Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А  Р А Й О Н Н А  Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від   «  12   »   серпня  2020 року                                 №611

м.Бережани

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2020 рік 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови  Бережанської районної державної адміністрації від 30 липня 2020 року №195/0-6 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», Бережанської міської ради від 30 липня 2020 року №1760, Куропатницької  сільської  ради від 14 липня 2020 року №755, Курянівської  сільської  ради від 22 липня 2020 року №372, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів  загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі  218097,0 грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

218097,00 грн.

 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 798013,00 грн.:

 

2.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада

270000,00  грн.

Освіта

301916,00  грн.

Охорона здоров’я

83887,00 грн.

Культура

4710,00  грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення

137500,00 грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Районна рада

270000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

270000,00 грн.

з них на:

 • оплату праці

180000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

180000,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

40000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

40000,00 грн.

 • поточні видатки

 

50000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

50000,00 грн.

2.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

301916,00 грн.

Збільшити асигнування на:

301916,00 грн.

з них на:

 • оплату праці

41000,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

41000,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

9000,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

9000,00 грн.

 • поточні видатки

151916,00грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

151916,00 грн.

 • поточні трансферти

100000,00грн

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеук-раїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

100000,00.грн

2.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація

83887,00 грн.

Збільшити асигнування на:

83887,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

83887,00 грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

83887,00 грн.

2.2.4.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

4710,00 грн.

Збільшити асигнування на:

4710,00 грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3150,00 грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 

1400,00 грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

1750,00 грн.

 • поточні видатки

1560,00грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

1560,00 грн.

2.2.5.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

137500,00 грн.

Збільшити асигнування на:

137500,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

137500,00 грн.

КПВК 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку»

34500,00 грн.

КПКВ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

45000,00 грн.

КПВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

58000,00 грн.

3. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 644285,00 грн.

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                      438000,00 грн.

Освіта                                                                                                                   206285,00 грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Районна рада

438000,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

438000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

438000,00 грн.

 

3.2.2

Відділ освіти райдержадміністрації                                                   206285,00 грн.

 

з них на:

 

 • поточні трансферти

206285,00 грн.

 

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

206285,00 грн.

4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 64369,00 грн.

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                                     64369,00 грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1

Відділ освіти райдержадміністрації                                                  64369,00 грн.

 

з них на:

 

 • поточні видатки

64369,00 грн.

 

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

64369,00 грн.

 

5. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2020 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом на суму 579916,00 грн. та зменшивши за спеціальним фондом на – 579916,00,00 грн., в тому числі бюджет розвитку – 579916,00 грн.

 

6. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації  видатків  загального фонду районного бюджету на 2020 рік  за головними розпорядниками коштів:

 

6.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

459097,05 грн.

з них на:

 • оплату праці

227700,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

200000,00 грн.

КПКВ 1013121 «Утримання та забезпечення діяльності  центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

27700,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

206976,05 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

200000,00 грн.

КПКВ 1013121 «Утримання та забезпечення діяльності  центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді»

6976,05 грн.

 • поточні видатки

22921,00грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

22921,00 грн.

 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв

1500,00грн.

КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

1500,00грн.

Зменшити асигнування на:

523466,05 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

4000,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

4000,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

2000,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

2000,00 грн.

 • поточні видатки

499197,05 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

487290,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

10407,05 грн.

КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

1500.00 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

18269,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

18269,00 грн.

6.2.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

9850,00  грн.

з них на:

 • поточні видатки

9850,00  грн.

КПКВ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

9850,00  грн.

Зменшити асигнування на:

9850,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

9850,00  грн.

КПКВ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

1450,00  грн.

КПКВ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

2500,00 грн.

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

5900,00 грн.

7. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 64369,00 грн.:

 

7.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

64369,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

64369,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

64369,00 грн.

  


8. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2020 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за спеціальним фондом на суму 64369,00 грн. та зменшивши за загальним фондом на – 64369,00 грн.

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році, згідно з додатком 1.

10. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік (додаються).

11.  Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік, згідно з додатком 2.

12. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році, згідно з додатком 3.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Заступник голови

Бережанської районної ради                                        Роман ВИСОЦЬКИЙ