Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 11 ” вересня 2020 р.                                            № 624

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2020 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 25 серпня 2020 року № 822-IX, розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 03 вересня 2020 року №520/01.02-01 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", Бережанської міської ради від 10 вересня 2020 року №1804, Біщівської сільської ради від 14 серпня 2020 року №403, Урманської сільської ради від 08 вересня 2020 року №509, Нараївської сільської ради від 21 серпня 2020 року №425, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 1217150,00 грн. за рахунок:

- 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"

80000,00 грн.

- 22012500 " Плата за надання інших адміністративних послуг"

80000,00 грн.

- 22080400 " Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності "

40000,00 грн.

- 41033900 "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам "

790800,00грн.

- 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету"

226350,00 грн.

2. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 150000,00 грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

150000,00 грн.

3. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 200000,00 грн. за рахунок:

- 22010300 "Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

20000,00 грн.

- 22012600 "Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

180000,00 грн.

4. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 16261160,39 грн.:

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада 241000,00 грн.

Освіта                                                                                                                852800,00 грн.

Охорона здоров’я                                                                                           457000,00 грн.

Культура 7000,00 грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення 68360,39 грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Районна рада

241000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

241000,00 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

165000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

165000,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

36000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

36000,00 грн.

 • поточні видатки

 

40000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

40000,00 грн.

4.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

852800,00 грн.

Збільшити асигнування на:

852800,00 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

565100,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

565100,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

225700,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

225700,00 грн.

 • поточні видатки

62000,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

12000,00 грн. 

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеук-раїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

50000,00 грн.

4.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація

457000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

457000,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

457000,00 грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

100000,00 грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

257000,00 грн.

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

100000,00 грн.

4.2.4.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

7000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

7000,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

7000,00 грн.

КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

5000,00 грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

2000,00 грн.

4.2.5.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

68360,39 грн.

Збільшити асигнування на:

68360,39 грн.

з них на:

 • поточні видатки

68360,39 грн.

КПВК 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

13010,39 грн.

КПКВ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

3000,00 грн.

КПКВ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

7890,00 грн.

КПКВ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

5310,00 грн.

КПКВ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

29150,00 грн.

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

10000,00 грн.

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 150000,00 грн.

5.1. За програмною класифікацією видатків:

Охорона здоров’я 150000,00 грн.

5.2. За головними розпорядниками коштів:

5.2.1.

Бережанська районна державна адміністрація

150000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

150000,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

150000,00 грн.

КПКВ 0212152 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

150000,00 грн.

6. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 609010,39 грн.

6.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                      609010,39 грн.

6.2. За головними розпорядниками коштів:

6.2.1.

Районна рада

609010,39 грн.

Зменшити асигнування на:

609010,39 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

609010,39 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

609010,39 грн.

7. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2020 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 609010,39 грн. та зменшивши за спеціальним фондом на – 609010,39 грн., в тому числі бюджет розвитку – 609010,39 грн.

8. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів:

8.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

785295,47 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

520943,00 грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

60000,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

439180,00 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

21763,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

264352,47 грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

50000,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

210000,00 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

4352,47 грн.

Зменшити асигнування на:

785295,47 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

68524,34 грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

60000,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

8524,34 грн.

 • нарахування на заробітну плату

47106,33 грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

30000,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

17106,33 грн.

 • продукти харчування

60000,00 грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

60000,00 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

728,0 грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

680,0 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

48,0 грн.

 • поточні видатки

608936,80 грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

5000,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

600000,00 грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

3500,00грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

436,80 грн.

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році, згідно з додатком 1.

10. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік (додаються).

11. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік, згідно з додатком 2.

12. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році, згідно з додатком 3.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва 

Голова Бережанської

районної ради                                                   Василь БІЛИК