Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С на 2012 - 2016 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації

2.

Дата,     номер     і     назва розпорядчого         документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Концепція Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 р. № 206-р

3.

Розробник програми

Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації

4.

Відповідальний     виконавець програми

Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділи охорони здоров'я та освіти райдерждміністрації, районна санітарно-епідеміологічна станція, виконком Бережанської міської ради

7.

Термін реалізації програми

2012-2016 роки

1)

Етапи виконання програм (для довгострокових програм)

______________________________


8. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

обласний, районний

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

375.9 тис. гривень

1)

коштів обласного бюджету 

160.0 тис. грн

2) 

коштів місцевого бюджету

213.9 тис. грн

3) 

коштів інших джерел

2.0 тис. грн

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма

Вірусні гепатити є актуальною проблемою охорони здоров'я. Відповідно до даних ВООЗ у світі більше 2 мільярдів осіб інфіковано або перехворіло вірусним гепатитом. 

За ступенем негативного впливу на здоров'я населення та масштабами захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. До цієї групи інфекційних хвороб належить до 30% захворювань, за винятком грипу та гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів.

За оцінками ВООЗ, в світі на хронічний вірусний гепатит В страждає понад 350 мільйонів осіб. В Тернопільській області рівень захворюваності гострим вірусним гепатитом В коливається в межах 4,6-2,3 на 100 тисяч населення.

За даними ВООЗ, в світі на вірусний гепатит С страждають понад 170 мільйонів осіб, що становить більше 3% населення планети та в 5 разів перевищує кількість хворих на ВІЛ-інфекцію. В розвинених країнах гепатит С є відповідальним за 20% гострого гепатиту, 70% хронічного гепатиту, 40% некомпенсованого цирозу печінки, 60% гепатоцелюлярної карциноми та 30% трансплантації печінки.

Багаторічна персистенція вірусу гепатиту С при хронічній формі інфекції призводить до розвитку цирозу печінки у 20% хворих протягом 20 років, з подальшою щорічною частотою розвитку декомпенсації цирозу печінки у 6% та раку печінки - в 4%.

Яскравим прикладом недооцінки масштабу проблеми вірусних гепатитів є статистика так званих неверифікованих хронічних гепатитів. Показники захворюваності на неверифіковані хронічні гепатити в Україні постійно зростають. За період з 1993 по 2005 роки захворюваність на вперше виявлені хронічні гепатити зросла з 35,9 до 67,6 на 100 тисяч населення.

У Тернопільській області переважає генотип їв, для якого характерно різноманітні позапечінкові прояви та який важче лікується.

Хронізація гепатиту В спостерігається в 10-15%, а гепатиту Д – в 10-30% хворих.

При пізньому призначенні лікування хронічний гепатит трансформується в цироз печінки, який є незворотнім станом і призводить до інвалідизації пацієнта та потребує трансплантації печінки як єдиної ефективної стратегії лікування.

Найвищі показники захворюваності реєструються серед осіб молодого працездатного віку.

Залишається відкритим питання попередження зараження вірусами гепатитів В і С у групах медичного та епідемічного ризику. Масштаби імунізації населення району проти гепатиту В не відповідають епідемічній ситуації. Лише 76,7 % медичних працівників вакциновані проти цієї інфекції, на 2012 рік заплановано здійснити 5659 щеплень медичним працівникам.

Одним з найважливіших завдань є проведення вакцинопрофілактики гепатиту В дітям і дорослим у вогнищах цієї інфекції, медичним працівникам групи ризику, студентам середніх і вищих медичних навчальних закладів, працівникам служб спеціального призначення, хворим гастроентерологічного профілю,   перед плановими   оперативними   втручаннями у хворих.   Для проведення першого етапу рекомендованих щеплень необхідно не менше ніж 9 тисяч доз вакцини на рік.

Несприятлива епідемічна ситуація з вірусними гепатитами в Україні та області, високий рівень захворюваності, економічних і соціальних збитків, значна інвалідизація хворих, недостатня матеріально-технічна база й обмежені можливості в проведенні лабораторних та інструментальних досліджень, висока вартість препаратів інтерферону для лікування хворих гепатитами вимагає негайних заходів у вирішенні вищезазначеної проблеми.

 

3. Визначення мети програми

 

Метою Програми є зниження захворюваності населення району вірусними гепатитами В і С, попередження інвалідизації та летальності, пов'язаної з розвитком ускладнень, таких як цироз печінки та первинна гепатоцелюлярна карцинома, покращення якості життя населення.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Профілактичними заходами є:

- забезпечення масштабної первинної профілактики поширення вірусних гепатитів   серед   населення,   передусім   серед   молоді,   через   проведення роз'яснювальної роботи   щодо пропаганди   здорового   способу життя   із залученням засобів масової інформації;

- посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику;

- залучення до реалізації програми профілактики вірусних гепатитів медичних і соціальних працівників, працівників органів державної влади, органів   місцевого   самоврядування,   роботодавців,   професійних   спілок, представників бізнесу;

- дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах;

- посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі вірусних гепатитів через кров;

- удосконалення епідеміологічного нагляду та реєстрації хворих на хронічні гепатити В і С, створення єдиного реєстру таких хворих.

Лікувально-діагностичними заходами є:

-  організаційне забезпечення діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів;

-  удосконалення діагностики вірусних гепатитів;

-  забезпечення противірусного лікування хворих з гепатитами;

-  зниження захворюваності на гострий вірусний гепатит В шляхом вакцинопрофілактики;

-  раннє виявлення та лікування хворих на гострі та хронічні гепатити В і С (за рахунок покращення та удосконалення діагностики);

-  медичне обстеження контактних осіб в осередках та родинах, де є хворі на гепатити В і С, цироз або рак печінки;

-  абораторне   обстеження   груп   ризику   на   наявність   маркерів інфікування вірусами гепатитів В і С;

-  удосконалення тестування донорської крові та донорів органів нагепатити В і С з вибірковим застосуванням методу ПЛР;

-  більш широке впровадження неінвазивних методів діагностики та лікування;

-  забезпечення сучасним обладнанням для гарантованої стерилізації всіх державних та приватних лікувально-профілактичних закладів;

-  розробка системи моніторингу немедичних закладів (перукарень, косметичних, манікюрних, педикюрних кабінетів, салонів тату, татуажу та пірсингу тощо) за надійними стерилізаційними заходами з використанням виключно одноразового або стерильного інструментарію.

Додатково, доцільними заходами є:

- забезпечення вільного доступу населення до консультування та безоплатного тестування на вірусні гепатити, зокрема серед молоді та груп ризику;

- розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків до реабілітаційних програм;

- удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням гепатитів В і С з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;

- створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що проводяться на національному та регіональному рівні.

Ресурсне забезпечення районної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С на 2012 - 2016 роки

Фінансування Програми здійснюється головними розпорядниками коштів районного і міського бюджетів в межах видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством, відповідно до потреб (додаються).

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Усього витрат на виконання програми (тис. грн)

Обсяг ресурсів, усього, (тис.грн) у тому числі

56.5

107.0

77

135.4

375.9

Обласний бюджет

27.0

68.0

32.0

33.0

160

Районний бюджет

285

38.0

45.0

102.4

213.9

Позабюджетні надходження

1.0.0.0

1

 

 

2.0

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- організаційне забезпечення діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів;

- удосконалення діагностики вірусних гепатитів;

- забезпечення базисного лікування хворих з гепатитами;

- зниження захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення;

- реалізація   інформаційно-освітньої   програми   для   населення   з профілактики вірусних гепатитів;

- проведення вакцинопрофілактики вірусних гепатитів;

- підвищення кваліфікації медичних працівників.

Виконання Програми дасть змогу:

- збільшити виявлення хворих на хронічні гепатити В і С у 2-3 рази;

- скласти системний реєстр хворих на хронічні гепатити В і С;

- зменшити захворюваність гострим вірусним гепатитом В у 2-3 рази;

- знизити захворюваність гострим вірусним гепатитом С;

- знизити інвалідизацію та смертність від хронічних вірусних захворювань печінки;

- охопити медичними послугами з профілактики вірусних гепатитів 50-60% представників груп ризику;

- забезпечити навчання школярів у 90% загальноосвітніх навчальних закладах за програмами формування здорового способу життя;

- запровадити регулярне розміщення (щомісяця або щотижня) соціальної реклами у засобах масової інформації з формування здорового способу життя;

- удосконалити профілактику парентеральних інфекцій серед осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60% кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням їх передачі статевим шляхом;

- забезпечити хворих на гепатит В і С, що потребують лікування, противірусною терапією;

- знизити на 30-40% рівень смертності серед хворих на хронічний вірусний гепатит В і С;

- забезпечити вільний доступ до добровільного консультування та тестування з метою виявлення інфікування;

- підвищити кваліфікацію спеціалістів, залучених до роботи з протидії вірусних гепатитів;

- удосконалити систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування інфікованих і хворих.


6. Напрями діяльності та заходи районної програми профілактики, діагностики та лікування

вірусних гепатитів В і С на 2012 - 2016 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк викона­ння заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2012

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.

Організаційні заходи

1. Проведення ретро­спективного аналізу даних захворюваності на хронічні вірусні гепатити за останні 5 років з визначенням вікових та профе­сійних груп населе­ння, які можуть бути віднесені до контин­гентів ризику та роз­робкою переліку кон­тингентів для обсте­ження на вірусні ге­патити відповідно до результатів вищеза­значеного аналізу

2012-2016 роки

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації та цент­ральна районна кому­на­льна лікарня

Не потребує фінансування

_

_

_

_

_

Станом       на березень 2013ро­ку будуть сфор­мо­­вані групи   на­се­лення (вікові           та професійні),   які можуть бу­ти віднесені до кон­тингентів ризику            та розроблений перелік конти­нгентів для обсте­ження     на вірусні   гепатити відповідно до резу­льтатів ана­лізу.


 

 

2. Створення ком­п'ютерного ба­н­ку да­них щодо хворих, які страждають на хро­нічні вірусні гепа­тити і забе­зпечення функ­ці­о­нування ін­­фо­рма­цій­ної системи його до­по­внення й коре­гування

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації.

Районний

бюджет,

9.5

 

 

 

 

 

6.5

 

 

1.0

 

 

1.0

 

 

1.0

Станом на бере­зень 2013 року буде створений

ко­­­м­п'ютерний

банк даних щодо

хворих, які страж­дають на хро­нічні вірусні гепа­тити із за­бе­зпеченням фун­кціонування інформаційної

си­с­теми його до­по­внення й коре­гування .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Відкриття міжрайо­нного гепатологічного

кабінету на базі Бере­­жанської центральної комунальної лікарні

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації

Районний

бюджет

41.2

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

41.2

Міжрайонний

ге­патологічний

кабінет почне функціонувати : у

Бережанській цен­тральній комуна­ль­­ній лікарні

про­­тя­гом 2016

року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Забезпечення сис­те­матичної передачі даних районному ін­фекціоністу та гаст­ро­­ентерологу про зах­во­рюваність населе­ння на хронічні віру­сні ге­патити в райо­нний ге­патологічний кабінет та з районної станції переливання крові обла­сному інфе­кціо­ністу зметою їх пода­льшої диспан­серизації

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації

Не потребує

фінансування

Проведення у

100% випадків

диспансеризації

хворих на хро­­ні­­чні вірусні гепатити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розробити та роз­повсюдити методичні

реко­мендації для ме­дичних працівників

різних спеціально­стей щодо раннього

виявлення хронічних

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації

Районний

бюджет,

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

До березня 2013

року розроблення, а до травня 2013ро­ ку розповсюджу­ння методичних

рекомендації для

медичних праців­­ників різних спе­ціальностей з метою раннього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вірусних гепатитів серед населення Бережанського району

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлення хро­нічних вірусних гепатитів серед на­селення області.

 

 

 

6. Впровадити обов'язкове обстеження вагітних на наявність маркерів вірусних гепатитів В і С з метою профілактики первинних хронічних гепатитів у дітей

 

Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації

Не потребує фінансування

Впровадження обов'язкового обстеження вагітних на наявність маркерів вірусних гепатитів В і С:

2013р. - на 60%, 2014р. - на 80%, 2015р. - на 100%.

 

2.

Удосконалення діагностики вірусних гепатитів

1. Придбання реактивів для скринінгового обстеження на маркери вірусних гепатитів (тест-системи ІФА, ПЛР, експрес-тести) усіх підлягаючих контингентів в ЛПЗ району

 

Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації,

 

 

Районний бюджет, 155.2

 

 

 

20.0

 

35.0

 

42.0

 

58.2

Забезпечення скринінгових обстежень усіх підлягаючих контингентів на маркери вірусних гепатитів:

2013р.- на 55%, 2014р.- на 75%, 2015р.- на 85%, 2016р.- на 95%.

 

2. Упровадження сучасних   методів лабо­­раторної діагнос­тики вірусних гепати­тів: полімеразна ла­­н­­цюгова реакція геаі-ііте з порогом чут­ливості РНК НСУ 50 МЕ/мл, імуноферме­нтний аналіз із вико­ристанням тест-сис­тем 2-го та 3-го покоління, фібротесту

 

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації,

Районний бюджет,

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

У 2016 році придбати сучасну ПЛР-лабораторію, що працює в режимі геаі-пте з

порогом чут­ливості РНК

НСУ 50 МЕ/мл та

впровадити

імуноферментний

аналіз із викори­станням тест-систем 2-го та 3-го покоління, фібро­те­с­ту, що дасть можливість прис­­корити обстеження

хворих та зменши­ти похибку при обс­теженнях у 2-3 рази.

 

 

3. Упровадження

сучасних методів

інструментальної

діагностики вірусних

гепатитів: придбання

фіброскану

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації

Районний

бюджет,

1650

 

 

 

 

 

 

1650

 

 

 

 

Придбання фібро­скану зробить мо­ж­ливою неін­ва­зи­вну діагностику

ступеню фіброзу

печінки, що дасть

можливість на

100% уникнути

порівнянні з інва­зивними мето­ди­ками.


 

 

4. Впровадження доставки пункційної біопсії печінки в області із забезпе­ченням розхідних ма­теріалів

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації,

Районний

бюджет,

72

 

 

 

 

28,8

 

 

14,4

 

 

14,4

 

 

14,4

Упровадження

пункційної біо­псії печінки дасть мо­ж­ливість збільши­ти достовірність

верифікації діа­г­нозу та встановити

ступінь фіброзу

печінки з метою

визначення необ­хідності та термі­нів початку про­ти­вірусної терапії.

5. Придбання імуноферментних

аналізаторів для

Бережанської

центральної районної комунальної лікарні

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації

Районний

бюджет

40

 

 

 

 

-

 

 

40

 

 

-

 

 

Підвищення пи­то­мої ваги раннього

виявлення вірус­них гепатитів В і.С:

2013р.-на 30%,

2014р.-на 40%,

2015р.-на45%,

2016р.-на 50%.

3.

Забезпечення базис­ного лікування хво­рих з гепатитами (відсо­ток охоплення хворих противірусною тера­пією)

Централізоване при­дбання препаратів для

хворих району що потребують противі­русної терапії

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації

Районний

бюджет,

100

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

25

Збільшення охоп­лення хворих про­тивірусною тера­пією:

2013р.-на 15%, 2014р.-на 20%, 2015р.-на 25%, 2016р.-на     30%.


4.

Проведення вакцино­профілактики вірус­ного гепатиту В

Придбання вакцини і проведення вакцино­профілактики гепа­титу В у групах ри­зику та серед інших контингентів

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет, 20.0

 

 

Районний бюджет ,6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

 

 

 

1.5

 

 

 

3.0

 

 

 

2.0

 

 

 

7.0

 

 

 

2.0

 

 

 

8.0

 

 

 

2.0

 

 

 

Збільшення охоплення населення вакцинопрофілак тикою:

2013р.-на 15%, 2014р.-на 20%, 2015р.-на 25%, 2016р.-на 30%.

5.

Реалізація інформаційно-освітньої програми для населення з профілактики вірусних гепатитів

1. Розробка та реа­лізація медіапл­ану роботи з засоба­ми масової ін форма­ції    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Відділ охорони здоро­в'я районної державної адміністрації

 

Не потребує фінансування

Зростання інфо­р­­­мованості насе­лення щодо питань запобіга­ння захворював­нням на вірусні гепатити та по­пу­ляризації здо­рового способу життя:

2013р. – на 45%, 2014р. – на 65%,

2015р. – на 75%,

2016р. – на 80%.

 

 

2. Запровадження

широкої попу­ля­ризації заходів іму­нопрофілактики ге­патиту В через засо­би масової інформації

 

 

Не потребує фінансування

Зростання інфо­рмованості насе­лення щодо питань

імунопрофілакти

вірусного гепатиту В:

2013р.-на 45%,

2014р.-на 65%,

2015р.-на 75%,

2016р.-на 80%.

6.

Підвищення кваліфікації медичних працівників

Забезпеченя підви­щення кваліфікації лікарів (в т.ч. спе­ціалістів для прове­дення пункційної біо­псії печінки під контролем УЗД та лікарів-лаборантів

з питань діагностики

вірусних гепатитів) та

середніх медичних

працівників з питань клініки, діагностики і

профілактики вірус­них гепатитів

 

 

Відділи охорони здоро­в'я, освіти районної де­ржавної адміністрації,

районна санітарно -

епі­деміологічна станція.

 

Позабюджетні кошти,

2.0

 

 

 

 

1.0

 

 

1.0

 

 

-

 

 

-

Підвищення ква­ліфікації лікарів та середніх медич­них працівників з

питань клініки,

діагностики і про­філактики вірус­них гепатитів:

2013р. - на 35%,

2014р.-на 45%,

2015р.-на 55%,

2016р.-на 75%.


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми, покладаються на відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації.

Відповідальні виконавці інформують про хід та результати виконання заходів програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації щороку до 15 січня протягом терміну реалізації програми.

Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації надає узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів програми до 20 січня протягом 2013 – 2017 років районній державній адміністрації.