Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сімдесята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 20 ” жовтня 2020 р.                                          № 635

м.Бережани

Про заходи по усуненню порушень

в роботі КНП «Бережанська центральна

районна лікарня», викладених у листі

Теребовлянської місцевої прокуратури

Розглянувши лист Теребовлянської місцевої прокуратури від 30.07.2020 року вих.№ 4697 вих-20 , керуючись п.19 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування України», ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України №950 від 16.06.2000 року «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», на виконання розпорядження голови районної ради від 28.08.2020 року № 79 «Про заходи по усуненню порушень в роботі КНП «Бережанська центральна районна лікарня», викладених у листі Теребовлянської місцевої прокуратури та Статуту Комунального некомер-ційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, Бережанська районна рада  

в и р і ш и л а:

1. Вказати директору Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Вриднику В.Р. на недоліки у роботі при прийнятті рішень, які привели до виникнення конфлікту інтересів, як передбачено Законом України «Про запобігання корупції», а також зобов'язати :

1.1. Притягнути до дисциплінарної відповідальності осіб, дії яких призвели до виникнення конфлікту інтересів.

1.2. Розробити заходи щодо протидії корупції в КНП «Бережанська ЦРЛ» .

1.3. Про прийняті рішення повідомити Бережанську районну раду  до 01.11.2020 року.

 2. Рішення направити в Теребовлянську місцеву прокуратуру.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК