Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

„Питна вода Бережанщини на 2009 – 2020 роки 

1.Паспорт Програми

1

Ініціатор розробки програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

15 березня 2006 року № 167 розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про регіональну комісію з питань виконання програми „Питна вода Тернопілля” на 2006-2020 роки”

3

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

4

Співрозробник Програми

Відділи розвитку інфраструктури, надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, районна СЕС,

5

Відповідальний виконавець

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

6

Учасники Програми

Відділи розвитку інфраструктури, надзвичайних ситуацій, районної державної адміністрації, районна СЕС, МКП „Добробут”, міський та сільські виконавчі комітети.

7

Термін реалізації програми

2009-2020 роки

8

Етапи виконання програми

І,ІІ,ІІІ- етапи

9

Перелік бюджетів які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Державний та місцеві бюджети, кошти підприємств, інші джерела

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тому числі : (тис.грн.)

25,687- млн. грн.

11

кошти державного бюджету

23,260   - млн. грн.

12

кошти місцевого бюджету

1,482 - млн.грн.

13

кошти підприємств

0,520 - млн.грн.

14

кошти інших джерел

0,425 - млн.грн.

 

ВСТУП

 

Районна програма „Питна вода Бережанщини” на 2009-2020 роки ( далі Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до законів України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2006-2020 роки” та „Про питну воду та питне водопостачання”.

Протягом останніх років у водопровідно-каналізаційному господарстві району та м. Бережани накопичилась досить значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення. Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення, більшість водопровідних мереж водопроводів експлуатуються 40-50 років без заміни і капітальних ремонтів, з яких 20,8% знаходяться в аварійному та ветхому стані. Тривала експлуатація водопровідних мереж і обладнання без ремонту, їх фізична зношеність та часті прориви негативно впливають на якість питної води, а також великі втрати питної води під час її транспортування та розподілу (в середньому по м.Бережани становить 36%);

- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання. Враховуючи те, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості води господарсько-питного призначення, енергозбереження є однією з основних проблем модернізації системи питного водопостачання. Успішне розв’язання цієї проблеми дасть змогу не лише зекономити кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання, а й упорядкувати в подальшому тарифи на питну воду у бік їх стабілізації та зменшення;

- дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення;

Програма розроблена у відповідності до Водного та Бюджетного кодексів України, законів України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України на 2006-2020 роки”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про оренду державного та комунального майна”, і спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення району якісною питною.

 

1. Аналіз стану водопровідно-каналізаційного господарства та висновки щодо тенденцій їх розвитку та поліпшення якості послуг.

 

Послуги водопостачання та водовідведення в м.Бережани надає міське комунальне підприємство „Добробут”.

Послугами водопостачання користується 13 800 жителів або 76,7 % від загальної чисельності населення м. Бережани. Забезпечення питною водою споживачів міста проводиться водозабором потужністю 1.3 тис. м3 на добу, також – 5 артсвердловин, 1 каптаж та 1 водопровідна насосна станція.

 Протяжність комунальних водогонів і водопровідних мереж становить 27,4 км, з яких 8,8 км в аварійному стані. 

Середньодобове водоспоживання на 1 людину в м.Бережани становить 105 літрів. Собівартість 1 м3 води становить 0,995 грн., що у порівнянні з 2007 роком більше на 0,26 грн.

  За 2007 рік МКП „Добробут” піднято води 0,508 млн.м3, з них реалізовано споживачам - 0,497 млн. м3 в тому числі: населенню – 0,433 млн. грн., кількість якої в порівнянні з 2008 роком зменшилась на 0,084 млн. м3 Втрати води при транспортуванні та на технологічні потреби підприємств складають – 36 %.

В цілому за рік витрати від надання послуг з водопостачання склали 0,494млн.грн. На підйом і подачу питної води використано 1,036 млн. квт.год. електроенергії. Фактичні витрати електроенергії на 1 м3 реалізованої води становить 1,933 квт. год. на м3 при плановій нормі використання електроенергії – 1,298квт. год. на м3. Найбільшу питому вагу у витратах займають енергоносії – 56,5 %. За 2007 рік споживачами сплачено за спожиту воду 95,3%, в тому числі населенням   – 90,6%.  

Кількість аварій на 1 км водопровідної мережі м. Бережани у 2007 році становила - 7,2 шт., а втрати на аварійні витоки води у мережах склали 0,110 млн. м3 або 26 % до піднятої.

Централізованим питним водопостачанням без системи водовідведення охоплено 8.700 осіб або 48.4 % міських споживачів.      Використовує воду з вуличних водорозбірних колонок – 0,4 тис. осіб міського населення або 2,6 %.

Централізоване водопостачання в сільських населених пунктах залишається проблемним, адже сільські системи водопостачання колишніх сільськогосподарських підприємств передані місцевим органам самоврядування формально, без необхідної виробничої бази та обслуговуючого персоналу.

В сільських населених пунктах є 27 артсвердловин, з яких 20 експлуатуються, а – 7 не діють, також 20 водонапірних башень, з яких 6 не діють. Протяжність водопровідних мереж в сільських населених пунктах становить 65.6 км, з яких 5.5 км в аварійному стані.

Централізованим водовідведенням охоплено: 5 100 осіб або 28.3 % міського населення. В м. Бережани зазнають руйнування незавершені комунальні очисні споруди потужністю 4,2 - тис. м3 на добу.    В зв’язку із чим за 2008 рік відведено 0,247 млн.м3   стоків та стічних вод, в тому числі від населення 0,191 млн.м3 - у водойму річки Золота Липа неочищеними.

Протяжність головних колекторів і каналізаційних мереж в м.Бережани становить 11.6 км, з яких 5 км знаходиться в аварійному, занедбаному стані. У 2008 році проведено вибір земельної ділянки для будівництва комплексу біоочисних споруд в південній околиці міста, замовлено проектно-технічну документацію на будівництво. Також, з метою локальної очистки стоків від житлового мікрорайону вулиці Корольова у 2006 році розроблено проектно-технічну документацію на біоочисні споруди, потужністю 100 м3 на добу, однак роботи так і не розпочаті через відсутність коштів з державного бюджету.

В сільських населених пунктах централізоване водовідведення відсутнє.

Враховуючи те, що нове будівництво практично не здійснюється і не виконуються в повному обсязі капітальний та поточний ремонти, то перелічені фактори призводять до різкого погіршення технічного стану споруд і мереж, зниження якості наданих послуг з водопостачання, а через відсутність коштів в сільських радах, поточні ремонтні роботи на сільських водогонах населення змушене проводити самостійно за свої кошти, при цьому якість санітарних заходів може проводитися не завжди якісно.

         Якість питної води погіршується через забруднення водоносних горизонтів в результаті сільськогосподарської діяльності, поривів на мережах через їх зношеність, порушення санітарно-захисних зон тощо.

Із загальної кількості відібраних проб питної води з комунальних водопроводів м.Бережани, що не відповідали нормативам за бактеріологічними показниками – 6 проб, що становить 5,8%, а з сільських водогонів бактеріологічними показниками – 24 проби або 5,1%. Санітарно-хімічні норми у 2008 році відповідали вимогам безпеки.

Існуючий стан комунального водопровідно-каналізаційного господарства району потребує корінних змін та особливої уваги зі сторони держави.

 

2.Характеристика системи управління водопровідно-каналізаційним господарством.

 

З метою вдосконалення системи управління галуззю, забезпечення беззбиткового її функціонування, покращення якості послуг необхідно проводити та впроваджувати наступні заходи:

- прискорити реалізацію реформування житлово-комунального господарства.

- проводити широке висвітлення роботи підприємств, які надають послуги з водопостачання і водовідведення в засобах масової інформації.

- при проведенні реорганізації підприємства банкрута, демонополізації, переходу на приватну форму надання послуг з водопостачання і водовідведення запровадити конкурсний порядок відбору суб’єктів господарювання на ринку послуг з числа підприємств різних форм власності.

Проблемним питанням залишається управління централізованим водопостачанням в сільських населених пунктах району. Адже сільські системи водопостачання колишніх сільськогосподарських підприємств передані місцевим органам самоврядування без необхідної виробничої бази та штату з обслуговування.

         Для покращення і удосконалення системи управління водопровідно-каналізаційним господарством необхідно активізувати роботу з впровадження наступних першочергових заходів:

- створити окремий підрозділ, який би безпосередньо займався питаннями функціонування та розвитку житлово-комунального господарства як у місті так і в сільських населених пунктах;

- посилити роботу щодо створення на місцях конкурентного середовища в сфері надання послуг з водопостачання і водовідведення, провести демонополізацію підгалузі;

- посилити увагу органів місцевого самоврядування на питаннях управління, функціонування, забезпечення цінової політики та забезпечення населення району в повному об’ємі якісною питною водою;

- впровадити механізм інвестиційного кредитування розвитку підгалузі під відповідальність органів місцевого самоврядування;

- широко запроваджувати схеми делегованого управління утворюючи на місцях керуючі компанії, акціонерні товариства тощо;

- сформувати систему ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг (власник –виробник –постачальник –виконавець –споживач) та запровадити комунальне замовлення на послуги водопостачання та водовідведення;

- доцільно запровадити механізм управління підгалуззю шляхом створення служб єдиного замовника, єдиних автоматизованих систем нарахування та обліку оплати споживачами за надані послуги з водопостачання і водовідведення.

- передбачити заходи з навчання фахівців методичних основ реформування і розвитку водопровідно –каналізаційного господарства, а також заходи, які сприятимуть налагодженню системного ефективного діалогу з громадськістю, утвердженню принципів прозорості і відкритості у відносинах з населенням відповідно до завдань визначених Загальнодержавною Програмою.) Впровадження цих заходів дасть можливість значно покращити систему надання послуг з водопостачання і водовідведення, визначить реальну їх вартість, посилить відповідальність як органів місцевого самоврядування, так і відповідальність надавачів послуг за якість послуг.

 

3.Оцінка якості послуг водопостачання та водовідведення, рівня задоволення ними потреб населення

 

Однією з причин порушення Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, яка негативно впливає на якість питної води в районі, є тривала експлуатація водопровідних мереж та обладнання без ремонту та заміни, їх фізична зношеність та часті прориви. 

Ліквідація аварій та рівень планово-профілактичних оглядів і ремонтів розподільчих мереж і устаткування на них не відповідають існуючим вимогам як по часу ліквідації, так і по рівню та повноті виконання робіт через критично низьку матеріально-технічну базу обслуговуючих підрозділів.

Фторування питної води не проводиться у зв’язку з відсутністю коштів на придбання технологічного обладнання.

В м.Бережани відхилення норм питної води із централізованих джерел водопостачання від ГОСТу 2874-82 “Вода питна” по бактеріологічних показниках погіршилося – з 2,9% до 5,8%.

Якість питної води по хімічних показниках протягом останніх років не змінилась і відповідає вимогам.  

Контроль за якістю питної води здійснюється районною санепідемстанцією згідно укладеного договору з підприємством житлово-комунального господарства.

 

4.Головні проблеми та тенденції розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, забезпечення населення якісною питною водою

 

Проблеми централізованого водопостачання та водовідведення:

- незадовільний технічний стан основних фондів підприємств;

- недостатнє фінансування розвитку та реконструкції централізованих систем;

- водопостачання та водовідведення населених пунктів;

- високі питомі витрати матеріальних та енергетичних ресурсів під час;

- виробництва та надання послуг;

- неефективна система управління;

- незадовільний екологічний стан джерел питного водопостачання;

- недосконале ціноутворення;

- низька якість обслуговування населення;

Системи водопостачання та водовідведення збудовані за часів СРСР характеризуються надмірним енергоспоживанням. Електроенергія є головною статтею витрат у виробництві послуг водопостачання та водовідведення і складає більше 50% виробничої собівартості послуг. Висока зношеність водопровідних трубопроводів, відсутність внутрішньої ізоляції їх та відсутність зонування мережі по тиску зумовлюють аварійність та значні втрати води. Усереднена аварійність водопровідних мереж в м.Бережани у 2007 році складає 7,2 аварії на 1 км за рік, а втрати на аварійні витоки води у мережах склали 0,110 млн. м3 або 26 % до піднятої, внаслідок чого необхідно вирішити питання аварійного забезпечення питною водою населення м.Бережани системами децентралізованого водопостачання, відновлення існуючих та встановлення нових трубчастих колодязів.

Через відсутність очисних споруд стоки, які потрапляють до річки негативно впливають на екологію та створюють загрозу громадському здоров’ю.  

Проведений аналіз по МКП „Добробут” по водоспоживанню населенням у 2008 році показав, що 60% населення, де в квартирах встановлені індивідуальні лічильники, розраховується в середньому  105 л/особу за добу, 40% населення розраховується згідно норм водоспоживання ( усереднено по 175 л/особу за добу). В середньому по місту питоме водоспоживання населенням становить 105 л/особу за добу. Проведений аналіз водоспоживання дає підстави твердити, що значні втрати води (26%) складаються безпосередньо із втрат в системі, витоків із внутрішньо будинкових мереж та недообліку води у споживачів.

Для вирішення існуючих проблем в системах водопостачання та водовідведення даною програмою передбачено на період 2009-2020 роки виконання значного об’єму робіт по відновленню, реконструкції і будівництву об’єктів водопостачання та водовідведення, приведення їх до вимог діючого законодавства та державних стандартів, впровадження ресурсозберігаючих технологій і засобів обліку, виконання заходів з економії енергоресурсів тощо.

 5. Мета та цілі районної Програми. Основні завдання та заходи.

Мета Програми - це забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості, визначення першочергових цілей спрямованих на сталий розвиток систем водопостачання та водовідведення, встановлення завдань суб’єктам господарювання у кожній територіальній громаді та розроблення заходів щодо їх виконання, підвищення ефективності та надійності функціонування галузі.

Для реалізації вищезазначених мети та цілей районної Програми необхідно провести заходи щодо вивчення громадської думки та висвітлення її через засоби масової інформації, залучати громадськість для прийняття рішень та заходів, які планується проводити в період виконання Програми в кожному населеному пункті.

         Основними напрямами та цілями виконання Програми є:

- забезпечення населення району питною водою, кількість та безпека якої відповідає вимогам санітарних норм та державних стандартів.

- ефективне впровадження держстандарту ГОСТ 2874 „Вода питна”, інших державних стандартів у сфері водопостачання та водовідведення.

- відновлення аварійних об’єктів;

- вдосконалення та формування нової системи управління водопровідно-каналізаційним господарством в розрізі кожного населеного пункту.

- забезпечення підприємством – надавачем послуг з водопостачання та водовідведення ефективного використання грошових, людських та матеріальних ресурсів, зменшення технологічних витрат методом впровадження прогресивних технологій по транспортуванню питної води і очистці стічних вод шляхом пошуку і реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів.

- проведення заходів щодо пріоритетності інноваційного розвитку та науково – технічного прогресу у галузі.

- проведення роботи щодо консолідації зусиль громади кожного населеного пункту з метою успішної реалізації заходів районної Програми щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості методом поширення гласності, громадського контролю та прозорості у прийнятті рішень з водопостачання та водовідведення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування за допомогою тісної співпраці з місцевими засобами масової інформації, проведення громадських слухань.

- посилення відповідальності органів місцевого самоврядування за ефективністю використання майна територіальної громади та забезпечення населення якісними в повному об’ємі послугами з водопостачання та водовідведення. Забезпечення органам місцевого самоврядування відомчого контролю за безпекою питної води.

- перспективне бачення розвитку водопостачання та водовідведення в м. Бережани та сільських населених пунктах району на період з 2009 по 2020 роки.

- організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів водопровідно – каналізаційного господарства;

- проведення роботи щодо поглиблення демонополізації водопровідно –каналізаційної галузі, створення конкурентного середовища на ринку послуг з водопостачання та водовідведення.

- технічне переоснащення водопровідно – каналізаційної галузі, наближення до вимог Європейського Союзу показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів.

- підвищення рівня якості послуг з водопостачання та водовідведення.

Програма передбачає:

- провести інвентаризацію майна у сфері водопровідно–каналізаційного господарства;

- створити реєстр майнових комплексів, що перебувають у власності територіальних громад сіл та м.Бережани;

- провести роботи з передачі та юридичного закріплення об’єктів права комунальної власності за територіальними громадами;

- забезпечення доступу всіх верств населення до послуг з централізованого водопостачання і водовідведення;

- забезпечення населення аварійними системами водопостачання;

- стимулювання інвестиційної діяльності у водопровідно-каналізаційному господарстві;

- забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення;

 

6.Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Завдання та заходи.

 

Виконання Програми здійснюється в межах законодавства України та відповідно до нормативних актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

         Основними чинниками, що суттєво впливають на фінансовий стан підприємства галузі є невідповідний рівень оплати наданих послуг споживачами та неповне відшкодування чинними тарифами виробничих витрат комунального підприємства. Для реалізації основного завдання – створення умов для функціонування у беззбитковому режимі суб’єктів господарювання – у сфері водопровідно – каналізаційного господарства необхідно проводити роботу щодо виконання таких заходів:

пп

 

Зміст заходу

Термін

вико-

нання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1

Виконання вимог чинного законодавства щодо повного відшкодування економічно обгрунтова-

них витрат, пов’язаних з виробництвом і надан -

ням  послуг з водопостачання та водовідведення.

2009-2020 роки

Бережанська міська рада,

МКП

”Добробут”

2

Передбачати в місцевих бюджетах видатки на відшкодування різниці між розміром затверд-жених тарифів на послуги з водопостачання і водовідведення та економічно обгрунтованими витратами на їх виробництво.

2009-

2020 роки

Бережанська міська рада,

МКП

”Добробут”

3

Передбачати в місцевих бюджетах видатки на відшкодування в повному обсязі витрат, пов’я-заних з наданням певним категоріям громадян, які відповідно законодавству мають право на субсидії або пільги з оплати цих послуг.

2009-

2020 роки

Районна рада,

Бережанська міська рада,

МКП

”Добробут”

4

Запровадження механізму формування цін та тарифів на послуги з водопостачання і водовід-ведення з врахуванням економії матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, інвестиційної складової.

2009-

2020 роки

 

Бережанська міська рада,

МКП

”Добробут”

5

Забезпечення прозорості розроблених тарифів на оплату послуг з водопостачання і водовідведення інформуванням населення через засоби масової інформації про склад витрат, врахованих в тарифах

2009-

2020 роки

 

Бережанська міська рада,

МКП

”Добробут”

6

Вдосконалення системи збору платежів шляхом запровадження автоматизованої системи нарахування та обліку оплати населенням спожитих комунальних послуг

2009-

2020 роки

Бережанська міська рада,

МКП

”Добробут”

7

Перейти від оплати послуг з водопостачання   та водовідведення за нормами споживання до оплати за обсягами їх фактичного споживання.

2009-

2020 роки

 

Бережанська міська рада,

МКП

”Добробут”

8

Підвищення рівня оплати за послуги з водо-постачання   та водовідведення всіма категоріями споживачів.

2009-

2020 роки

Бережанська міська рада,

МКП

”Добробут”

 

         З метою наближення якості послуг до вимог Європейського Союзу передбачається при експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення застосування нових технологій, обладнання матеріалів з менш енергоємними затратами. Для цього необхідно провести енергетичне та технічне обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення, експертизу витрат та втрат пов’язаних з транспортуванням питної води споживачам та очисткою стічних вод.

Законодавча база України створює необхідні передумови щодо технічного переоснащення системи водопостачання та водовідведення з наближенням до вимог Європейського Союзу показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів.

         Одним із завдань Програми є доведення рівня і якості послуг з водопостачання та водовідведення до вимог, визначених Євросоюзом, при адресному соціальному захисті населення.

Державна політика і законодавча база України спрямована на забезпечення населення України якісною питною водою в достатній кількості за нормативами та показниками якості європейського рівня.

         Для підвищення рівня якості питної води необхідно:

- проведення реконструкції і будівництва об’єктів водопостачання та будівництва об’єктів водовідведення на період до 2020 року;

- доведення якості питної води до вимог державного стандарту;

- організація контролю за рівнем і якістю послуг водопостачання та захист прав споживачів, забезпечення доступу громадськості до інформації з цих питань;

- підготовка кадрів та участь громадськості в розв’язанні проблем у сфері водопостачання, підвищення культурного рівня водокористування.

- вивчення громадської думки, проведення інформаційно–освітніх кампаній, та залучення громадськості для прийняття рішень стосовно рівня якості послуг, необхідності реконструкції та будівництво об’єктів водопровідно–каналізаційного господарства;

Виконання Програми потребує нормативно - правового та науково-технічного забезпечення, реалізації центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування основних завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо реалізації Загальнодержавної програми „Питна вода України” на 2006-2020 роки

Нормативно-правове забезпечення Програми включає розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері гарантованого забезпечення населення якісною питною водою;

Науково-технічне забезпечення Програми включає розроблення технологій щодо раціонального використання та економії питної води, вдосконалення джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води.

Здійснення зазначених заходів дозволить забезпечити зниження споживання питної води, витрат на експлуатацію систем водопостачання та водовідведення, зменшити забруднення водних об’єктів за рахунок кращого очищення стічних вод при незмінній потужності очисних споруд, скоротити капітальні вкладення на будівництво головних споруд водопровідних мереж та питому вагу водоспоживання в житлово-комунальному господарстві.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

- будівництво та реконструкцію систем питного водопостачання;

- будівництво та реконструкцію систем водовідведення та споруд з очищення стічних вод;

- впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання;

- запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення.

Основним завданням розвитку систем питного водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості.

7.Інституційне та організаційне забезпечення.

         З метою ефективного та якісного проведення координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства та організацій різної форми власності в сфері питного водопостачання та водовідведення, проведення взаємодій з громадськими організаціями, політичними партіями, депутатами різних рівнів, споживачами послуг, у тому числі населення, а також проведення моніторингу по виконанню заходів Програми розпорядженням голови Бережанської районної державної адміністрації від 5 травня 2006 року № 255 створено районну комісію з питань виконання Програми розробленої на реалізацію Закону України „Про Загальнодержавну Програму „Питна вода України” на 2006-2020 роки”, з метою більш широкого залучення громадськості до реформування житлово–комунального господарства проект Програми розміщено на офіційному WEB- сайті Бережанської районної державної адміністрації.

8.Інформаційне забезпечення та аналіз виконання Програми. 

Виходячи з довгостроковості реалізації даної Програми районній державній адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування доцільно передбачити створення комп’ютеризованої інформаційної системи.

Серед функцій, які виконуватиме інформаційна система:

- формування документів та інших матеріалів, пов’язаних з виконанням Програми;

- формування електронної бази даних про стан реалізації Програми;

- створення доступу до нормативно-правової бази та електронного обміну документами між виконавцями Програми та управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

- планування черговості здійснення заходів;

- контроль за станом виконання робіт та досягнутими результатами з метою недопущення збоїв у роботі окремих виконавців;

- збір, узагальнення та аналіз звітів про стан реалізації завдань та досягнення цілей Програми, а в разі необхідності про обсяги виконаних робіт по окремих проектах;

- підготовка інформації для оприлюднення в ЗМІ з метою інформування громадян про стан реалізації Програми;

- доступ до WEB ресурсів для вивчення передового досвіду та технологій у комунальній галузі.

Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збору та формування електронних баз даних, проведення аналізу реалізації Програми, можуть слугувати статистична звітність, оперативна інформація підприємств та органів місцевого самоврядування (комісія з реалізації Програми), результати спеціальних досліджень.

На сьогоднішній день, з огляду на необхідність постійного висвітлення нагальних питань і проблем розвитку та реформування житлово-комунального господарства потрібно започаткувати проведення громадських слухань, „круглих столів”, зустрічей з громадськістю та засобами масової інформації щодо виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства, формування тарифів на житлово-комунальні послуги, в тому числі на водопостачання та водовідведення.

9.Фінансове забезпечення. 

Джерела фінансування заходів Програми є:

- кошти Державного бюджету (щорічні субвенції (дотації) місцевим бюджетам на виконання заходів з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві), орієнтовна сума коштів 23,260 млн. грн.;

- коштів місцевих бюджетів орієнтовна сума 1,482 млн. грн.;

- коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування, орієнтовна сума коштів 0,520 млн. грн.;

- інших джерел надходження, у тому числі населення, зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, благодійних внесків тощо;

- удосконалення механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування.

Обсяги фінансування щорічно переглядаються.                

10.Контроль за виконанням Програми.

 Контроль за виконанням даної Програми, виходячи з довгостроковості її реалізації, буде виконуватись комісією, утвореною розпорядженням голови Бережанської районної державної адміністрації від 5 травня 2006 року № 255 та органами місцевого самоврядування в межах своєї компетенції.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми буде здійснюватись (за бажанням) представниками громадських організацій відповідно до законів України ”Про питну воду та питне водопостачання”, „Про охорону навколишнього природного середовища”.

Щорічно, не пізніше 15 січня, структурні підрозділи (посадові особи) виконавчих органів міської, сільських рад на підставі даних аналізу виконання готують інформацію про хід виконання програмних завдань, яку районна державна адміністрація подає районній раді на розгляд і затвердження. У разі потреби одночасно вносять пропозиції щодо коригування завдань Програми.       

11. Оцінка ефективності і результативності реалізації Програми та можливих соціально-економічних наслідків.

 Ефективність реалізації Програми буде визначатися ступенем фінансування, ефективністю функціонування галузі на підставі оптимальних, економічно обґрунтованих тарифів, які забезпечать беззбиткове функціонування підприємств - надавачів послуг з водопостачання та водовідведення.

         Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

- населення району, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах затверджених на місцевому рівні обґрунтованих норм споживання води;

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

- населення міста та сільських населених пунктів якісною питною водою в достатній кількості;

- повне біологічне очищення стічних вод в м. Бережани та сільських населених пунктах;

- оздоровлення екологічного стану та раціональне використання підземних джерел питного водопостачання;

- реформування, розвиток та беззбитковість функціонування підприємства - надавача послуг з централізованого водопостачання і водовідведення;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій видобутку і транспортування питної води та очищення стічних вод;

- залучення інвестицій в розвиток водопровідно-каналізаційного господарства району;

- впровадження нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулюватиме економію питної води і зменшення її видобутку;

- поліпшення стану здоров’я мешканців Бережанського району;

 В Програмі на першому етапі (2009-2010 роки) включені насамперед заходи, що дають найбільший ефект щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості, на другому і третьому етапах передбачено вирішення перспективних проблем будівництва нових об’єктів водопостачання та водовідведення, особливо в сільських населених пунктах. 

12.Оцінка ступеня досягнення очікуваних результатів.

Очікувані результати при розробці Програми були оцінені за показниками наведеними нижче з врахуванням майбутніх змін у разі виконання запланованих Програмою заходів.         

Планові показники визначались за розрахунками згідно затверджених методик Держжитлокомунгоспу України, а встановлення фактичних значень показників визначались в порівнянні з тенденціями росту (зниження) у попередніх роках до базового 2007 року, тобто згідно стану реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості.