Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сімдесят перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 20 ” листопада 2020 р.                                                № 644

м.Бережани

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2020 рік 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 23 грудня 2019 року №532 «Про районний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 05 листопада 2020 року №630/01.02-01, рішення Надрічнянської сільської ради від 01 травня 2020 року №436, від 05 жовтня 2020 року №496 та від 05 листопада 2020 року №511, Шибалинської сільської ради від 11 листопада 2020 року №884, Підвисоцької сільської ради від 20 листопада 2020 року №14, Бережанської міської ради від 17 листопада 2020 року №1876, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на видатки загального фонду районного бюджету на 2020 рік 5000,00 грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2020 року.

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 307716,00 грн. за рахунок:

-   41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

199716,00 грн.

-   41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

108000,00 грн.

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 3522768,61 грн.:

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                   25000,00 грн.

Освіта                                                                                                             585982,00 грн.

Охорона здоров’я 303000,00 грн.

Культура                                                                                                       1348786,61 грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення 1255000,00 грн.

Видатки не віднесені до основних груп 5000,00 грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Районна рада

25000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

25000,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

25000,00 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

25000,00 грн.

3.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

585982,00 грн.

Збільшити асигнування на:

585982,00 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

31150,00 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

31150,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

6850,00 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

6850,00 грн.

 • поточні видатки

547982,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

520982,00 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

2000,00 грн.

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

25000,00 грн.

3.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація 

303000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

303000,00 грн.

з них на:

 • поточні видатки

303000,00 грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

200000,00 грн.

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

30000,00 грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медицини (медико-санітарної) допомоги»

53000,00 грн.

КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

20000,00 грн.

3.2.4.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

1348786,61 грн.

Збільшити асигнування на:

1348786,61 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

1074000,00 грн.

КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

150000,00 грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

272000,00 грн.

КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

55000,00 грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

470000,00 грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

127000,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

214786,61 грн.

КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

37000,00 грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 

82000,00 грн.

КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

7000,00 грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

58000,00 грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

30786,61 грн.

 • поточні видатки

60000,00 грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

60000,00 грн.

3.2.5.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

1255000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

1255000,00 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

1029000,00 грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

1029000,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

226000,00 грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

226000,00 грн.

3.2.6.

Фінансове управління райдержадміністрації

5000,00 грн.

Збільшити асигнування на:

5000,00 грн.

з них на:

 • поточні трансферти

5000,00 грн.

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

5000,00 грн.

4. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі 3210052,61 грн.:

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                 928080,61 грн.

Освіта                                                                                                               251266,00 грн.

Культура                                                                                                       2030706,00 грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Районна рада

928080,61 грн.

Зменшити асигнування на:

928080,61 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

928080,61 грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

928080,61 грн.

4.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

251266,00 грн.

Зменшити асигнування на:

251266,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

251266,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

251266,00 грн.

4.2.3.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

2030706,00 грн.

Зменшити асигнування на:

2030706,00 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

2030706,00 грн.

КПКВ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» 

2030706,00 грн.

5. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2020 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 3210052,61 грн. та зменшивши за спеціальним фондом на - 3210052,61 грн., в тому числі бюджет розвитку – 3210052,61 грн.

6. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів:

6.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

4437,60 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

3580,00 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

3580,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

857,60 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

857,60 грн.

Зменшити асигнування на:

4437,60 грн.

з них на: 

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3170,00 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

3170,00 грн.

 • поточні видатки

1267,60 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

1267,60 грн.

6.2.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

368980,00 грн.

з них на: 

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

330980,00 грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

67000,00 грн.

КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

20000,00 грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

231420,00 грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

12560,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

38000,00 грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

38000,00 грн.

Зменшити асигнування на:

368980,00 грн.

з них на: 

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

278420,00 грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

24000,00 грн.

КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

20000,00 грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

234420,00 грн.

 • поточні видатки

90560,00 грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

43000,00 грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

35000,00 грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

12560,00 грн.

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році, згідно з додатком 1.

8. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік (додаються).

9. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік, згідно з додатком 2.

10. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році, згідно з додатком 3.

11. Внести зміни у пункт 6.1 рішення Бережанської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» від 12 серпня 2020 року №611, виклавши його в такій редакції:

6.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

459097,05 грн.

з них на:

 • оплату праці

227700,00 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

200000,00 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності   центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

27700,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

206976,05 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

200000,00 грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді»

6976,05 грн.

 • поточні видатки

22921,00грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

22921,00 грн.

 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв

1500,00грн.

КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

1500,00грн.

Зменшити асигнування на:

523466,05 грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

4000,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

4000,00 грн.

 • нарахування на заробітну плату

2000,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

2000,00 грн.

 • поточні видатки

499197,05 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

487290,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

10407,05 грн.

КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

1500.00 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

18269,00 грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

18269,00 грн.

12. У пункті 4 рішення Бережанської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» від 11 вересня 2020 року №624 суму 16261160,39 грн. замінити на суму 1626160,39 грн.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК