2020 рік

   Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», Бережанської міської ради від 25 червня 2020 року №1734, Саранчуківської сільської ради від 25 червня 2020 року №1048, Урманської сільської ради від 10 червня 2020 року №479, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

    1. Спрямувати на видатки загального фонду районного бюджету на 2020 рік 2000,00 грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2020 року.

  2. Збільшити обсяг доходів  загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі  97665,95 грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

97665,95 грн.

  3. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 296065,95 грн.:

 

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                   195000,00 грн.

Освіта                                                                                                                  50000,00 грн.

Охорона здоров’я                                                                                               35000,00 грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                               14065,95 грн.

Видатки не віднесені до основних груп                                                           2000,00 грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Районна рада

195000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

195000,00 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

160000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

160000,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

35000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

35000,00 грн.

3.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

50000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

50000,00 грн.

з них на:

 • поточні трансферти (КЕКВ 2610)

50000,00 грн.

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеук-раїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

50000,00 грн.

3.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація

35000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

35000,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

35000,00 грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

35000,00 грн.

3.2.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

14065,95 грн.

Збільшити асигнування на:

14065,95 грн.

з них на:

 • поточні видатки

14065,95 грн.

КПВК 0813034 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку"

775,75 грн.

КПКВ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

1290,20 грн.

КПВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"

12000,00 грн.

3.2.5.

Фінансове управління райдержадміністрації

2000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

2000,00 грн.

з них на:

 • поточні трансферти

2000,00 грн.

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

2000,00 грн.

 

   4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 10600,00 грн. за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 10600,00 грн.

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                                     10600,00 грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

10600,00 грн.

Збільшити асигнування на:

10600,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

10600,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

10600,00 грн.

 

   5. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2020 рік, зменшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 10600,00 грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 10600,00 грн., в тому числі бюджет розвитку – 10600,00 грн.

6. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 207000,00 грн.

6.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                      195000,00 грн.

Культура                                                                                                               12000,00 грн.

6.2. За головними розпорядниками коштів:

6.2.1.

Районна рада

195000,00 грн.

Зменшити асигнування на:

195000,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

195000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

195000,00 грн.

6.2.2.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

12000,00 грн.

Зменшити асигнування на:

12000,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

12000,00 грн.

КПКВ 1017324  «Будівництво установ та закладів культури»

12000,00 грн.

 

   7. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2020 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 207000,00 грн. та зменшивши за спеціальним фондом на – 207000,00 грн., в тому числі бюджет розвитку – 207000,00 грн.

 

   8. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації  видатків  загального фонду районного бюджету на 2020 рік  за головними розпорядниками коштів:

8.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

10000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

10000,00 грн.

з них на:

 • поточні трансферти (КЕКВ 2610)

10000,00 грн.

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеук-раїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

10000,00 грн.

8.2.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

10000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

10000,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

10000,00 грн.

КПВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"

10000,00 грн.

8.3.

Районна рада

20000,00 грн.

Зменшити асигнування на:

20000,00 грн.

з них на:

 • поточні трансферти

20000,00 грн.

КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

20000,00 грн.

    9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році, згідно з додатком 1.

     10. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік (додаються).

     11.  Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік, згідно з додатком 2.

  12. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році, згідно з додатком 3.

  13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

 

Голова Бережанської

районної ради                                                                                                                               Василь БІЛИК