Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

__________________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ ____ ” _______ 2020 р.                        №_____

м.Бережани

Про затвердження уточненого фінансового

плану на 2020 рік комунального некомерційного

підприємства «Бережанський центр  

первинної медичної (медико-санітарної)  

допомоги» Бережанської районної ради

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», статуту комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, враховуючи лист директора комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради від ___._______09.2020 року №____, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва, Бережанська районна рада

вирішила:

1.Затвердити уточнений фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради на 2020 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК