Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від «10» липня 2020 року                                                                                         607

Про внесення змін до районного

бюджету на 2020 рік

    Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік, розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 03 липня 2020 року №384/01.02-01, Урманської сільської ради від 07 липня 2020 року №493, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

   1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 2136108,00 грн. за рахунок:

- 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету"

65300,00 грн.

- 41050400 "Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"

1201804,00 грн.

- 41051200 " Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"

83400,00 грн.

- 41051400 " Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"

785604,00 грн.

   2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 218400,00 грн.:

   2.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                             153100,00 грн.

Охорона здоров’я                                                                                                                  9800,00 грн.

Культура                                                                                                            7000,00 грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                                                         48500,00 грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

153100,00 грн.

Збільшити асигнування на:

153100,00 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

125600,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

51600,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

74000,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

27200,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

11500,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

15700,00 грн.

 • поточні видатки

300,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

300,00 грн 

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація

9800,00 грн.

Збільшити асигнування на:

9800,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

9800,00 грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

5600,00 грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

4200,00 грн.

2.2.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

7000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

7000,00 грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

7000,00 грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 

3150,00 грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

3850,00 грн.

2.2.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

48500,00 грн.

Збільшити асигнування на:

48500,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

48500,00 грн.

КПВК 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

32700,00 грн.

КПВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

15800,00 грн.

   3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 2007708,00 грн.

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                                        805904,00 грн.            

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                                  1201804,00 грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

805904,00 грн.

Збільшити асигнування на:

805904,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

805904,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

805904,00 грн.

3.2.2.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

1201804,00 грн.

Збільшити асигнування на:

1201804,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

1201804,00 грн.

КПКВ 0816082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»

1201804,00 грн.

     4. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 90000,00 грн.

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                      90000,00 грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Районна рада

90000,00 грн.

Зменшити асигнування на:

90000,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

90000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

90000,00 грн.

   5. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2020 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 90000,00 грн. та зменшивши за спеціальним фондом на – 90000,00 грн., в тому числі бюджет розвитку – 90000,00 грн.

  6. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів:

6.1.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

39000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

39000,00 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

24000,00 грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

24000,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

15000,00 грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

15000,00 грн.

Зменшити асигнування на:

39000,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

39000,00 грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

17000,00 грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних         закладів»

22000,00 грн.

  7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році, згідно з додатком 1.

   8. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік (додаються).

   9. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік, згідно з додатком 2.

 10. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році, згідно з додатком 3.

 11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                                            Василь БІЛИК