Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 11 ” вересня 2020 р.                                    № 626

м.Бережани

Про передачу у комунальну власність

нерухомого майна, із переліку об’єктів

спільної комунальної власності сіл

Бережанського району, міста Бережани,

сіл Лісники та Рай

Керуючись частинами 3 та 4 ст.140 Конституції України, п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.7 розділу IV «Прикінцевих положень» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи рішення сесії Бережанської районної ради № 547 від 28.01.2020 року «Про затвердження переліку об’єктів спільної   комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай», беручи до уваги рішення Бережанської міської ради від 30.07.2020 р. №1761, Саранчуківської сільської ради від 17.07.2020 р. №1056, Нараївської сільської ради від 21.08.2020 р. №426 та висновки постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Передати у комунальну власність Бережанської міської територіальної громади нерухоме майно із переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай, згідно додатку 1.
 

2. Передати у комунальну власність Саранчуківської об’єднаної територіальної громади нерухоме майно із переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай, згідно додатку 2.
 

3. Передати у комунальну власність Нараївської об’єднаної територіальної громади нерухоме майно із переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай, згідно додатку 3.
 

4. Передати у спільну часткову комунальну власність Бережанської міської територіальної громади, Нараївської об’єднаної територіальної громади, Саранчуківської об’єднаної територіальної громади нерухоме майно із переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай, з встановленим порядком користування згідно додатку 4.

5. Пункт 4 даного рішення вступає в дію з моменту припинення діяльності Бережанської районної ради сьомого скликання.
 

6. Передати у комунальну власність Бережанської міської територіальної громади, Нараївської об’єднаної територіальної громади, Саранчуківської об’єднаної територіальної громади нерухоме майно із переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського району., згідно додатків 5.1, 5.2, 5.3. 

7. Дане рішення надіслати Бережанській міській раді, Саранчуківській та Нараївській сільським радам.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК