Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сімдесят перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 20 ” листопада 2020 р.                                     № 647

м.Бережани

Про затвердження передавальних актів 

балансових рахунків, матеріальних

цінностей та активів РКН «Бережанський

центр первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги «Бережанської районної ради

до правонаступника КНП «Центр первинної

медичної (медико-санітарної) допомоги

«Бережанської міської ради»

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ст.ст. 43,44, пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити передавальні акти балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги «Бережанської районної ради» до правонаступника Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги «Бережанської міської ради» (згідно додатку).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

Голова Бережанської

районної ради                                                                         Василь БІЛИК