Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сімдесята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 20 ” жовтня 2020 р.                                           № 641

м.Бережани

Звіт голови районної ради   про

свою діяльність за звітний період

Керуючись п. 17 ч. 6 ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

Звіт голови районної ради про свою діяльність за звітний період прийняти до відома.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК