Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістдесят дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 11 ” вересня 2020 р.                                                № 629

м.Бережани

Про ліквідацію комунальної установи

«Районний центр позашкільної освіти

Бережанської районної ради»

Тернопільської області

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 104, 111, 112 Цивільного кодексу України, ст. ст. 59, 137 Господарського кодексу України, статтею         66 Закону України «Про освіту», пунктом 5 розділу 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Ліквідувати юридичну особу – комунальну установу «Районний центр позашкільної освіти Бережанської районної ради» Тернопільської області (код ЄДРПОУ – 40731608). Процедуру ліквідації розпочати з 01 жовтня 2020 року.

2. Утворити ліквідаційну комісію з ліквідації комунальної установи «Районний центр позашкільної освіти Бережанської районної ради» Тернопільської області у складі згідно з додатком.

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації комунальної установи «Районний центр позашкільної освіти Бережанської районної ради» Тернопільської області шляхом її ліквідації.

4. Голові ліквідаційної комісії Шаршонь Ірині Ярославівні у триденний термін повідомити державного реєстратора про рішення щодо ліквідації юридичної особи – комунальної установи «Районний центр позашкільної освіти Бережанської районної ради» Тернопільської області в порядку визначеному законодавством України.

5. Встановити порядок заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи - комунальної установи «Районний центр позашкільної освіти Бережанської районної ради» Тернопільської області згідно із ст. 112 Цивільного кодексу України.

6. Виключити дану установу з переліку об’єктів спільної власності територіальних громад Бережанського району.

7. Доручити голові Бережанської районної ради попередити про можливе звільнення тимчасово виконувача обов’язків завідувача комунальної установи «Районний центр позашкільної освіти Бережанської районної ради» Тернопільської області Шаршонь Ірину Ярославівну.

8. Ліквідаційній комісії:

8.1. Здійснити заходи, пов’язані з ліквідацією юридичної особи відповідно до чинного законодавства України;

8.2. Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс і подати його на затвердження районної ради;

8.3. Після завершення розрахунків з кредиторами, скласти ліквідаційний баланс і подати його районній раді на затвердження.

9. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК