Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОГРАМА

розроблення (корегування) містобудівної документації населених    

пунктів Бережанського району на період 2012-2015 років

 

1. Паспорт програми

 

 

1.

 

Ініціатор розроблення програми

Відділ, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження голови райдержадміністрації від 6 жовтня 2011 року № 505 "Про забезпечення реалізації Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

3.

Розробник програми

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

органи місцевого самоврядування

5.

Відповідальний виконавець програми

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

6.

Учасники програми

міська, та сільські ради,

спеціалізовані проектні та вишукувальні організації, структурні підрозділи райдержадміністрації

7.

Термін реалізації програми

2012-2015 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

міський, селищний, сільські бюджети; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

3900 тис. грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

На сьогоднішній день Генеральний план міста Бережани розроблений Державним інститутом проектування міст "Містопроект" м. Львів ( 1995 р.) потребує коригування.

На даний час Генеральні плани забудови сільських населених пунктів району не розробляляються .

Генеральні плани забудови сільських населених пунктів району розроблені у 1960-70 роках минулого століття, вичерпали свій розрахунковий ресурс, втратили актуальність, не мають практичної цінності і не придатні для подальшого застосування. Будівництво ведеться вибірково, без врахування загальної стратегії розвитку населених пунктів, що створює певні труднощі у забезпеченні інженерно-транспортної інфраструктури об’єктів будівництва. Території населених пунктів району відносно визначених попередніми генеральними планами зросли у 3-5 разів.

Відповідно до вимог чинного законодавства у разі відсутності містобудівної документації передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності, або зміна цільового призначення земельних ділянок для містобудівних потреб забороняється.

Таким чином відсутність містобудівної документації призупиняє будь-яку інвестиційну діяльність на території населеного пункту, тому розроблення програми забезпечення населених пунктів району генеральними планами є необхідним. 

 

3. Мета програми

Метою програми є відповідно до схеми планування території України коригування схеми планування території району, послідовне розроблення і коригування містобудівної документації населених пунктів району протягом 2012-2015 років для забезпечення їх сталого розвитку, раціонального використання земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування державних, суспільних і приватних інтересів на кожній території.

 

4. Завдання Програми та її першочергові заходи:

 •  виконання топо-геодезичних зйомок територій масштабу 1:2000;
 • визначення та встановлення меж населених пунктів;
 • виконання інженерно-геологічних вишукувань і обстежень, визначення територій вражених природними екзогенними процесами;
 • розробка схеми планування території району у відповідності до положень генеральної схеми планування території України та схеми планування території області;
 • розроблення (коригування) містобудівної документації населених пунктів району (генплани, концепції розвитку, правила забудови);
 • врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;
 • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення сталого розвитку населених пунктів;
 • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об’єктів;
 • обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
 • визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
 • регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

 

5. Механізм реалізації програми

У відповідності до чинного законодавства, Програма реалізується органами місцевого самоврядування (сільськими, селищною та міською радами), у межах компетенції, структурними підрозділами Бережанською районної державної адміністрації, спеціалізованими проектними та вишукувальними організаціями.

Фінансування, передбачених Програмою заходів, здійснюється за кошти місцевих та державного бюджетів, потенційних інвесторів. Фінансування програми може здійснюватись, також, за рахунок коштів пайової участі замовників будівництва об’єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

Розрахунки вартості робіт, передбачених Програмою, виконано на підставі діючих нормативів. За окремими угодами, виходячи із орієнтовного розрахунку, - 200 грн. на топо-геодезичні і 600 грн. на проектно-планувальні роботи за 1 гектар території населеного пункту.

 

6. Обсяги робіт та джерела фінансування програми

 

п/п

Види робіт

Обсяги фінансування (тис.грн.)

Термін виконання

Джерела фінансування

1.

Схема планування території району

400.0

 

2012-2015

 

 

районний бюджет, державний бюджет

2.

Коригування генерального плану міста Бережани

За окремою угодою

 

2012-

2013

бюджет міста,

державний бюджет

3.

Розроблення генеральних планів сільських населених пунктів району

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку 800 грн. за 1 га території населеного пункту

2012-2015

бюджети сільських рад, держбюджет, кошти потенційних інвесторів.

4.

Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів району

За окремою угодою для кожного населеного пункту

2012-2015

місцеві бюджети

 

7. Етапи реалізації програми

 

Реалізація Програми розрахована на період з 2012 по 2015 роки.

 

Ресурсне забезпечення програми

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми

І

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

Обсяг ресурсів всього, тис.грн.

у тому числі:

100

1600

1200

1000

 

3900

- місцевий бюджет, тис.грн.

100

1500

1100

900

 

3500

- районний бюджет,

тис. грн.

100

100

100

100

 

400

 

8. Очікувані наслідки реалізації Програми

 

В результаті реалізації Програми очікується:

 • забезпечення всіх населених пунктів району придатною для користування містобудівною документацією, яка забезпечуватиме збалансований розвиток, забудову та інше використання територій населених пунктів;
 • забезпечення раціонального використання земель;
 • розроблення схем інженерного захисту територій, вражених природними екзогенними процесами, створення безпечних умов проживання населення;
 • встановлення та впорядкувати меж населених пунктів;
 • забезпечення раціонального використання природно-ресурсного потенціалу району.