Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 12 серпня 2020 р.            № 619

м.Бережани


Про затвердження актів списання

основних засобів Районного

комунального некомерційного

підприємства «Бережанський центр

первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги» Бережанської районної ради

Відповідно до ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Постанови КМУ №1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», беручи до уваги Акти про технічний стан транспортних засобів від «10» серпня 2020 року, рішення районної ради від 10.07.2020 р. №608 «Про надання дозволу Районному комунальному некомерційному підприємству «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради», рекомендації постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, з метою раціонального використання майна, Бережанська районна рада

вирішила: 

1. Затвердити акти списання основних засобів Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, у зв’язку з фізичною зношеністю, недоцільністю ремонту та таких, що непридатні для використання (згідно з додатком).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

 

Заступник голови

Бережанської районної ради                             Роман ВИСОЦЬКИЙ