Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 _____________  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

«__»_________ 2020 р.                             №_____

м. Бережани

Про доповнення до рішення Бережанської

районної ради «Про ліквідацію комунальної

установи «Районний центр позашкільної освіти

Бережанської районної ради» Тернопільської

області» від 11 вересня 2020 року №629

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді, соціального захисту населення та охорони здоров’я, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА :

1. Доповнити пункт 8 рішення Бережанської районної ради «Про ліквідацію комунальної установи «Районний центр позашкільної освіти Бережанської районної ради» Тернопільської області» від 11 вересня 2020 року №629 наступним підпунктом:

«8.4. Майно юридичної особи, що ліквідовується, яке залишилося після задоволення заявлених вимог кредиторів, передати на баланс відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації відповідно до актів прийому-передачі».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації. 

Голова Бережанської

районної ради                                                                                        Василь БІЛИК